Pereiti prie pagrindinio turinio
ES solidarumas su Ukraina

Ukrainos kelias siekiant narystės ES

Duotas sutikimas pradėti stojimo derybas

2023 m. gruodžio mėn. ES vadovai susitarė pradėti stojimo derybas su Ukraina ir dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą toliau teikti tvirtą paramą šaliai ir jos žmonėms tol, kol reikės.

2024 m. birželio mėn. įvykusioje pirmojoje tarpvyriausybinėje konferencijoje ES oficialiai pradėjo stojimo derybas su Ukraina. Remiantis derybų programa, kurioje nustatyta derybų procedūra ir principai, šiuo metu pradėtas pasirengimas deryboms konkrečiose srityse.

Visų ukrainiečių, kovojančių už geresnę ateitį, akys nukreiptos į Europą. Drauge mes galime laimėti šią kovą. Kartu galime išbaigti savo Sąjungą. Kartu galime priimti Ukrainą į savo bendrus Europos namus. Tai yra Ukrainos didvyrių ir Ukrainos kankinių svajonė. Tai ir mūsų svajonė. Kartu esame Europa.

Ursula von der Leyen, Europos Komisijos Pirmininkė

Siekis įstoti į ES

Ukraina paraišką dėl narystės ES pateikė 2022 m. vasario mėn. pabaigoje, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Rusija pradėjo plataus masto neišprovokuotą ir nepateisinamą agresiją. Komisija savo nuomonę dėl paraiškos pateikė 2022 m. birželio mėn., o tą patį mėnesį visos ES valstybės narės Ukrainai suteikė ES šalies kandidatės statusą. 

Nepaisant tebesitęsiančio karo, Ukrainoje tai lėmė stiprią reformų dinamiką ir tvirtą Ukrainos žmonių palaikymą.

Žingsniai siekiant narystės – tvirtas darnios partnerystės pagrindas

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas, įskaitant jo išsamią ir visapusišką laisvosios prekybos erdvę (IVLPE), galiojantis nuo 2017 m., ir ES sprendimas 2022 m. suteikti Ukrainai ES šalies kandidatės statusą buvo vieni iš esminių Ukrainos tolesnės integracijos į ES etapų. Ukraina ir jos piliečiai parodė savo įsipareigojimą puoselėti demokratines vertybes, ekonominį vystymąsi ir stiprinti ryšius su ES.

Pirmieji šios partnerystės rezultatai jau matomi. Pavyzdžiui, Ukrainos mokslininkai ir piliečiai dalyvauja svarbiose ES mokslinių tyrimų, inovacijų ir švietimo programose pagal programas „Europos horizontas“ ir „Erasmus“. Neseniai Ukraina prisijungė prie Bendrosios rinkos programos ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės.

ES pagalba Ukrainai

ES suteikė Ukrainai didelę finansinę paramą. Nuo Rusijos agresijos karo pradžios 2022 m. ES, jos valstybės narės ir finansų įstaigos sutelkė beveik 108 mlrd. EUR Ukrainai ir jos žmonėms remti.

Tai apima beveik 52 mlrd. EUR bendram Ukrainos ekonominiam, socialiniam ir finansiniam atsparumui remti teikiant makrofinansinę pagalbą ekstremaliosios situacijos atveju, paramą biudžetui, pagalbą ekstremaliosios situacijos atveju, reagavimą į krizes ir humanitarinę pagalbą. Be to, karinės pagalbos priemonėms skirta 39 mlrd. EUR. 17 mlrd. EUR skirta padėti ES valstybėms narėms patenkinti nuo karo bėgančių ukrainiečių poreikius.

Chronologija

 1. 2024 m. birželio 25 d.
 2. 2024 m. kovo 12 d.

  Komisija pateikia Tarybai Ukrainos stojimo derybų programos projektą.

 3. 2023 m. gruodžio 14 d.

  Europos Vadovų Taryba nusprendė pradėti stojimo derybas su Ukraina.

 4. 2023 m. lapkričio 8 d.

  Komisija rekomenduoja Tarybai pradėti stojimo derybas su Ukraina.

 5. 2022 m. birželio 23 d.

  Europos Vadovų Taryba pripažįsta europinę perspektyvą ir suteikia Ukrainai šalies kandidatės statusą.

 6. 2022 m. birželio 17 d.
 7. 2022 m. vasario 28 d.

  Ukraina pateikė paraišką dėl narystės ES.