Skip to main content
Europos Komisijos logotipas
ES solidarumas su Ukraina

Informacija nuo karo Ukrainoje bėgantiems žmonėms

Jei bėgate nuo karo Ukrainoje ir atvykstate į Europos Sąjungą, toliau rasite svarbiausią informaciją apie savo teises kertant sieną su ES šalimi, teisę gauti laikinąją apsaugą ir prašyti tarptautinės apsaugos, taip pat teises keliauti Europos Sąjungoje.

Pasirengimas išvykti

Jei įmanoma, išvykdami pasiimkite galiojančius kelionės dokumentus. Tačiau kelionės dokumentų ar medicininių dokumentų (skiepijimo pažymėjimo, COVID-19 testo) nebuvimas neturėtų būti kliūtis atvykti į ES.

Visos su Ukraina besiribojančios ES šalys leidžia atvykti dėl humanitarinių priežasčių visiems nuo karo Ukrainoje bėgantiems žmonėms, nepriklausomai nuo to, ar turite biometrinį pasą. Tai taikoma ir vaikams. Jei turite Ukrainos pilietybę ir biometrinį pasą, į ES galite atvykti pateikę pasą pasienyje. Visais kitais atvejais ES šalys jus priims dėl humanitarinių priežasčių.

Jūsų teisės ES

Patekę į ES turite įvairių galimybių, kurios priklauso nuo jūsų asmeninių aplinkybių. Valdžios institucijos atitinkamai jus informuos apie jūsų teises.

1. Jums gali būti suteikta laikinoji apsauga

Jei nuolat gyvenote Ukrainoje ir po 2022 m. vasario 24 d. išvykote iš šalies bėgdami nuo karo, galite turėti teisę į laikinąją apsaugą bet kurioje ES šalyje. Laikinoji apsauga galios bent vienus metus ir gali būti pratęsta atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje. Teisės pagal Laikinosios apsaugos direktyvą apima leidimą gyventi, galimybę patekti į darbo rinką ir teisę į būstą, medicininę pagalbą ir vaikų galimybes mokytis. Kiekvienas teisėtai ES gyvenantis asmuo taip pat turi teisę atidaryti pagrindinę banko sąskaitą. Taip pat turėsite teisę atsidaryti pagrindinę banko sąskaitą.

2. Galite prašyti tarptautinės apsaugos ES.

Asmenys, kuriems suteikta laikinoji apsauga, turi teisę tarptautinės apsaugos (prieglobsčio) prašymą pateikti bet kada.

Jei taip nuspręsite, jūsų laikinoji apsauga gali būti sustabdyta, kol turite prieglobsčio prašytojo statusą ir teises. Jei pasibaigus nagrinėjimui jūsų prieglobsčio prašymas bus atmestas ir dabartinė laikinoji apsauga vis dar taikoma ES, jūsų laikinosios apsaugos statusas bus atnaujintas.

Turėtumėte žinoti, kokią praktiką taiko valstybė narė, kad galėtumėte nuspręsti, ar be leidimo gyventi šalyje, patvirtinančio jūsų laikinosios apsaugos statusą, derėtų prašyti dar ir tarptautinės apsaugos.

3. Galite prašyti repatriacijos pagalbos

Jei gyvenote Ukrainoje ir pabėgote nuo karo, jums turėtų būti leidžiama kirsti ES teritoriją, nepaisant to, kokia jūsų pilietybė ir ar turite teisę į tarptautinę apsaugą. Jei grįžti į jūsų gimtąją šalį saugu, turėtumėte kreiptis į atitinkamas institucijas arba organizacijas, kad jos jums padėtų grįžti.

Dėl repatriacijos pagalbos turėtumėte kreiptis į savo kilmės šalies diplomatinę atstovybę arba konsulatą ES šalyje, kurioje šiuo metu esate. Jei kiltų problemų, šios šalies nacionalinės valdžios institucijos taip pat gali jums padėti susisiekti su savo šalies diplomatine atstovybe arba konsulatu ir jums pasiūlyti pagalbą grįžti į savo šalį.

Tolesnės kelionės ES

Jei buvote priverstas bėgti nuo karo Ukrainoje, daugumoje atvejų galėsite keliauti į kitas ES šalis. Biometrinius pasus turintiems Ukrainos piliečiams ši teisė suteikiama pagal bevizį režimą tarp ES ir Ukrainos. Jei esate iš trečiosios šalies, turite pasitikrinti, ar jūsų kilmės šalis įtraukta į trečiųjų šalių, kurių piliečiams netaikomas reikalavimas turėti vizą, sąrašą.

Informacija apie nacionalines institucijas ir nemokamas keliones

Šiame žemėlapyje spustelėję šalies pavadinimą rasite naudingos informacijos apie: nacionalines institucijas, į kurias galima kreiptis dėl laikinosios apsaugos; organizacijas, kurios padeda iš Ukrainos bėgantiems asmenims, taip pat apie tai, kaip su jomis susisiekti; nemokamas keliones; sveikatos priežiūrą ir vairuotojo pažymėjimų galiojimą.

Žemėlapyje taip pat nurodytos visos ES valstybių narių vietovės, kuriose yra priėmimo centrai ir tarpinės priėmimo stotelės, taip pat pateikiama daugiau informacijos apie keliavimą ir buvimą ES.

Austrija

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Austrijos vidaus reikalų ministerija (DE)
Federalinė priėmimo ir paramos paslaugų agentūra (DE / EN)
Vidaus reikalų ministerija. DUK iš Ukrainos bėgantiems žmonėms (UK)
Valstybinė užimtumo tarnyba: kaip gauti darbo leidimą (DE / UK / EN)
 

Pagrindinės organizacijos, padedančios vietoje

Organizacijų sąrašas (DE)
„Facebook“ puslapis, skirtas padėti nuo karo bėgantiems žmonėms (DE)
Austrijos „Caritas“ (DE)
Psichologinės pagalbos karštoji linija (UK)
Austrijoje – tel. 0134301014
Iš užsienio – tel. +43 6699665109
 

Nemokamos kelionės

Visu viešuoju transportu

Belgija

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Federalinės vyriausybės interneto svetainė (FR / NL / DE / EN / UK) +32 24888888
Imigracijos tarnybos informacija apie laikinosios apsaugos taikymą ukrainiečiams Belgijoje (FR / NL / EN)
Federalinis ombudsmenas (FR / NL / EN / UK)
Ukrainos ambasados Belgijoje karštosios linijos
Papildoma linija +32 23792115
Bendrieji klausimai +32 23792160
Būsto klausimai +32 23792112
 

Pagrindinės organizacijos, padedančios vietoje

Flandrijos bendruomenės Raudonasis Kryžius (NL / FR / EN) +32 15443407
Prancūzakalbės bendruomenės Raudonasis Kryžius (FR) +32 81771648
Agence Fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile tel. +32 22134411 (FR / NL / EN)
„Serve the City Brussels“ (FR / ;NL / EN) +32 27343502
Belgijoje įgyvendinamų iniciatyvų sąrašas „Belgai Ukrainai“ (EN)
„Facebook“ puslapis „Solidarumas su Ukraina“ (EN)
PAG-ASA išnaudojimo aukoms (EN / FR / NL) +32 25116464
 

Nemokamos kelionės

SNCB/NMBS traukiniai ir „Thalys“

Bulgarija

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Vyriausybės bendras informacinis portalas apie priemones ir veiksmus, susijusius su krize Ukrainoje (BG / UK / EN)
Valstybinės pabėgėlių agentūros informacija (EN / UK)
Registracijos punktai – žemėlapis su informacija (BG / UK / EN / RU)
Karštosios linijos numeriai +38 029055555+38 0322465075
Užsienio reikalų ministerijos karštoji krizių linija +35 929482404, e. paštas crisis@mfa.bg
 

Pagrindinės organizacijos, padedančios vietoje

Ukrainiečių organizacijų asociacijos „Mati Ukraina“ Facebook grupė (BG / UK)
 

Nemokamos kelionės

BDZ traukiniai

Kroatija

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Vidaus reikalų ministerijos pradžios tinklalapis  (HR / EN), e. paštas: privremena.zastita@mup.hr
Vidaus reikalų ministerijos tinklalapis Ukrainos pabėgėliams (HR / UK)
Vidaus reikalų ministerijos lankstinukas su specialia informacija (HR)
Informacija apie Laikinosios apsaugos direktyvos taikymą (HR)
 

Pagrindinės organizacijos, padedančios vietoje

Kroatijos Raudonasis Kryžius (HR / EN)
Karštosios linijos ir naudingi kontaktiniai numeriai (UK / HR)
UNHCR e. paštas hrvza@unhcr.org
TMO e. paštas iomzagreb@iom.int
 

Nemokamos kelionės

Iš Ukrainos bėgantys žmonės gali nemokamai keliauti „HŽ Putnički prijevoz“ traukiniais su solidarumo bilietais ir bilietu „Help Ukraine Ticket“.

Kipras

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Vidaus reikalų ministerijos pradžios tinklalapis (GR)
Informacija apie Laikinosios apsaugos direktyvos taikymą (EN / GR)
Prieglobsčio tarnybos interneto svetainė (EN / GR)
Civilinės registracijos ir migracijos departamentas (EN / GR)
Mokslinių tyrimų, inovacijų ir skaitmeninės politikos ministerijos karštoji linija (pirmadienis–penktadienis, 8.00–20.00 val.) 1477, +35 722285777
 

Pagrindinės organizacijos, padedančios vietoje

„Facebook“ grupė ukrainiečiams, kuriems reikia patarimų. Kipro pabėgėlių taryba (EN)
UNHCR Cyprus (EN)

Čekija

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Informacija nuo konflikto bėgantiems Ukrainos piliečiams (UK / CS)
Pabėgėlių reikalų administracija prie Vidaus reikalų ministerijos (CS / EN / UK)
Vidaus reikalų ministerijos pagalbos linija +42 0974801802
Oficiali paramos interneto svetainė „Mūsų ukrainiečiai“ (CS / EN / UK / RU)
Ukrainos ambasados Prahoje „Facebook“ puslapis (UK)

 

Pagrindinės organizacijos, padedančios vietoje

„We Stand Behind Ukraine“ (CS / EN / UK / RU)
„Drive for refugees“ – kaip keliauti nuo sienos (CS / EN / UK)
„Facebook“ paramos grupė (CS / UK)
„Refugees Welcome“ (CS / EN)
Integracijos ir migracijos asociacija (EN)
Pabėgėlių rėmimo organizacija (EN)
Humanitarinė ir vystymosi organizacija ADRA (CS / EN)
CARE ČR (CS)
Čekijos Raudonasis Kryžius (CS)
„Člověk v tísni“ („Žmonės, kuriems reikia pagalbos“) (CS)
Diakonie ČCE (CS)
Čekijos „Caritas“ (CS)
„Lékaři bez hranic“ (Gydytojai be sienų) (CS)
 

Nemokamos kelionės

„RegioJet“, „Leo Express“, „České dráhy“ traukiniai (https://www.cd.cz/info/aktuality/-36295/), „Arriva“ transportas, Prahos viešasis transportas ir viešasis transportas centriniame Bohemijos regione.

Danija

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Danijos imigracijos tarnyba (EN / UK)
Specialus Danijos imigracijos tarnybos tinklalapis, kuriame pateikiama informacija apie tai, kaip prašyti leidimo gyventi šalyje (EN), ir apie paramą Ukrainai (EN)
Danijos krizės Ukrainoje centras (UK / EN)

 

Nemokamos kelionės

Iš Ukrainos bėgantys žmonės gali nemokamai keliauti DSB traukiniais.
Ukrainos automobiliai gali nemokamai važiuoti Daniją ir Švediją jungiančiu Eresundo tiltu.

Estija

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Vyriausybės oficiali interneto svetainė, skirta nuo karo bėgantiems žmonėms (EE / EN / UK / RU)
Vidaus reikalų ministerijos pradžios tinklalapis  (EN)
Ekonomikos reikalų ir ryšių ministerija (EN)
Policijos ir sienos apsaugos valdybos pradžios tinklalapis (EE / EN / UK / RU)
Socialinio draudimo fondo pradžios tinklalapis (EE / EN / RU), karštoji linija 1247
Vyriausybės tinklalapis, kuriame pateikiama informacija Ukrainos piliečiams (EE / EN / RU)
Jaunimo portalas (EE / RU)
 

Pagrindinės organizacijos, padedančios vietoje

NVO sąrašas (EE / EN / RU)
Estijos pabėgėlių taryba (EE / EN / UK / RU). Karštoji linija (kasdien 9.00–19.00 val.) +37 256782288 
Estijos Raudonasis Kryžius (EE)
Ukrainiečių kultūros centras (EE / EN / UK)
„Mondo MTÜ“ (EE / EN)
 

Nemokamos kelionės

„Elron“ traukiniai ir viešojo transporto traukiniai

Suomija

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Suomijos imigracijos tarnyba. Nurodymai į Suomiją atvykstantiems pabėgėliams (FI / SV / EN / UK)
Suomijos imigracijos tarnyba. Dažnai užduodami klausimai (FI / SV / EN / UK)
Vidaus reikalų ministerija. Laikinoji apsauga (FI / SV / EN)
 

Pagrindinės organizacijos, padedančios vietoje

Suomijos Raudonasis Kryžius (FI / SV / EN)
„Finn Church Aid“ (FI / SV / EN)  
 

Nemokamos kelionės

Iš Ukrainos bėgantys žmonės gali nemokamai naudotis „Onnibus“ transportu ir keliauti VR traukiniais.
Jie taip pat gali pasinaudoti 95 proc. nuolaida bilietui be komisinių į vieną pusę skrydžiams su „Finnair“ iš Varšuvos, Krokuvos, Gdansko, Budapešto ir Prahos į Helsinkį.

Prancūzija

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Oficiali vyriausybės informacijos svetainė (FR / UK)
Ukrainos ambasada Prancūzijoje (FRUK) +33 187666612 (spustelėkite 2, jei norite kalbėtis ukrainietiškai)
Vidaus reikalų ministerijos informacija Ukrainos piliečiams (FR / UK)
Paryžiaus savivaldybė (EN)
 

Pagrindinės organizacijos, padedančios vietoje

„Secours populaire“ (FR) +33 144782100
„Secours catholique“ (FR) +33 145497300
„Croix rouge“ (FR) +33 144431100
 

Nemokamos kelionės

SNCF ir „Thalys“ traukiniai

Vokietija

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Federalinė vidaus reikalų ir bendruomenių ministerija. „Germany4Ukraine“ (DE / UK / EN / RU)  
Federalinė vidaus reikalų ir bendruomenių ministerija. Vyriausybės DUK apie atvykimą ir gyvenimą šalyje (DE / UK / EN)
 

Pagrindinės organizacijos, padedančios vietoje

Vokietijos pagalbos organizacijų, renkančių aukas Ukrainai, aljansas (DE / EN)
UNHCR (DE)
Vokietijos Raudonasis Kryžius (DE)
Pagalbos organizacija, daugiausiai dėmesio skirianti medicininei priežiūrai (DE)
Vokietijos „Caritas“ (DE)
Diakonie Katastrophenhilfe (DE)
„Pro Asyl“ (DE / EN)
Teisės konsultantai (DE)
 

Nemokamos kelionės

DB traukiniai, „Thalys“ traukiniai ir visas regioninis ir vietos viešasis transportas

Graikija

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Vyriausybės tinklalapis, kuriame pateikiama informacija perkeltiesiems asmenims (GR / UK / EN)
Ukrainos ambasados Graikijoje (EN ) karštoji telefono linija +30 693276606
 

Pagrindinės organizacijos, padedančios vietoje

UNHCR (GR / EN / FR)
Organizacijų sąrašas (EN)

Vengrija

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Vengrijos užsieniečių reikalų generalinis direktoratas. Policijos informacija iš Ukrainos bėgantiems asmenims (EN / UK)
Vyriausybinės karštosios linijos
Vengrijoje 06 80310310
Iš Ukrainos 0800 504546
Iš kitų šalių +36 15501828 , e. paštas menekultinfo@me.gov.hu
Nacionalinė humanitarinio koordinavimo taryba, skirta ukrainiečiams, esantiems netoli Vengrijos sienos: 1357 (vienas skambutis – 500 forintų / 1,37 EUR)
Ukrainos ambasados „Facebook“ puslapis (UK)

Pagrindinės organizacijos, padedančios vietoje

„Facebook“ grupė dėl apgyvendinimo (HU)
Vengrijos Raudonasis Kryžius (HU)
Vengrijos Maltos ordino labdaros tarnyba (HU)
Vengrijos „Caritas“ (HU)
Migracijos pagalbos „Facebook“ puslapis (HU)
Vengrijos Helsinkio komiteto informacinis puslapis (EN)
Vengrijos migrantų asociacija (EN / UK / RU)
 

Nemokamos kelionės

Visais MAV traukiniais – su nemokamu „solidarumo bilietu“ ir BKK viešuoju transportu nemokamai Budapešte.
Bendrovė „Wizz Air“ remia Ukrainos pabėgėlius ir jiems siūlo 100 000 nemokamų bilietų visiems skrydžiams žemyninėje Europoje iš Ukrainos kaimyninių šalių.

Airija

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Airijos teisingumo departamento informacija apie vizų reikalavimus (EN)
DUK apie keliones į Airiją  (EN)
Specialus Vyriausybės tinklalapis, kuriame pateikiama informacija apie Laikinosios apsaugos direktyvą (EN)
Informacija piliečiams apie tarptautinę apsaugą (EN)
 

Pagrindinės organizacijos, padedančios vietoje:

Airijos pabėgėlių reikalų taryba (EN)

 

Nemokamos kelionės

Airijos geležinkelių traukiniai, „Bus Éireann“ ir „Expressway“ transportas.

Italija

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Užsienio reikalų ministerija (IT)
Vidaus reikalų ministerijos (IT ) Vadovas prieglobsčio prašytojams (EN)
Nacionalinis civilinės saugos departamentas (ITEN ). Kortelės su pagrindine informacija (IT / EN / UK / RU )
 

Pagrindinės organizacijos, padedančios vietoje

UNHCR (IT)
Italijos pabėgėlių taryba (IT)
Comunità di Sant’Egidio (EN / IT / RU)
Italijos Raudonasis Kryžius (IT)
„Caritas Ambrosiana“ (IT)
NVO AVSI (IT)
NVO AIBI (IT)
NVO „Intersos“ „Facebook“ puslapis (IT)
 

Nemokamos kelionės

Iš Ukrainos bėgantys žmonės gali nemokamai naudotis „Flixbus“ transportu, „Marino Bus“ transportu ir keliauti „Trenord“ traukiniais. Be to, jie gali iš viso 5 dienas nuo atvykimo į Italiją nemokamai naudotis „Trenitalia group“ transportu.

Latvija

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Informacija į Latviją atvykstantiems ukrainiečiams (LV / UK / EN / RU ) – ne oficiali interneto svetainė; nukreipiama iš Vyriausybės svetainės
Rygos miesto tarybos karštoji linija (24/7) +371 80000800
Informacija apie nemokamas valstybės finansuojamas sveikatos priežiūros paslaugas (8.30–17.00 val.) +371 80001234
 

Pagrindinės organizacijos, padedančios vietoje
Bendra informavimo pagalbos linija ukrainiečiams Latvijoje (24/7) +371 27380380
Socialinio tinklo „Telegram“ paskyra t.me/ukrainelatvia
Karštoji linija Rygoje (24/7) +371 80000800
 

Nemokamos kelionės

„Latvijas dzelzceļš“ traukiniai

Lietuva

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Vidaus reikalų ministerijos informacija iš Ukrainos atvykstantiems asmenims (EN / LT)
Migracijos departamentas (UK)
„Eurodesk Lietuva“ (LT / UK / EN)
Migracijos karštoji linija (kasdien 7.30–21.00 val.) +370 52717112
Apgyvendinimo karštoji linija Lietuvoje (24/7) 1827 ir iš užsienio +370 67722222
Humanitarinė pagalba (24/7) +370 68498688
 

Pagrindinės organizacijos, padedančios vietoje

Socialinė iniciatyva „Stiprus Kartu“ (UK / EN / LT)
Lietuvos Raudonasis Kryžius (LT)
Lietuvos „Caritas“ (EN / LT)
Nacionalinis savanorių koordinavimo centras (LT / EN / UK)
„Maltiečiai“ (EN / LT)
Darbas Lietuvoje (EN)
 

Nemokamos kelionės

LTG traukiniai ir  „Vilniaus autobusai“

Liuksemburgas

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Vyriausybės informacija apie ukrainiečių pabėgėlių priėmimą (FR / EN , formos FR / EN / UK / RU )
Užsienio reikalų ministerija (FR / EN)
Informacija apie laikinosios apsaugos prieglobstį (pirminį priėmimą) (UK / FR / EN)
Iš Ukrainos išvykstančių arba iš jos tranzitu vykstančių asmenų konsuliniai klausimai +35 224782386
 

Pagrindinės organizacijos, padedančios vietoje

Ukrainiečių bendruomenė Liuksemburge „LUkraine“ (UK / EN)
„Raudonasis kryžius“. DUK Ukrainos pabėgėliams (ENFRDE ), e. paštas wellkomm@croix-rouge.lu (FR / EN / DE / UK / RU)
„Médecins du monde“: dėl medicinos pagalbos (FR+35 28892371
„Caritas Luxemburg“ (FR / EN)
 

Nemokamos kelionės

Visu viešuoju transportu

Мalta

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Vidaus reikalų ministerija. Informacija Ukrainos pabėgėliams (EN)

Nyderlandai

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Informacija Teisingumo ir saugumo ministerijos tinklalapyje (NL / EN)
Imigracijos tarnyba (NL / EN)
Skubios pagalbos ir priėmimo centrai:
Utrechtas, Jaarbeurshal 7 (EN), Amsterdamas, Centrinė stotis (EN), Mastrichtas, Sporthal Glanerbrook (EN), ir Eindhovenas, Microlab Strijp-S (EN).
 

Pagrindinės organizacijos, padedančios vietoje

Pagrindinių vietoje padedančių organizacijų apžvalga (NL)
„Vluchtelingenwerk“ (Pabėgėlių taryba) (NL / UK)
Pagalba pabėgėliams (EN / NL / UK / RU)
 

Nemokamos kelionės

NS traukiniai, „Thalys“ traukiniai ir visas viešasis transportas

Lenkija

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Vyriausybės informacija Ukrainos pabėgėliams (PL / UK / EN / RU)
DUK (PL / EN / RU)
Vyriausybės paramos platforma (PL / UK / EN)
Užsieniečių reikalų tarnybos pagalbos linija +48 477217575
Pagalbos linija tiems, kuriems gresia prekybos žmonėmis pavojus +48 226280120
Pagalbos linija ukrainiečiams, kuriems reikia medicinos pagalbos (24/7) +48 807190590
Sienos apsaugos tarnyba – sienos kirtimo taisyklės (PL) +48 825685119
Pagalbos linija Lenkijos piliečiams ir lenko kortelės turėtojams +48 225238880
Informaciniai punktai ir pagalbos linijos (EN / UK)
 

Pagrindinės organizacijos, padedančios vietoje

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (Lenkijos tarptautinės pagalbos centras) (EN / PL)
Polska Akcja Humanitarna (Lenkijos humanitarinė iniciatyva) (EN)
„Caritas Polska“ (PL)
Lenkijos Raudonasis Kryžius (PL)
„Fundacja Ocalenie“ (EN / PL)
„Polska Misja Medyczna“ (Lenkijos medicinos misija)  (EN)
UA SOS (EN / UK / PL / RU)
Naudinga informacija apie paramą Krokuvoje (EN)
„You have a friend in me“ (EN / UK / PL)
SOS Ukraine (PL / UK)
„Refugees Welcome Polska“ (PL / EN / RU)
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (Nacionalinis muzikos ir šokių institutas) (PL)
Lenkijos ir Ukrainos bendradarbiavimo draugija (EN / PL / UK / RU)
 

Nemokamos kelionės

Iš Ukrainos bėgantys žmonės gali nemokamai keliauti:

Jie taip pat gali su nuolaida įsigyti bendrovės „LOT Airlines“ bilietų.
 

Bendrovė „Wizz Air“ Ukrainos pabėgėliams siūlo 100 000 nemokamų bilietų visiems skrydžiams žemyninėje Europoje iš Ukrainos kaimyninių šalių.
 

„Uber“ taip pat siūlo neribotas nemokamas keliones tarp Ukrainos sienos ir Lenkijos miestų.

Portugalija

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Speciali Vyriausybės interneto svetainė (PT / EN)
Informacija asmenims, iš Ukrainos atvykstantiems į Portugaliją (PT / EN)
Informacija apie tarptautinę apsaugą (EN)
Informacija apie tarptautinę nelydimų nepilnamečių apsaugą (EN)
Viešųjų paslaugų sąrašas pagal regionus (EN)
Prieglobsčio informacijos duomenų bazė (EN)
Nacionalinė kovos su prekyba žmonėmis linija (PT) +35 1964244281
email dcinv.unidadeantitrafico@sef.pt
 

Pagrindinės organizacijos, padedančios vietoje

„Ordem de Malta Portugal“ (PT)
„Amnistia Internacional Portugal“ (PT)
„Consultores Inmobiliarios pela Ucrania“ „Facebook“ grupė (PT)
Portugalijos Raudonasis Kryžius (PT)
 

Nemokamos kelionės

CP – Portugalijos traukiniai

Rumunija

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Vyriausybės interneto svetainė, kurioje pateikiama informacija ukrainiečiams (RO / UK / EN)
Vyriausybės interneto svetainė, skirta pagalbai ukrainiečiams (RO / UK)
Paramos internetu ir informacijos platforma nuo karo bėgantiems žmonėms  (RO / UK / RU / EN)
Informacinė linija +40 219590
Generalinė imigracijos inspekcija (RO / EN) +40 214107513
Nacionalinė kovos su prekyba žmonėmis linija
Rumunijoje 0800 800 678
Iš užsienio – tel. +40 213133100

Pagrindinės organizacijos, padedančios vietoje

„UNHCR Romania“ (EN). Karštoji linija +40 723653 651
Rumunijos nacionalinė pabėgėlių taryba (UK ). Karštoji linija +40 730073170
TMO (EN / UK)
Platforma „Dopomoha“ (UK / RO / EN)
Psichologinės pagalbos telefono linija +40 745139747
 

Nemokamos kelionės

Iš Ukrainos bėgantys žmonės gali nemokamai keliauti CFR traukiniais su bilietu „Help Ukraine Ticket“, taip pat STB švytuoklinio maršruto autobusu.
Jie taip pat gali nemokamai keliauti „Romfour“ švytuoklinio maršruto autobusu tarp stočių. „Romfour“ organizuoja autobusų transportą į Italiją ir kitus Europos miestus.
Bendrovė „Wizz Air“ Ukrainos pabėgėliams siūlo 100 000 nemokamų bilietų visiems skrydžiams žemyninėje Europoje iš Ukrainos kaimyninių šalių.
Be to, jie gali pasinaudoti nemokamu „Flixbus“ transportu iš Rumunijos pasienio miestų į bet kurią vietą Europoje.

Slovakija

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Vyriausybės informacija ukrainiečiams, atvykstantiems į Slovakijos Respubliką (SK / UK / EN)
Vidaus reikalų ministerijos karštosios telefono linijos kalbantiems ukrainietiškai +421 513816111 ir +421 259765111
Nuolatinė Vidaus reikalų ministerijos tarnyba +421 248593312
Transporto ir statybos ministerija (UK)
Švietimo, mokslo, mokslinių tyrimų ir sporto ministerija (SK / EN)
Košicės regiono karštoji linija +421 2800222550, e. paštas pomocukrajine@vucke.sk
 

Pagrindinės organizacijos, padedančios vietoje

TMO (SK / UK / EN / RU)
NVO „Človek v ohrození“ („Pagalbos reikalingi žmonės“) (SK / EN ) Informacijos linija +421 917239708
NVO „Sme spolu“ (slovakų ir ukrainiečių NVO) (UK / SK / EN) Karštoji pagalbos linija tel. +421 911201889
NVO „Iniciativa Kto pomoze Ukrajine“ (NVO „Pagalbos Ukrainai iniciatyva“) (UK / EN )
NVO „Magna“ (EN)
Slovakijos Raudonasis Kryžius (UK / SK / EN)
Odontologijos paslaugos (EN / SK / UK)
„Ukraine-Slovakia Help“ (UK / SK / EN). Karštoji linija +421 911201889 („Telegram“, „WhatsApp“ arba „Viber“), e. paštas ukrajina.sk.sos@gmail.com
„Človek v ohrození“ („Pagalbos reikalingi žmonės“) „Facebook“ puslapis (SK)
Žmogaus teisių lyga (SK / EN)
„Mareena“ „Facebook“ grupė (SK)
NVO „Nadácia Integra“ (SK)
NVO „Úsmev ako dar“ („Šypsena kaip dovana“) (SK / EN / UK)
Graikų katalikų eparchija Košicėje (SK / UK)
 

Nemokamos kelionės

Iš Ukrainos bėgantys žmonės gali nemokamai keliauti ZSSK traukiniais.
Bendrovė „Wizz Air“ Ukrainos pabėgėliams siūlo 100 000 nemokamų bilietų visiems skrydžiams žemyninėje Europoje iš Ukrainos kaimyninių šalių.

Slovėnija

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Vyriausybės interneto svetainė, įskaitant informaciją apie atvykimą į šalį ir tarptautinę apsaugą (SL / UK / EN)
Vyriausybės karštoji linija (8.00–18.00 val.)
Slovėnijoje 0804142
Iš užsienio +386 14787530 , e. paštas info.ukrajina@gov.si
 

Nemokamos kelionės

„Slovenske železnice“ traukiniai 

Ispanija

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Ispanijos tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi agentūros tinklalapis (ES)
Vidaus reikalų ministerijos tinklalapis (ES), kuriame pateikiama informacija apie laikinąją apsaugą
Įtraukties, socialinės apsaugos ir migracijos ministerijos karštoji linija +34 910474444  (ES / UK)
Prieglobsčio tarnyba (ES)
Valstybinis nuo karo bėgančių asmenų priėmimo centras. Kontaktinės informacijos sąrašas (ES / UK)
Nacionalinė kovos su prekyba žmonėmis linija
Ispanijoje +34 900105090, e. paštas trata@guardiacivil.es
Ispanijos vyriausybė. Rekomendacijos (ES)
 

Pagrindinės organizacijos, padedančios vietoje

Ispanijos Raudonasis Kryžius (ES)
„Cáritas“ (ES)
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (ES)
„Medicos del mundo“ (ES)
„Aldeas Infantiles“ (ES)
 

Nemokamos kelionės

„Renfe“ traukiniai

Švedija

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

Švedijos migracijos agentūros (EN ) informacija apie laikinąją apsaugą
 

Pagrindinės organizacijos, padedančios vietoje

Švedijos Raudonasis Kryžius (SV)
 

Nemokamos kelionės

„Stena Line“ transportas ir Stokholmo viešasis transportas

ES masto organizacijos

ES masto informacija apie teisinę pagalbą

Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) teisinės pagalbos kontaktinių centrų visoje ES sąrašas (UK / EN)
Europos pabėgėlių ir tremtinių taryba. Nacionalinių priemonių, skirtų atvykstantiesiems iš Ukrainos, apžvalga (EN)
 

ES masto organizacijos, padedančios ES valstybėse narėse

TMO (EN)
UNHCR (EN)
UNICEF (EN)
Europos NVO platforma prieglobsčio ir migracijos srityje (EN). Narių sąrašas (EN)
Europos pabėgėlių ir tremtinių taryba (EN)
„Refugees Welcome International“ (EN)
Europos globėjų tinklo pagalba našlaičiams ir nelydimiems vaikams (EN)
Europos neįgaliųjų forumas (EN)
Tarptautinė katalikų migracijos komisija (EN)
Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas (EN)
„Gelbėkite vaikus“ (EN)
„Terre des Hommes“ (EN)
„Hospitality Helps“ (UK / EN)
„Science for Ukraine“ (EN)
„Ukraine Shelter“ (EN / UK)
„United for Ukraine“ (EN / UK)
Tarptautinis pagalbos komitetas (EN)
 

Organizacijos, kovojančios su prekyba žmonėmis

„Missing Children Europe“ (UK / RU / EN)
Karštoji linija ES 116000
Iš ES nepriklausančių šalių +31 888009000
 

Nemokami pervežimai lėktuvu iš Moldovos į ES šalis

UNHCR (EN
Moldovos vyriausybė (EN / UK)

Lentelė atnaujinta 2022 m. birželio 1 d.

Dokumentai

EU stands with Ukraine: Information for people fleeing Russia's invasion of Ukraine
English
(239.5 KB - PDF)
Parsisiųsdinti