Přejít na hlavní obsah
Solidarita EU s Ukrajinou

Mezinárodní obchodní sankce

Evropská unie ve spolupráci se zeměmi G7 a dalšími podobně smýšlejícími partnerskými zeměmi pozastavila Rusku doložku nejvyšších výhod v rámci WTO s platností od 15. března 2022. Rusko tak ztratilo zásadní klíčové výhody, které mu z členství ve Světové obchodní organizaci vyplývají.

Evropská unie se rozhodla jednat nikoli zvýšením dovozních cel, ale souborem sankcí, jako je omezení nebo úplný zákaz dovozu nebo vývozu zboží. Patří sem zejména:

 • Zákaz dovozu všech hotových výrobků a polotovarů z oceli do EU.
 • Zákaz vývozu luxusního zboží z EU s cílem přímo zasáhnout ruské elity.
 • Zákaz dovozu diamantů, které nejsou průmyslové a byly vytěženy, zpracovány nebo vyrobeny v Rusku, do EU. Jedná se o součást mezinárodně koordinovaného zákazu diamantů ze strany skupiny G7, jehož cílem je připravit Rusko o tento významný zdroj příjmů, který se odhaduje na 4 mld. eur ročně.
 • Zákaz dovozu surovin pro výrobu oceli, zpracovaných výrobků z hliníku a dalších kovových produktů do EU.
 • Rozšíření zákazu vývozu luxusních automobilů na všechna nová a ojetá vozidla s určitým objemem motoru (> 1 900 cm³) a všechna elektrická a hybridní vozidla.
 • Úplný zákaz některých typů součástí strojních zařízení.
 • Další zákazy dovozu cementu, pryžových výrobků, dřeva, lihovin, destilátů, mořských plodů nejvyšší jakosti.
 • Cílené zákazy vývozu v oblastech, v nichž je Rusko zranitelné, neboť je značně závislé na dodávkách z EU. To zahrnuje například kvantovou výpočetní techniku, pokročilé polovodiče, citlivá strojní zařízení a součásti, stavební materiál, zpracované ocelové, měděné a hliníkové zboží, lasery, baterie, dopravu a chemické látky. Týkají se rovněž specializovaných katalyzátorů pro použití v rafinérském průmyslu. V důsledku toho se bude dále zhoršovat technologická základna a průmyslová kapacita Ruska.
 • Zákaz poskytovat ruské vládě nebo ruským společnostem podnikový a konstrukční software. 
 • Zákaz přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo převádět zlato, pokud pochází z Ruska.
 • Omezení vývozu dalších 15 technologických položek nalezených na bojištích na Ukrajině nebo vybavení potřebného k výrobě tohoto zboží.
 • Zákaz prodávat, udělovat licence, převádět nebo odkazovat na práva duševního vlastnictví a obchodní tajemství využívané v souvislosti se sankcionovaným zbožím, aby se zabránilo tomu, že se zboží, na něž se vztahují sankce, jednoduše vyrobí mimo EU.
 • Zpřísnění omezení dovozu zboží ze železa a oceli. Zavádí se požadavek, aby dovozci sankcionovaného zboží ze železa a oceli, které bylo zpracováno ve třetí zemi, museli prokázat, že použité vstupy nepocházejí z Ruska.
 • Přísnější vývozní omezení pro položky vyspělých technologií platí pro nové subjekty. Kromě již uvedených ruských a íránských subjektů se nyní vztahují i na subjekty z Číny, Uzbekistánu, Spojených arabských emirátů, Sýrie a Arménie.
 • Doplnění dalších 29 subjektů z Ruska a ze třetích zemí na seznam subjektů spojených s ruským vojensko-průmyslovým komplexem (včetně subjektů registrovaných v Uzbekistánu a Singapuru). 

DŮSLEDEK

 • Pokud jde o vývoz, celková odhadovaná hodnota omezení vývozu zboží a technologií k dnešnímu dni činí 48 mld. eur. To představuje 54 % vývozu EU před invazí.
 • Opatření se vztahují na 58 % předválečného dovozu, což představuje 91,2 mld. eur.
 • Celková hodnota omezení vývozu služeb činí 3,28 miliardy eur (16 % vývozu služeb z EU).
 • Zákaz vývozu technologií EU způsobil omezení produkce ruských technologicky náročných průmyslových odvětví. Zvláště významný byl pokles výroby automobilů, dalších dopravních zařízení a počítačů.
 • Žádné z opatření, která EU přijala, se nijak nezaměřuje na obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty mezi třetími zeměmi a Ruskem, tedy ani na pšenici či hnojiva.