Pereiti prie pagrindinio turinio
ES solidarumas su Ukraina

Nuo karo Ukrainoje bėgantys asmenys. Teisė į darbą

Šią informaciją taip pat galima rasti: ukrainiečių k. | українська | rusų k. | русский

Patekimas į darbo rinką

Europos Komisija bendradarbiauja su įvairiais subjektais, įskaitant Ukrainos valdžios institucijas ir diasporą, kad užtikrintų greitą ir veiksmingą laikinosios apsaugos gavėjų integraciją į darbo rinką. Kaip primenama gairėse, kuriomis siekiama padėti nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą bėgantiems žmonėms gauti darbą, dalyvauti mokyme ir suaugusiųjų mokymosi veikloje, ES lygmeniu tai remiama keletu priemonių.

Dabar įgyvendinant ES specialistų rezervo bandomąjį projektą, kurį Komisija pradėjo kartu su Europos darbo institucija, jie gali pagal savo įgūdžius pasirinkti laisvą darbo vietą. Be to, jie gali įgyti naujų kalbos ir pagrindinių skaitmeninių įgūdžių per Įgūdžių pakto tinklus.

Ukrainiečių kalba įtraukta į Trečiųjų šalių piliečių įgūdžių nustatymo ES šabloną, kad padėtų ukrainiečiams, kurie ieško darbo arba nori tęsti mokslus. 

Komisijai paskelbus rekomendaciją palengvinti Ukrainoje įgytos akademinės ir profesinės kvalifikacijos pripažinimą, darbdaviams ir mokymo įstaigoms dabar lengviau suprasti į ES atvykstančių ukrainiečių įgūdžius. 

Komisija taip pat sukūrė išteklių centrą, skirtą tiek ukrainiečiams, siekiantiems, kad jų kvalifikacija būtų pripažinta, tiek tiems, kuriems reikia pagalbos tokiai kvalifikacijai tinkamai įvertinti. Be to, ji kartu su Europos mokymo fondu ir ES valstybėmis narėmis palygino Ukrainos ir Europos kvalifikacijų sandaras.

Komisija toliau remia valstybių narių valstybines užimtumo tarnybas, kurios atlieka svarbų vaidmenį nustatant aktyvią darbo rinkos politiką, kad būtų kuo geriau pasinaudota naujai atvykusių asmenų įgūdžiais.

Iš įvairių ES fondų taip pat teikiama parama įvairioms priemonėms, tokioms kaip mokomoji praktika, kalbų kursai, konsultavimas, profesinis mokymas. 

ES specialistų rezervas

Komisija sukūrė internetinį ES specialistų rezervą, kurio tikslas – padėti žmonėms, bėgantiems nuo Rusijos invazijos į Ukrainą, susirasti darbą ES.

ES specialistų rezervo bandomasis projektas parengtas anglų, ukrainiečių ir rusų kalbomis ir įgyvendinamas per EURES portalą. Jis vienija nacionalines užimtumo tarnybas, privačias įdarbinimo agentūras ir darbdavius visoje ES. EURES portale galima rasti daugiau kaip 3 mln. laisvų darbo vietų ir 4 000 darbdavių; prisijungti kviečiami ir nauji darbdaviai.

ES specialistų rezervo bandomasis projektas yra atviras visiems darbo ieškantiems asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal ES laikinosios apsaugos direktyvą arba atitinkama apsauga ir teisė dirbti pagal nacionalinę teisę.

Užsiregistravus ši priemonė padeda darbo ieškantiems asmenims nustatyti turimus įgūdžius ir įkelti savo gyvenimo aprašymą. ES specialistų rezervo bandomajame projekte paskelbti gyvenimo aprašymai bus matomi visų dalyvaujančių šalių valstybinėms užimtumo tarnyboms ir visų šalių registruotiems darbdaviams, kurie priklauso Europos užimtumo tarnybų bendradarbiavimo tinklui (EURES). Darbo ieškantys asmenys taip pat gali susipažinti su visomis EURES portale paskelbtomis laisvomis darbo vietomis.

ES specialistų rezervas