Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Ukrajina na ceste do EÚ

Rozhodnutie o začatí prístupových rokovaní

Lídri EÚ dospeli 14. decembra 2023 k dohode o začatí prístupových rokovaní s Ukrajinou a opätovne potvrdili svoj záväzok pokračovať v silnej podpore tejto krajiny a jej ľudu tak dlho, ako to bude potrebné.

Vyzvali Radu EÚ, aby prijala rokovací rámec, keď Ukrajina dokončí príslušné reformné opatrenia stanovené v odporúčaniach Komisie z 8. novembra 2023.

Do Európy chcú vstúpiť všetci Ukrajinci, ktorí bojujú za lepšiu budúcnosť. Spoločne môžeme tento boj vyhrať. Spoločne môžeme dobudovať našu Úniu. Spoločne môžeme priviesť Ukrajinu do nášho spoločného európskeho domova. To je snom ukrajinských hrdinov a mučeníkov. A je to aj náš sen. Spoločne tvoríme Európu.

Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskej komisie

Úsilie o vstup do EÚ

Ukrajina požiadala o členstvo v EÚ na konci februára 2022, len niekoľko dní po tom, ako Rusko začalo v plnom rozsahu svoju nevyprovokovanú a neodôvodnenú agresiu. Komisia predložila svoje stanovisko k žiadosti v júni 2022 a všetky členské štáty EÚ v tom istom mesiaci udelili Ukrajine štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ. 

Na Ukrajine toto rozhodnutie vyvolalo aj napriek prebiehajúcej vojne silnú reformnú dynamiku, ktorú výrazne podporuje ukrajinský ľud.

Kroky na ceste k pristúpeniu – pevný základ pre harmonické partnerstvo

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou vrátane prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA), ktorá je v platnosti od roku 2017, a rozhodnutie EÚ udeliť Ukrajine štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ v roku 2022 patrili medzi kľúčové momenty na ceste Ukrajiny k ďalšej integrácii do EÚ. Ukrajina a jej občania preukázali svoje odhodlanie presadzovať demokratické hodnoty a hospodársky rozvoj a posilňovať svoje väzby s EÚ.

Prvé výsledky tohto partnerstva sú už viditeľné. Ukrajinskí vedci a občania sa napríklad zúčastňujú na dôležitých programoch EÚ pre výskum, inováciu a vzdelávanie v rámci programov Horizont Európa a Erasmus. Ukrajina sa nedávno pripojila k Programu pre jednotný trh a k Nástroju na prepájanie Európy.

Pomoc EÚ pre Ukrajinu

EÚ poskytuje Ukrajine značnú finančnú pomoc. Od začiatku ruskej útočnej vojny v roku 2022 zmobilizovali EÚ, jej členské štáty a finančné inštitúcie 99 miliárd eur na podporu Ukrajiny a jej ľudu.

Je v tom zahrnutých 50 miliárd eur na celkovú hospodársku, sociálnu a finančnú odolnosť Ukrajiny vo forme núdzovej makrofinančnej pomoci, rozpočtovej podpory, núdzovej pomoci, reakcie na krízu a humanitárnej pomoci. Okrem toho opatrenia vojenskej pomoci predstavujú 32 miliárd eur. Na pomoc členským štátom EÚ pri uspokojovaní potrieb Ukrajincov utekajúcich pred vojnou bolo poskytnutých 17 miliárd eur.

Chronologický prehľad

 1. 14. decembra 2023

  Európska rada prijíma rozhodnutie o začatí prístupových rokovaní s Ukrajinou.

 2. 8. novembra 2023

  Komisia odporúča, aby Rada začala prístupové rokovania s Ukrajinou.

 3. 23. júna 2022

  Európska rada uznáva európsku perspektívu Ukrajiny a udeľuje jej štatút kandidátskej krajiny.

 4. 17. júna 2022
 5. 28. februára 2022

  Ukrajina podáva žiadosť o členstvo v EÚ.