Направо към основното съдържание
Солидарност на ЕС с Украйна

Пътят на Украйна към присъединяване към ЕС

Зелена светлина за започване на преговори за присъединяване

На 14 декември 2023 г. лидерите на ЕС се споразумяха за започване на преговори за присъединяване с Украйна и потвърдиха ангажимента си да продължат своята силна подкрепа за страната и нейния народ толкова дълго, колкото е необходимо.

Лидерите на ЕС приканиха Съвета на ЕС да приеме рамката за преговори, след като Украйна извърши съответните реформи, посочени в препоръките на Комисията от 8 ноември 2023 г.

Европа е в очите на всички украинци, които се борят за по-добро бъдеще. Заедно можем да спечелим тази битка. Заедно можем да завършим нашия Съюз. Заедно можем да въведем Украйна в нашия общ европейски дом. Това е мечтата на героите и мъчениците на Украйна. Това е и нашата мечта. Заедно ние сме Европа.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия

Стремеж за присъединяване към ЕС

Украйна кандидатства за членство в ЕС в края на февруари 2022 г., броени дни след като Русия започна своята пълномащабна непровокирана и неоправдана агресия. Комисията представи становището си относно кандидатурата през юни 2022 г., а през същия месец на Украйна беше предоставен статут на страна кандидатка за членство в ЕС от всички държави — членки на ЕС. 

В Украйна това създаде мощна динамика за реформи въпреки продължаващата война, със силната подкрепа на украинския народ.

Стъпките за присъединяване — солидна основа за хармонично партньорство

Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна, включително задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), в сила от 2017 г., и решението на ЕС да предостави на Украйна статут на страна кандидатка за членство в ЕС през 2022 г. бяха някои от ключовите моменти по пътя на Украйна към по-нататъшна интеграция в ЕС. Украйна и нейните граждани демонстрираха своята ангажираност с демократичните ценности, икономическото развитие и укрепването на връзките си с ЕС.

Първите резултати от това партньорство вече са видими. Например украински учени и граждани участват във важни програми на ЕС за научни изследвания, иновации и образование в рамките на „Хоризонт Европа“ и „Еразъм“. Неотдавна Украйна се присъедини към програма „Единен пазар“ и Механизма за свързване на Европа.

Помощ от ЕС за Украйна

ЕС предостави значителна финансова помощ на Украйна. От началото на агресивната война на Русия през 2022 г. ЕС, неговите държави членки и финансови институции са мобилизирали около 99 милиарда евро в подкрепа на Украйна и нейния народ.

Това включва 50 милиарда евро за цялостната икономическа, социална и финансова устойчивост на Украйна под формата на спешна макрофинансова помощ, подкрепа на бюджета, спешна помощ, реакция при кризи и хуманитарна помощ. Освен това мерките за военна помощ възлизат на 32 милиарда евро. Предоставени са 17 милиарда евро, за да се помогне на държавите — членки на ЕС да посрещнат нуждите на украинците, бягащи от войната.

Хронология

 1. 14 декември 2023 г.

  Европейският съвет решава да започне преговори за присъединяване с Украйна

 2. 08 ноември 2023 г.

  Комисията препоръчва на Съвета да започне преговори за присъединяване с Украйна.

 3. 23 юни 2022 г.

  Европейският съвет признава европейската перспектива на Украйна и ѝ предоставя статут на страна кандидатка.

 4. 28 февруари 2022 г.

  Украйна кандидатства за членство в ЕС.