Pereiti prie pagrindinio turinio
ES solidarumas su Ukraina

Pasirengimas išvykti iš Ukrainos

Apžvalga

Prieš išvykdami iš Ukrainos ir nuspręsdami vykti į vieną iš ES šalių, jei įmanoma, išvykdami pasiimkite galiojančius kelionės dokumentus. Tačiau kelionės dokumentų ar medicininių dokumentų (skiepijimo pažymėjimo, COVID-19 testo) nebuvimas neturėtų būti kliūtis atvykti į ES.

Visos su Ukraina besiribojančios ES šalys leidžia atvykti dėl humanitarinių priežasčių visiems nuo karo Ukrainoje bėgantiems žmonėms, nepriklausomai nuo to, ar turite biometrinį pasą. Tai taikoma ir vaikams. Jei turite Ukrainos pilietybę ir biometrinį pasą, į ES galite atvykti pateikę pasą pasienyje. Visais kitais atvejais ES šalys jus priims dėl humanitarinių priežasčių.

Kaip galiu įrodyti savo pilietybę?

Toliau pateikiamas orientacinis dokumentų, kuriuos galite naudoti Ukrainos pilietybei įrodyti, sąrašas, net jei jų galiojimo laikas yra pasibaigęs:

  • bet koks pasas (nacionalinis, diplomatinis, tarnybinis, grupinis ir pakaitinis, įskaitant vaiko pasą);
  • nacionalinės asmens tapatybės kortelės (įskaitant laikinąsias);
  • karo tarnybos knygelės ir karo tarnybos kortelės;
  • jūrininko registracijos knygelės, kapitono darbo kortelės ir jūrininko pasai;
  • pilietybės pažymėjimai;
  • kiti oficialūs dokumentai, kuriuose minima arba nurodoma pilietybė.

Jei turite kitą pilietybę ir jei jums atvykstant į ES būtina viza, turėtumėte pateikti savo trumpalaikę vizą, jei ją turite. Jei trumpalaikės vizos neturite, ES šalys turėtų leisti jums atvykti, kad po to padėtų grįžti į kilmės šalį.

Ar man bus taikomi patikrinimai kertant sieną?

Atsižvelgdamos į dabartinę padėtį Ukrainoje, ES šalys patikrinimus kertant jų sienas gali atlikti ne tik prie sienų, bet ir kitoje saugioje vietoje, esančioje toliau nuo sienos. Patikrinimai gali būti atliekami vežant žmones į tą saugią vietą arba po to. Kol bus atliekami patikrinimai, jums gali tekti likti toje saugioje vietoje, kad institucijų atstovai galėtų su jumis pabendrauti.

Kokios yra mano teisės ir pareigos?

Kad ir kokia jūsų pilietybė, turite teisę nedelsiant gauti pagalbą ir informaciją apie savo teises. Tai apima laikiną pastogę ir pagrindinių poreikių (pavyzdžiui, maisto ir vaistų) patenkinimą. Papildomų teisių įgyvendinimas priklauso nuo jums ES suteikto statuso, todėl gali skirtis.

Policijos ir kiti administraciniai patikrinimai saugumo ir migracijos tikslais gali būti atliekami bet kuriuo metu, taip pat ir valstybių narių teritorijoje. Svarbu bendradarbiauti ir policijai, sienos apsaugos pareigūnams ar kitoms kompetentingoms institucijoms pateikti reikiamus dokumentus bei informaciją. Tam tikromis aplinkybėmis gali būti reikalaujama likti numatytose patalpose, kad per patikrinimus pareigūnai galėtų su jumis pabendrauti.

Jei vaikai išorės sienas kerta vieni (t. y. jų nelydi ar nelaukia tėvai ar kiti už juos atsakingi suaugusieji arba nelydi ar nelaukia žinomi suaugusieji), reikia informuoti valdžios institucijas ir jie jus nukreips į vaikų apsaugos tarnybas.