Skip to main content
Europos Komisijos logotipas
ES solidarumas su Ukraina

Nuo karo Ukrainoje bėgantys asmenys. Teisė į darbą

Šią informaciją taip pat galima rasti: ukrainiečių k. | українська | rusų k. | русский

Patekimas į darbo rinką

Laikinąją apsaugą turintys asmenys turėtų galėti įsidarbinti ar dirbti savarankiškai, taip pat mokytis profesijos. Jie turėtų turėti tokias pačias teises, susijusias su darbo užmokesčiu ir kitomis sąlygomis, kaip valstybių narių darbuotojai. 

Komisija: 

  • padeda iš Ukrainos atvykstantiems žmonėms įgyti reikiamų įgūdžių, kad jie galėtų patekti į ES darbo rinką. Finansavimą galima gauti iš sanglaudos politikos fondų ir pagal naująją iniciatyvą „Sanglaudos veiksmai pabėgėliams Europoje“ (CARE), taip pat iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF). Be kita ko, tai gali būti pagalba kalbų kursams, konsultavimui ar baziniam mokymui finansuoti. 
  • Kalbos ir bazinius skaitmeninius įgūdžius galima ugdyti naudojantis Įgūdžių pakto tinklais, siekiant susieti regionines valdžios institucijas, švietimo įstaigas ir NVO, remiančias pabėgėlius iš Ukrainos. 
  • Komisija įtraukė ukrainiečių kalbą į Trečiųjų šalių piliečių įgūdžių nustatymo ES šabloną, kad padėtų darbo ieškantiems ar tęsti mokslus norintiems ukrainiečiams. 
  • Komisija paskelbė rekomendaciją dėl paprastesnio Ukrainoje įgytos akademinės ir profesinės kvalifikacijos pripažinimo. Taip darbdaviams ir švietimo įstaigoms bus lengviau suprasti, kokių įgūdžių turi į ES atvykstantys ukrainiečiai. 
  • Europos mokymo fondas padeda ES, nacionalinėms ir Ukrainos valdžios institucijoms lyginti Ukrainos ir Europos kvalifikacijų sistemas. Jis taip pat sukūrė išteklių centrą, skirtą tiek ukrainiečiams, siekiantiems, kad jų kvalifikacija būtų pripažinta, tiek tiems, kuriems reikia interpretuoti Ukrainoje gautą kvalifikaciją. 
  • Svarbus vaidmuo vykdant aktyvią darbo rinkos politiką ir išnaudojant naujųjų atvykėlių potencialą teks valstybinėms užimtumo tarnyboms. Jos taip pat veiks kaip darbo rinkos tarpininkės. 
  • Be to, Komisija parengs internetinį ES talentų rezervą iš Ukrainos perkeltiems asmenims, padėsiantį susieti turimus įgūdžius ir laisvas darbo vietas.

ES specialistų rezervas

Komisija sukūrė internetinį ES specialistų rezervą, kurio tikslas – padėti žmonėms, bėgantiems nuo Rusijos invazijos į Ukrainą, susirasti darbą ES.

ES specialistų rezervo bandomasis projektas parengtas anglų, ukrainiečių ir rusų kalbomis ir įgyvendinamas per EURES portalą. Jis vienija nacionalines užimtumo tarnybas, privačias įdarbinimo agentūras ir darbdavius visoje ES. EURES portale galima rasti daugiau kaip 3 mln. laisvų darbo vietų ir 4 000 darbdavių; prisijungti kviečiami ir nauji darbdaviai.

ES specialistų rezervo bandomasis projektas yra atviras visiems darbo ieškantiems asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal ES laikinosios apsaugos direktyvą arba atitinkama apsauga ir teisė dirbti pagal nacionalinę teisę.

Užsiregistravus ši priemonė padeda darbo ieškantiems asmenims nustatyti turimus įgūdžius ir įkelti savo gyvenimo aprašymą. ES specialistų rezervo bandomajame projekte paskelbti gyvenimo aprašymai bus matomi visų dalyvaujančių šalių valstybinėms užimtumo tarnyboms ir visų šalių registruotiems darbdaviams, kurie priklauso Europos užimtumo tarnybų bendradarbiavimo tinklui (EURES). Darbo ieškantys asmenys taip pat gali susipažinti su visomis EURES portale paskelbtomis laisvomis darbo vietomis.

ES specialistų rezervas