Skip to main content
Euroopan komission logo
EU:n solidaarinen tuki Ukrainalle

Pakoon Ukrainasta: tukea koulutukseen

   

Nämä tiedot ovat saatavilla myös seuraavilla kielillä: ukraina | українська |  venäjä | русский

Tukea koulutukseen

Arviolta lähes puolet Ukrainasta paenneista on kouluikäisiä lapsia ja nuoria. Kouluun paluu auttaa lievittämään heidän psykologista stressiään, tuo vakautta, antaa tunteen paluusta normaaliin elämään ja luo optimismia.  

Euroopan komissio

Euroopan koulutussäätiö on perustanut resurssisivuston, jossa on tietoa siitä, miten Ukrainasta paenneet voivat päästä koulutukseen tai jatkaa koulutustaan EU-maissa, saada ammattipätevyytensä tunnustetuksi työntekoa tai opiskelua varten sekä löytää työmahdollisuuksia.

Suomalais-ukrainaiset piktogrammit lapsille ja opettajille

Tämä käytännönläheinen piktogrammivihkonen voi auttaa ukrainaa ja suomea puhuvia voittamaan ensimmäiset kieliongelmansa.

Lataa

Eurooppalaisen tutkimusalueen Ukraina-portaali (ERA4Ukraine)

Eurooppalaisen tutkimusalueen Ukraina-portaaliin on koottu tietoa ja tukipalveluja Ukrainassa toimiville ja maasta paenneille tutkijoille. Portaalissa esitellään EU:n ja kansallisen tason sekä kansalaisjärjestöjen aloitteita. Sen tarkoituksena on muun muassa auttaa tutkijoita löytämään asuntoja ja työmahdollisuuksia sekä helpottaa heidän tutkintotodistustensa tunnustamista.

ERA4Ukraine-portaali on osa EURAXESS-verkoston sivustoa. Verkosto kattaa yli 600 laitosta ja 43 kansallista portaalia EU-maista ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan assosioituneista maista. 

EU:n aloitteisiin lukeutuvat myös EURAXESS-aloitteen piiriin kuuluva Science4Refugees-ohjelma, jossa pakolaisille tarjotaan harjoittelupaikkoja ja osa- ja kokoaikaisia työpaikkoja, Euroopan tutkimusyhteisön avaaminen ukrainalaisille sekä vaarassa olevia tutkijoita tukeva MSCA-ohjelman toimi Researchers at risk.

Asiakirjat

Factsheet - Refugees from Ukraine: Support to school children and teachers
English
(HTML)
Lataa