Přejít na hlavní obsah
Solidarita EU s Ukrajinou

Ukrajina na cestě do EU

Souhlas se zahájením přístupových jednání

Dne 14. prosince 2023 se vedoucí představitelé zemí EU dohodli na zahájení přístupových jednání s Ukrajinou a znovu potvrdili svůj závazek pokračovat v podpoře této země a jejího lidu, dokud to bude zapotřebí.

Vedoucí představitelé členských zemí vyzvali Radu EU, aby přijala rámec pro jednání, jakmile Ukrajina dokončí příslušná reformní opatření stanovená v doporučeních Evropské komise ze dne 8. listopadu 2023.

Do Evropy chtějí všichni Ukrajinci, kteří bojují za lepší budoucnost. Společně můžeme tento boj vyhrát. Společně můžeme naši Unii dokončit. Společně můžeme Ukrajinu přivést do našeho společného evropského domova. To je snem ukrajinských hrdinů a ukrajinských mučedníků. A je to také náš sen. Společně tvoříme Evropu.

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise

Snaha o přistoupení k EU

Ukrajina požádala o členství v EU koncem února 2022, pouze několik dní poté, co Rusko zahájilo nevyprovokovanou a neodůvodněnou agresi proti této zemi. Evropská komise předložila své stanovisko k této žádosti v červnu 2022 a ve stejném měsíci byl Ukrajině udělen status kandidátské země EU. 

Na Ukrajině toto rozhodnutí vyvolalo navzdory probíhající válce velmi dynamické reformy a setkalo se s výraznou podporou ukrajinského lidu.

Na cestě k přistoupení – pevný základ pro harmonické partnerství

Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou, včetně prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, která je v platnosti od roku 2017, a rozhodnutí EU z roku 2022 udělit Ukrajině status kandidátské země byly jedním z klíčových okamžiků na cestě této země k další integraci do EU. Ukrajina a její občané prokázali své odhodlání prosazovat demokratické hodnoty, hospodářský rozvoj a posilovat své vazby na EU.

První výsledky tohoto partnerství jsou znát již nyní. Ukrajinští vědci i občané se například účastní významných programů Horizont Evropa a Erasmus, které se zaměřují na výzkum, inovace a vzdělávání. Nedávno se Ukrajina také připojila k Programu pro jednotný trh a k Nástroji pro propojení Evropy.

Pomoc EU Ukrajině

Evropská unie poskytuje Ukrajině značnou finanční pomoc. Od začátku ruské válečné agrese v roce 2022 uvolnily EU, její členské státy a finanční instituce na podporu Ukrajiny a jejího lidu 99 miliard eur.

Zahrnuje to rovněž 50 miliard eur na posílení celkové hospodářské, sociální a finanční odolnosti Ukrajiny v podobě mimořádné makrofinanční pomoci, rozpočtové podpory, pomoci při mimořádných událostech, reakce na krizi a humanitární pomoci. Kromě toho vojenská pomoc činí 32 miliard eur. Na pomoc členským státům EU při uspokojování potřeb Ukrajinců prchajících před válkou bylo uvolněno 17 miliard eur.

Chronologický přehled

 1. 14. prosince 2023

  Evropská rada rozhodla o zahájení přístupových jednání s Ukrajinou

 2. 8. listopadu 2023

  Evropská komise doporučila, aby Rada EU zahájila přístupová jednání s Ukrajinou.

 3. 23. června 2022

  Evropská rada uznala tzv. evropskou perspektivu a udělila Ukrajině status kandidátské země.

 4. 17. června 2022
 5. 28. února 2022

  Ukrajina zažádala o členství v EU.