Направо към основното съдържание
Солидарност на ЕС с Украйна

Бягство от Украйна: подкрепа за образование

   

Тази информация е достъпна и на: украински | українська |  руски | русский

Подкрепа за образование

 • Children in a school class

  Много бежанци от Украйна са деца на училищна възраст. Посещаването на училище спомага за намаляване на психологическия стрес на децата, дава им усещане за стабилност и нормалност и перспектива за бъдещето.  

Комисията:

 • финансира подкрепа за училищата, професионалното образование и обучение, както и за образование и грижи в ранна детска възраст чрез кохезионните фондове на ЕС, „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност
 • координиране на група на ЕС за солидарност с Украйна в областта на образованието, за да се установят нуждите на украинските деца и да се помогне на държавите от ЕС, които са ги приютили, включително взаимно обучение и политически насоки
 • предоставя достъп до учебни материали на украински и онлайн ресурси и курсове за учители чрез портала за училищно образование
 • подкрепя учителите сред бежанците, като им предоставя достъп до програми и обмени на ЕС в рамките на общността eTwinning

Европейската фондация за обучение създаде ресурсен център с информация за това как хората, избягали от Украйна, могат да продължат образованието и обучението си или да получат достъп до образование и обучение в държавите от ЕС, как техните квалификации могат да бъдат разбрани и признати за целите на работа или обучение, а също и как да намерят възможности за работа.

Пиктограми на английски и украински за ученици и учители

 • alt=""

  Тази практическа брошура, използваща пиктограми, може да помогне на говорещите украински и български език да преодолеят първите пречки пред общуването.

  Изтегляне

Европейско научноизследователско пространство за Украйна

Порталът Европейско научноизследователско пространство за Украйна е единно звено за контакт за информация и услуги за подкрепа на изследователи, базирани в Украйна или бягащи от страната. Порталът обединява инициативи на равнище ЕС, инициативи по държави, както и такива от неправителствени групи. Целта му е да се подпомогнат засегнатите изследователи да намерят жилища и възможности за работа, да се улесни признаването на техните дипломи и да се предложат други услуги.

Порталът стартира в съществуващата мрежа EURAXESS, която подпомага изследователите, като свързва повече от 600 центъра и 43 национални портала в отделните държави — членки на ЕС и държавите, асоциирани към „Хоризонт Европа“. 

Други инициативи на ЕС включват достъп до Science4Refugees — съществуваща инициатива на EURAXESS, която осигурява стажове и работа на непълно и пълно работно време за бежанци, както и достъп до Европейската научноизследователска общност и ДМСК — изследователи в риск.

Документи

4 ЯНУАРИ 2023 Г.
Factsheet - Refugees from Ukraine: Support to school children and teachers English