Przejdź do treści głównej
Solidarność UE z Ukrainą

Droga Ukrainy do UE

Zielone światło dla negocjacji akcesyjnych

14 grudnia 2023 r. szefowie państw i rządów krajów UE wyrazili zgodę na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i potwierdzili, że będą zdecydowanie wspierać ten kraj i jego obywateli tak długo, jak będzie to konieczne.

Zwrócili się do Rady UE o przyjęcie ram negocjacyjnych, po tym jak Ukraina zakończy reformy wymienione w zaleceniach Komisji z 8 listopada 2023 r.

Integracja z UE jest dążeniem wszystkich Ukraińców, którzy walczą o lepszą przyszłość. Razem możemy wygrać tę walkę. Razem możemy osiągnąć pełnię Unii. Razem możemy wprowadzić Ukrainę do naszej wspólnej europejskiej ojczyzny. Jest to marzenie ukraińskich bohaterów i ukraińskich męczenników. Jest ono również naszym marzeniem. Razem stanowimy Europę.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej

Europejskie aspiracje

Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w UE pod koniec lutego 2022 r. Stało się to zaledwie kilka dni po tym, jak Rosja dokonała niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej pełnoskalowej napaści zbrojnej na Ukrainę. W czerwcu 2022 r. Komisja przedstawiła opinię w sprawie tego wniosku, a wszystkie kraje UE przyznały Ukrainie status kraju kandydującego jeszcze w tym samym miesiącu. 

Pomimo trwającej wojny obudziło to w narodzie ukraińskim entuzjazm dla reform.

Proces negocjacyjny – solidne podstawy harmonijnej współpracy

Jednymi z najważniejszych etapów na drodze Ukrainy ku dalszej integracji z UE jest obowiązujący od 2017 r. układ o stowarzyszeniu UE z Ukrainą, obejmujący pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu (DCFTA), oraz decyzja UE z 2022  r. o przyznaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego. Ukraina i jej obywatele dowodzą swojego zaangażowania na rzecz wartości demokratycznych, rozwoju gospodarczego i wzmacniania więzi z UE.

Pierwsze wyniki tej współpracy są już widoczne. Na przykład ukraińscy naukowcy i obywatele uczestniczą w pierwszoligowych programach unijnych na rzecz badań naukowych, innowacji i edukacji za pośrednictwem programów „Horyzont Europa” i Erasmus. Niedawno Ukraina przystąpiła też do Programu na rzecz jednolitego rynku oraz do instrumentu „Łącząc Europę”.

Pomoc UE dla Ukrainy

UE udziela Ukrainie znacznej pomocy finansowej. Od początku rosyjskiego ataku w 2022 r. UE, jej państwa członkowskie i instytucje finansowe pozyskały około 98 mld euro na wsparcie dla Ukrainy i jej mieszkańców.

Kwota ta obejmuje 47,9 mld euro na ogólną odbudowę gospodarczą, społeczną i finansową Ukrainy, przekazane w ramach nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej, wsparcia budżetowego, pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, reagowania kryzysowego i pomocy humanitarnej. Oprócz tego zapewniono pomoc wojskową wartą 33,1 mld euro, z czego 11,1 mld euro w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju. Z kolei kraje UE otrzymały 17 mld euro pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb ukraińskich uchodźców.

Kalendarium

 1. 14 grudnia 2023 r.

  Rada Europejska podejmuje decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą

 2. 8 listopada 2023 r.

  Komisja zaleca Radzie otwarcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą

 3. 23 czerwca 2022 r.

  Rada Europejska potwierdza, że Ukraina ma w perspektywie przystąpienie do UE, i przyznaje jej status kraju kandydującego

 4. 17 czerwca 2022 r.
 5. 28 lutego 2022 r.

  Ukraina składa wniosek o członkostwo w UE