Pāriet uz galveno saturu
ES solidaritāte ar Ukrainu

Ukrainas ceļš uz dalību Eiropas Savienībā

Zaļā gaisma pievienošanās sarunu sākšanai

2023. gada 14. decembrī Eiropas Savienības līderi vienojās sākt pievienošanās sarunas ar Ukrainu un atkārtoti apstiprināja ES nelokāmo apņemšanos atbalstīt Ukrainu un ukraiņu tautu tik ilgi, cik tas būs nepieciešams.

ES līderi arī aicināja ES Padomi pieņemt sarunu programmu, tiklīdz Ukraina būs īstenojusi Komisijas 2023. gada 8. novembra ieteikumos izklāstītos reformu pasākumus.

Ukraiņi, kuri cīnās par labāku nākotni, ar cerībām raugās uz Eiropu. Kopīgiem spēkiem mēs šajā cīņā varam uzvarēt. Kopā mēs varam stiprināt mūsu Savienību. Kopā mēs varam uzņemt Ukrainu mūsu kopīgajās Eiropas mājās. Tas ir visu Ukrainas varoņu un aizstāvju sapnis. Un tas ir arī mūsu sapnis. Kopā mēs esam Eiropa.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena

Vēlme pievienoties ES

Ukraina pieteikumu dalībai ES iesniedza 2022. gada februāra beigās – tikai dažas dienas pēc tam, kad Krievija uzsāka plaša mēroga neprovocētu un nepamatotu militāro agresiju Ukrainas teritorijā. 2022. gada jūnijā Komisija nāca klajā ar atzinumu par Ukrainas pieteikumu, un tajā pašā mēnesī ES dalībvalstis piešķīra Ukrainai kandidātvalsts statusu. 

Lai arī kara dēļ situācija ir sarežģīta, Ukrainā šis ES lēmums deva spēcīgu impulsu reformām, kurām pārliecinošu atbalstu ir paudusi arī Ukrainas tauta.

Pasākumi ceļā uz pievienošanos – stabils pamats harmoniskai partnerībai

ES un Ukrainas Asociācijas nolīgums, kas ietver padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas (DCFTA) izveidi un stājās spēkā 2017. gadā, un ES lēmums 2022. gadā piešķirt Ukrainai ES kandidātvalsts statusu bija izšķiroši pavērsieni Ukrainas virzībā uz turpmāku integrāciju Eiropas Savienībā. Ukraina un tās iedzīvotāji ir apliecinājuši gatavību aizstāvēt demokrātiskās vērtības, veicināt ekonomikas attīstību un stiprināt saites ar ES.

Šīs partnerības pirmie rezultāti jau ir redzami. Piemēram, Ukrainas zinātnieki un iedzīvotāji piedalās svarīgās ES iniciatīvās pētniecības, inovācijas un izglītības jomā pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” un programmas “Erasmus” ietvaros. Nesen Ukraina pievienojās arī Vienotā tirgus programmai un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam.

ES palīdzība Ukrainai

ES Ukrainai ir sniegusi ievērojamu finansiālo palīdzību. Kopš Krievijas īstenotā agresijas kara sākuma 2022. gada februārī Eiropas Savienība, tās dalībvalstis un finanšu iestādes Ukrainas un ukraiņu tautas atbalstam ir mobilizējušas 99 miljardus eiro.

Tas ietver 50 miljardus eiro, kas piešķirti Ukrainas vispārējās ekonomiskās, sociālās un finansiālās noturības stiprināšanai kā ārkārtas makrofinansiālā palīdzība, budžeta atbalsts, ārkārtas palīdzība reaģēšanai krīzes situācijā un humānā palīdzība. Militārās palīdzības pasākumiem ir piešķirti 32 miljardi eiro. 17 miljardi eiro ir atvēlēti ES dalībvalstīm, lai palīdzētu tām nodrošināt visu nepieciešamo no kara bēgošo ukraiņu uzņemšanai.

Hronoloģija

 1. 2023. gada 14. decembris

  Eiropadome nolemj sākt pievienošanās sarunas ar Ukrainu.

 2. 2023. gada 8. novembris

  Komisija iesaka Padomei sākt pievienošanās sarunas ar Ukrainu.

 3. 2022. gada 23. jūnijs

  Eiropadome atzīst Ukrainas Eiropas perspektīvu un piešķir tai kandidātvalsts statusu.

 4. 2022. gada 17. jūnijs
 5. 2022. gada 28. februāris

  Ukraina iesniedz pieteikumu dalībai ES.