Siirry pääsisältöön
EU:n solidaarinen tuki Ukrainalle

Tukea Ukrainasta paenneille: lasten suojeleminen

Nämä tiedot ovat saatavilla myös seuraavilla kielillä: ukraina | українська | venäjä | русский

Missing Children -vihjepuhelin auttaa kadonneiden lasten etsinnässä

Kaikissa EU-maissa sekä Albaniassa, Serbiassa, Sveitsissä ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa on käytössä sama puhelinnumero, 116000, johon voi soittaa vihjeitä kadonneista lapsista. Kuka tahansa voi ilmoittaa tähän numeroon tietoja tai havaintoja kadonneista lapsista. Vihjepuhelimet tekevät tiivistä yhteistyötä paikallisten lainvalvontaviranomaisten kanssa ja tarjoavat oikeudellista, psykologista ja käytännön tukea lapsille ja vanhemmille, jotka ovat joutuneet eroon toisistaan.

Missing Children Europe -järjestö

Missing Children Europe -järjestö neuvoo myös, miten kadonneesta ukrainalaisesta lapsesta voi tehdä ilmoituksen missä tahansa EU-maassa, ja auttaa levittämään tietoa kadonneista lapsista kansainvälisesti. Järjestö tarjoaa myös tietoa kadonneille lapsille ja heidän perheilleen suunnatusta tuesta.

Missing Children Ukraine -vihjepuhelin auttaa kadonneiden lasten etsinnässä

Lasten tukipuhelin

Lasten ja nuorten puhelin tarjoaa psykososiaalista tukea ja tietoa lapsille, nuorille ja heidän puolestaan soittaville aikuisille.

24 EU-maassa ja useassa EU:n ulkopuolisessa Euroopan maassa, myös Ukrainassa, on käytössä sama lasten ja nuorten tukipuhelimen numero, 116111.

Ukrainasta saapuvien lasten oikeudet

Children playing with toys in a room

Kaikkien Ukrainasta saapuvien lasten oikeuksien olisi toteuduttava nopeasti ja ketään syrjimättä. He tarvitsevat psykologista tukea, terveydenhuoltopalveluja ja opetusta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ilman huoltajaa saapuviin lapsiin. On tärkeää, että heidät rekisteröidään välittömästi maahantulon yhteydessä. Heidän olisi saatava kattavaa tukea ja turvaa ja päästävä nopeasti lastensuojeluviranomaisten huomaan. Perheiden jäljittäminen on ensisijaisen tärkeää.

Kaikilla Ukrainan sotaa pakenevilla lapsilla (alle 18-vuotiailla henkilöillä) on oikeus suojeluun EU:ssa. Heillä on oikeus  

  • henkilöllisyytensä rekisteröimiseen EU:hun saapumisen yhteydessä. Jos lapsi matkustaa ilman vanhempiaan tai muita hänestä vastuussa olevia aikuisia, rajavartijat rekisteröivät myös lapsen kanssa matkustavien tai hänet määränpäässä vastaanottavien aikuisten henkilöllisyyden sekä ilmoitetun EU-kohdemaan
  • saada mahdollisimman pian hoivaa ja hoitoa (mm. oikeus majoitukseen), terveydenhuollon palveluja (myös psykologista tukea) ja opetusta
  • tulla kuulluksi ja ilmaista näkemyksensä kaikista heitä koskevista päätöksistä (lapsen iän ja kehitystason mukaisesti).

Jos kyseessä on yksin maahan tuleva tai huoltajastaan eroon joutunut lapsi, hänellä on oikeus edunvalvojan nimittämiseen mahdollisimman pikaisesti. Edunvalvoja toimii lapsen huoltajana, kunnes lapsi pääsee taas yhteen vanhempiensa tai muiden perheenjäsentensä kanssa. Edunvalvoja voi olla joku lapsesta vastuussa olevista aikuisista, joiden kanssa lapsi on matkustanut, jos viranomaiset toteavat, että tämä on lapsen edun mukaista. Joissakin tapauksissa edunvalvoja voi olla eri henkilö kuin lapselle hoivaa ja hoitoa esimerkiksi sijaisperheessä tai vastaanottokeskuksessa tarjoava aikuinen. Lapsella on oikeus pyytää, ettei häntä eroteta hänestä vastuussa olevasta aikuisesta, joka pystyy ottamaan vastuun hänen hoidostaan. 

Komissio

  • tukee ja rahoittaa psykososiaalisen hoidon ja peruspalvelujen saatavuutta
  • haluaa varmistaa erityisesti orpojen ja vammaisten lasten asianmukaisen vastaanoton ja huolenpidon
  • edistää lasten oikeuksia koskevan EU:n strategian täytäntöönpanoa; keskeinen rooli on eurooppalaisen lapsitakuun puitteissa toimivilla kansallisilla koordinaattoreilla kansallisen tason toimissa ja parhaiden käytäntöjen jakamisessa EU:n tasolla
  • tekee yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa edistääkseen perheiden yhdistämistä perheiden jäljittämisohjelmien avulla
  • tukee EU-maita uudistetun Schengenin tietojärjestelmän avulla niiden työssä lapsikaupan ja lapsikaappauksien torjumiseksi
  • valmistelee vakiotoimintamenettelyjä ilman huoltajaa olevien ja muiden erityistarpeisten alaikäisten siirtoja varten suojatakseen heitä hyväksikäytöltä ja ihmiskaupalta.