Pereiti prie pagrindinio turinio
ES solidarumas su Ukraina

Nuo karo Ukrainoje bėgantys asmenys. Vaikų apsauga

Ši informacija taip pat pateikiama: ukrainiečių k. | українська | rusų k. | русский

Karštosios dingusių vaikų pagalbos linijos

Bendru Europos karštosios dingusių vaikų pagalbos linijos numeriu (116 000) galima skambinti visose 27 ES valstybėse narėse, Albanijoje, Serbijoje, Šveicarijoje ir JK. Numeriu 116 000 bet kas gali paskambinti ir pranešti apie dingusį vaiką. Karštosios dingusių vaikų pagalbos linijos glaudžiai bendradarbiauja su vietos teisėsaugos institucijomis ir teikia teisinę, psichologinę ir praktinę pagalbą vaikams ir tėvams, kurie ieško vieni kitų.

Dingę Europos vaikai

„Dingę Europos vaikai“ taip pat siūlo informaciją apie tai, kaip bet kur Europoje pranešti apie dingusius ukrainiečių vaikus, kreipiasi į visuomenę dėl Ukrainos vaikų, kurie šiuo metu laikomi dingusiais be žinios kitose ES šalyse, ir teikia paramos išteklius dingusiems vaikams ir jų nuo karo bėgančioms šeimoms.

Dingę Ukrainos vaikai

Vaikų pagalbos linijos

Vaikų pagalbos linijos teikia psichosocialinę pagalbą ir informaciją vaikams ir jų vardu skambinantiems suaugusiesiems.

Vienas bendras Europos vaikų pagalbos linijų telefono numeris (116 111) veikia 24 ES šalyse, taip pat keliose ES nepriklausančiose šalyse, įskaitant Ukrainą.

Iš Ukrainos atvykstančių vaikų teisės

Children playing with toys in a room

Visi iš Ukrainos į ES atvykstantys vaikai turėtų turėti galimybę iškart ir be diskriminacijos pradėti naudotis savo teisėmis, įskaitant reikiamą psichologinę pagalbą, sveikatos priežiūrą ir galimybę mokytis. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas nelydimiems vaikams. Svarbu, kad jie būtų užregistruoti iškart po atvykimo. Vaikai turėtų gauti visapusišką ir saugią paramą, be to, kuo greičiau turėtų atvykti vaiko apsaugos tarnybų atstovas. Šeimos narių paieška yra prioritetinė užduotis.

Visi nuo karo Ukrainoje bėgantys vaikai (t. y. jaunesni nei 18 metų asmenys) turi teisę į apsaugą ES. Jie turi teisę:  

  • kad jų tapatybė būtų užregistruota atvykus į ES, o tais atvejais, kai vaikai keliauja nelydimi tėvų ar kitų už juos atsakingų suaugusiųjų, sienos apsaugos pareigūnai taip pat užregistruos su jais keliaujančių arba jų laukiančių žinomų suaugusiųjų tapatybę, taip pat deklaruotą ES kelionės tikslo šalį;
  • kuo greičiau gauti priežiūrą (įskaitant būstą), sveikatos priežiūrą (įskaitant psichologinę pagalbą) ir galimybę mokytis;
  • būti išklausyti ir pareikšti savo nuomonę dėl bet kokio sprendimo, kurį reikia priimti dėl jų (kai tai leidžia amžius ir branda).

Nelydimi arba atskirti vaikai taip pat turi teisę į tai, kad jiems kuo greičiau būtų paskirtas globėjas, kuris turės jiems tėvų valdžią, kol jie galės susijungti su tėvais ar kitais šeimos nariais. Globėjas gali būti vienas iš žinomų suaugusiųjų, su kuriais vaikas keliavo, jei institucijos nustato, kad tai atitinka vaiko interesus. Kartais globėjas gali būti ne iš tų suaugusiųjų, kurie rūpinsis vaikais, pvz., globėjų šeimose, priėmimo centruose ir t. t. Vaikai turi teisę prašyti, kad jų neatskirtų nuo žinomų suaugusiųjų, galinčių prisiimti atsakomybę už jų priežiūrą. 

Komisija:

  • remia ir finansuoja psichosocialinės priežiūros ir pagrindinių paslaugų prieinamumą;
  • remia tinkamą našlaičių ir neįgalių vaikų priėmimą ir priežiūrą;
  • skatina Europos vaiko teisių strategijos įgyvendinimą. Nacionaliniams Europos vaiko garantijų iniciatyvos koordinatoriams teks svarbus vaidmuo nacionaliniu lygmeniu ir dalijantis geriausia patirtimi ES lygmeniu;
  • bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, kad padėtų šeimoms susijungti per šeimos narių paieškos programas;
  • per atnaujintą Šengeno informacinę sistemą padeda valstybėms narėms kovoti su prekyba vaikais ir jų grobimu;
  • rengia nelydimų nepilnamečių ir kitų specialių poreikių turinčių vaikų perkėlimo standartines veiklos procedūras, kad būtų užtikrinta apsauga nuo prievartos ir prekybos žmonėmis rizikos.