Gå direkt till innehållet
EU:s solidaritet med Ukraina

Ukrainas väg till EU-medlemskap

Grönt ljus för anslutningsförhandlingar

Den 14 december 2023 enades EU-ledarna om att inleda anslutningsförhandlingar med Ukraina och bekräftade återigen att man ska fortsätta att stödja landet och dess befolkning så länge som det behövs.

EU-ledarna har uppmanat ministerrådet att slå fast ramarna för förhandlingarna när Ukraina har genomfört de relevanta reformåtgärderna enligt kommissionens rekommendationer från den 8 november 2023.

Ett EU-medlemskap är målet för alla ukrainare som slåss för en bättre framtid. Och tillsammans kan vi vinna den här kampen. Tillsammans kan vi fullborda vårt EU. Tillsammans kan vi bjuda in Ukraina till vårt gemensamma europeiska hem. Det är drömmen för Ukrainas hjältar och martyrer. Och det är också vår dröm. Tillsammans är vi EU.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen

En dröm om EU-medlemskap

Ukraina ansökte om EU-medlemskap i slutet av februari 2022, bara några dagar efter att Rysslands inledde sitt oprovocerade och oberättigade fullskaliga angrepp på landet. Kommissionen lade fram sitt yttrande om ansökan i juni 2022, och samma månad ställde sig alla EU-länder bakom beslutet att ge Ukraina status som kandidatland. 

I Ukraina utlöste beslutet en kraftfull reformiver trots det pågående kriget, med starkt stöd hos det ukrainska folket.

Stegen på väg mot medlemskap – en solid grund för ett harmoniskt partnerskap

Associeringsavtalet mellan EU och Ukraina, som bland annat omfattar ett djupgående och omfattande frihandelsområde, är i kraft sedan 2017 och EU:s beslut att ge Ukraina status som kandidatland 2022 är några milstolpar på Ukrainas väg mot ytterligare EU-integration. Ukraina och dess invånare har visat prov på sitt engagemang för demokratiska värden, ekonomisk utveckling och starkare band med EU.

De första resultaten av partnerskapet är redan uppenbara. Till exempel deltar ukrainska forskare och medborgare i viktiga EU-program för forskning, innovation och utbildning som Horisont Europa och Erasmus. Ukraina har också nyligen anslutit sig till programmet för den inre marknaden och Fonden för ett sammanlänkat Europa.

EU:s stöd till Ukraina

EU har bistått Ukraina med stora belopp. Sedan Rysslands anfallskrig inleddes 2022 har EU självt och dess medlemsländer och finansinstitut mobiliserat cirka 98 miljarder euro i stöd för Ukraina och dess invånare.

I den summan ingår 47,9 miljarder euro till Ukrainas övergripande ekonomiska, sociala och finansiella motståndskraft i form av akut makroekonomiskt stöd, budgetstöd, katastrofbistånd, krishanteringsstöd och humanitärt bistånd. De militära biståndsinsatserna uppgår till cirka 33,1 miljarder euro, där 11,1 miljarder euro kommer från den europeiska fredsfaciliteten. Dessutom har 17 miljarder euro anslagits för att hjälpa EU-länderna att ta hand om ukrainska flyktingar.

Tidslinje

 1. 14 december 2023

  Europeiska rådet beslutar att anslutningsförhandlingar ska inledas med Ukraina.

 2. 8 november 2023

  Kommissionen rekommenderar att rådet inleder anslutningsförhandlingar med Ukraina.

 3. 23 juni 2022

  Europeiska rådet erkänner Ukrainas utsikter till EU-medlemskap och ger landet kandidatstatus.

 4. 17 juni 2022

  Kommissionen utfärdar ett yttrande om ansökan om EU-medlemskap.

 5. 28 februari 2022

  Ukraina ansöker om EU-medlemskap.