Preskoči na glavno vsebino
Solidarnost EU z Ukrajino

Prepovedi uvoza in izvoza

Mednarodne trgovinske sankcije

Evropska unija je s 15. marcem 2022 v sodelovanju z državami skupine G7 in drugimi podobno mislečimi partnerji prenehala obravnavati Rusijo kot državo z največjimi ugodnostmi v okviru STO. Posledično so bile Rusiji kot članici STO odvzete ključne trgovinske prednosti.

EU se je odločila, da ne bo zvišala uvoznih tarif, temveč bo sprejela sklop sankcij, ki vključujejo prepovedi in omejitve uvoza in izvoza blaga, zlasti:

 • prepoved uvoza vseh končnih izdelkov in polizdelkov iz jekla v EU
 • prepoved izvoza luksuznega blaga iz EU, ki bo neposredno prizadela rusko elito
 • prepoved uvoza neindustrijskih diamantov, izkopanih, predelanih ali proizvedenih v Rusiji, v okviru mednarodno usklajene prepovedi uvoza diamantov skupine G7, katere cilj je Rusijo prikrajšati za ta pomemben vir prihodkov, ocenjen na 4 milijarde evrov na leto
 • prepoved uvoza surovin za proizvodnjo jekla, predelanih izdelkov iz aluminija in drugega kovinskega blaga:
 • razširitev prepovedi izvoza luksuznih avtomobilov na vse nove in rabljene avtomobile nad določeno velikostjo motorja (> 1 900 cm³) ter vsa električna in hibridna vozila
 • popolno prepoved izvoza nekaterih vrst sestavnih delov za stroje
 • dodatne prepovedi uvoza, vključno s cementom, izdelki iz gume, lesom, žganimi pijačami, morskimi sadeži vrhunske kvalitete
 • ciljno usmerjene prepovedi izvoza na področjih, na katerih je Rusija ranljiva zaradi svoje velike odvisnosti od dobave iz EU. To vključuje na primer kvantno računalništvo, napredne polprevodnike, občutljive stroje in dele, blago, povezano z gradbeništvom, predelano jeklo, izdelke iz bakra in aluminija, laserje, baterije, prevoz in kemikalije. Vključuje tudi posebne katalizatorje za uporabo v rafinerijah. To bo še naprej slabilo tehnološko bazo in industrijsko zmogljivost Rusije
 • prepoved zagotavljanja programske opreme za podjetja in oblikovanje ruski vladi ali ruskim podjetjem 
 • prepoved neposrednega ali posrednega nakupa, uvoza ali prenosa zlata, če izvira iz Rusije
 • omejitev izvoza nadaljnjih 15 tehnoloških predmetov, najdenih na bojiščih v Ukrajini, ali opreme, potrebne za proizvodnjo takih predmetov
 • prepoved prodaje, licenciranja ali kakršnega koli drugega prenosa pravic intelektualne lastnine in poslovnih skrivnosti v zvezi z omejenim blagom, kar naj bi preprečilo proizvodnjo sankcioniranega blaga zunaj EU
 • zaostritev omejitev uvoza izdelkov iz železa in jekla, in sicer z zahtevo, da uvozniki izdelkov iz železa in jekla, za katere veljajo sankcije in ki je bilo predelano v tretji državi, dokažejo, da pri njih niso bili uporabljeni ruski surovine ali polizdelki
 • za nove subjekte veljajo strožje omejitve izvoza naprednih tehnologij; poleg ruskih in iranskih subjektov, ki so že na seznamu, so zdaj zajeti tudi subjekti iz Kitajske, Uzbekistana, Združenih arabskih emiratov, Sirije in Armenije
 • vključitev dodatnih 29 ruskih subjektov in subjektov iz tretjih držav na seznam subjektov, povezanih z ruskim vojaško-industrijskim kompleksom (vključno s subjekti, registriranimi v Uzbekistanu in Singapurju) 

DEJSTVA

 • Kar zadeva izvoz, skupna vrednost omejitev in prepovedi izvoza blaga in tehnologij po ocenah do zdaj znaša 48 milijard evrov, kar predstavlja 54 % obsega izvoza EU pred invazijo.
 • Ukrepi zajemajo 58 % uvoza pred vojno, kar znaša 91,2 milijarde evrov.
 • Skupna vrednost omejitev izvoza poslovnih storitev znaša 3,28 milijarde evrov (16 % izvoza EU pred invazijo).
 • Zaradi prepovedi izvoza tehnoloških izdelkov EU so se ruske tehnološko intenzivne industrijske panoge skrčile. Posebej velik je bil upad proizvodnje avtomobilov, druge prevozne opreme in proizvodnje računalnikov.
 • Nobeden od ukrepov, ki jih je sprejela EU, nikakor ni usmerjen v trgovino s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, vključno s pšenico in gnojili, med tretjimi državami in Rusijo.