Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Solidarnost EU z Ukrajino

Sankcije EU proti Rusiji po invaziji na Ukrajino

#StandWithUkraine

Te informacije so na voljo tudi v naslednjih jezikih: ukrajinščina | українська | ruščina | русский

Ti ukrepi so pametni in ciljno usmerjeni, za Rusijo pomenijo hud udarec (zlasti za rusko politično elito) in so dobro usklajeni z našimi zavezniki.

Sankcije so navedene v nadaljevanju.

Posamezni seznami oseb in subjektov

Prepoved zagotavljanja sredstev ali gospodarskih virov se uporablja za:

ljudi

 • prepoved potovanj
 • zamrznitev sredstev
 • prepoved zagotavljanja sredstev

subjekte

 • zamrznitev sredstev
 • prepoved zagotavljanja sredstev
DEJSTVO

Med temi sankcioniranimi osebami so najvišji politični predstavniki, oligarhi, vojaško osebje in propagandisti. Omejevalni ukrepi v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine, se zdaj uporabljajo za:

1.473
posameznikov
205
subjektov
 • Razširitev meril za uvrstitev na seznam omogoča lažje usmerjanje na člane celotne ruske vlade in njihove družinske člane, oligarhe, poslovneže, propagandiste in akterje dezinformiranja ter na tiste osebe, ki so dejavne v vodilnih sektorjih ruskega gospodarstva in podpirajo vojaško agresijo.
 • Okrepitev poročanja, ki zahteva, da osebe s seznama dejavno razkrijejo vse svoje premoženje v EU. Tako se lahko premoženje veliko učinkoviteje izsledi in zamrzne.

Ukrepi na področju finančnih in poslovnih storitev

Prekinjamo dostop Rusije do kapitalskih trgov EU, povečujemo stroške zadolževanja za sankcionirane subjekte in postopoma spodkopavamo industrijsko bazo Rusije, in sicer s:

 • prepovedjo vseh oblik posojanja in kupovanja vrednostnih papirjev, ki jih izdajo določene ruske banke in vlada (vključno s centralno banko)
 • zamrznitvijo sredstev in prepovedjo financiranja za številne ruske banke
 • popolno prepovedjo vsakršnega poslovanja z nekaterimi ruskimi državnimi podjetji v različnih sektorjih, tj. vojaško-industrijskim kompleksom Kremlja
 • pojasnilom, da kriptosredstva spadajo na področje „prenosljivih vrednostnih papirjev“
 • razširitvijo prepovedi izvoza bankovcev in prodaje prenosljivih vrednostnih papirjev na vse uradne valute EU; vse denarnice za kriptosredstva, ne glede na znesek, so prepovedane
 • prepovedjo, da bi bonitetne agencije EU izdajale bonitetne ocene za ruska podjetja ter zagotavljale tovrstne storitve ruskim strankam
 • prepovedjo zagotavljanja storitev Rusiji v zvezi s kriptosredstvi visoke vrednosti
 • prepovedjo svetovanja glede skladov premožnim ruskim posameznikom, kar bo še bolj otežilo shranjevanje njihovega bogastva v EU
 • prepovedjo neposrednega ali posrednega zagotavljanja nekaterih s poslovanjem povezanih storitev, kot so računovodstvo, revizija, obvezna revizija, knjigovodske storitve in storitve davčnega svetovanja, svetovanje na področju informacijske tehnologije, pravno svetovanje, arhitekturne in inženirske storitve, poslovno in podjetniško svetovanje, odnosi z javnostmi, raziskovanje trga in preučevanja javnega mnenja, tehnično preskušanje in analiziranje ter oglaševalske storitve za rusko vlado in pravne osebe, subjekte ali organe s sedežem v Rusiji
 • ciljno usmerjenim ukrepanjem proti ruski eliti s prepovedjo njihovih velikih depozitov v bankah EU

Blokiramo tudi devizne rezerve Rusije, ki jih hrani EU, in sicer z:

Ta ukrep tem bankam preprečuje hitro in učinkovito izvajanje finančnih transakcij po vsem svetu.

DEJSTVO

Za 70 % sredstev ruskega bančnega sistema veljajo sankcije

Energetski sektor

Prepoved izvoza posebnih tehnologij za rafiniranje, ki dopolnjuje od leta 2014 obstoječo prepoved za naftno opremo, Rusiji otežuje in zanjo podražuje nadgrajevanje njenih naftnih rafinerij.

Prepoved uvoza vseh oblik ruskega premoga.

Daljnosežna prepoved novih naložb v ruski energetski sektor z omejenimi izjemami za civilno jedrsko energijo in prevoz nekaterih energentov nazaj v EU.

Popolna prepoved uvoza vse ruske surove nafte in naftnih proizvodov, ki se dobavljajo s prevozom po morju. Za prepoved veljajo nekatera prehodna obdobja, da se sektorju in svetovnim trgom omogoči prilagoditev, in začasna izjema za dobavo surove nafte po naftovodih, da se zagotovi opuščanje ruske nafte. EU in njenim partnericam to omogoča, da poskrbijo za alternativno dobavo, obenem pa se s tem zmanjšuje vpliv na svetovne cene nafte.

Nove naložbe EU v ruski rudarski sektor bodo prepovedane, z izjemo nekaterih surovin.

Skupina G7 in vse države članice EU so določile najvišjo ceno za uvoz ruske surove nafte po morju na 60 USD za sod. Cenovna kapica naj bi nadalje pripomogla k zmanjšanju ruskih prihodkov, ohranjanju stabilnosti svetovnih energetskih trgov ter odpravljanju inflacije in ohranjanju stabilnih stroškov energije.

DEJSTVO

To zajema 90 % sedanjega uvoza nafte iz Rusije.

Prometni sektor

 • Prepoved izvoza, prodaje, dobave ali prenosa vseh zrakoplovov ter delov in opreme za zrakoplove v Rusijo.
 • Prepoved zagotavljanja vseh povezanih storitev popravil, vzdrževanja ali financiranja.
 • Zaprtje zračnega prostora EU za vse zrakoplove, ki so v ruski lasti, registrirani v Rusiji ali pod ruskim nadzorom, vključno z zasebnimi letali oligarhov.
 • Omejitev izvoza pomorske navigacijske opreme in radiokomunikacijske tehnologije.
 • Popolna prepoved za ruske in beloruske cestne prevoznike v tovornem prometu, ki delajo v EU (predvidene izjeme za nekatere osnovne dobrine, kot so kmetijski in prehrambeni proizvodi, humanitarna pomoč in energija).
 • Prepoved vstopa plovil pod rusko zastavo v pristanišča EU (izjeme se uporabljajo za zdravstvene, živilske, energetske in humanitarne namene).
DEJSTVO

Tri četrtine sedanje ruske komercialne letalske flote je bilo zgrajene v EU, ZDA in Kanadi. To pomeni, da Rusija ne bo mogla vzdrževati svoje flote v skladu z mednarodnimi standardi.

Blago z dvojno rabo in napredne tehnologije

Poostritev in razširitev obstoječega nadzora izvoza blaga z dvojno rabo z usmeritvijo na občutljive sektorje v vojaško-industrijskem kompleksu Rusije in omejitev dostopa Rusije do ključnih naprednih tehnologij, kot so:

 • droni in programska oprema za drone
 • programska oprema za naprave za šifriranje
 • polprevodniki in napredna elektronika
 • motorji za drone
 • kemikalije, ki bi se lahko uporabljale za kemično orožje
 • oprema v zvezi s kazenskim pregonom
 • posebni materiali in industrijski stroji
 • kamuflažna oprema in agensi za obvladovanje nemirov ter elektronske komponente, ki se uporabljajo v ruskem orožju

Razširitev seznama subjektov, za katere veljajo strožje omejitve, vključno s podjetji, dejavnimi na vojaškem in obrambnem področju, ki logistično in materialno podpirajo invazijo.

DEJSTVO

Sankcije omejujejo dostop Rusije do pomembnih tehnologij, ki presegajo blago in tehnologije z dvojno rabo, ter dolgoročno slabijo njene tehnološke zmogljivosti.

Sankcije ustavljajo javno financiranje ali finančno pomoč za trgovino z Rusijo ali podporo za naložbe v Rusiji, vključno z nacionalno izvozno podporo.

Omejevalni ukrepi za trgovino: prepovedi izvoza in uvoza

Evropska unija je s 15. marcem 2022 v sodelovanju z državami skupine G7 in drugimi podobno mislečimi partnerji prenehala obravnavati Rusijo kot državo z največjimi ugodnostmi v okviru STO. Posledično so bile Rusiji kot članici STO odvzete ključne trgovinske prednosti.

EU se je odločila, da ne bo zvišala uvoznih tarif, temveč bo sprejela sklop sankcij, ki vključujejo prepoved uvoza in izvoza blaga, zlasti:

 • prepoved uvoza vseh končnih izdelkov in polizdelkov iz jekla v EU;
 • prepoved izvoza luksuznega blaga iz EU, ki bo neposredno prizadela rusko elito;
 • dodatne prepovedi uvoza, vključno s cementom, izdelki iz gume, lesom, žganimi pijačami, morskimi sadeži vrhunske kvalitete;
 • nadaljnje ciljno usmerjene prepovedi izvoza v vrednosti 10 milijard evrov na področjih, na katerih je Rusija ranljiva zaradi svoje velike odvisnosti od dobave iz EU. To vključuje na primer kvantno računalništvo, napredne polprevodnike, občutljive stroje, transport in kemikalije. Vključuje tudi posebne katalizatorje za uporabo v rafinerijah. To bo še naprej zmanjševalo tehnološko bazo in industrijsko zmogljivost Rusije;
 • vključitev reaktivnega letalskega goriva in dodatkov za gorivo, ki bi jih lahko uporabljala ruska vojska, v obstoječo prepoved izvoza;
 • prepoved neposrednega ali posrednega nakupa, uvoza ali prenosa zlata, če izvira iz Rusije;
 • prepoved izvoza nizkotehnoloških izdelkov, ki jih uporablja vojska, kot so droni, namenjeni igri in prostemu času, kompleksni generatorji, prenosni računalniki, kamere in fotoaparati ter objektivi in leče, naprave za radionavigacijo ter naprave za prenos ali sprejem glasu, slik ali podatkov.

DEJSTVO

 • Ruska elita zaradi prepovedi izvoza luksuznega blaga iz EU ne more več kupovati luksuznih avtomobilov, ur in nakita in podobnih izdelkov. Prepoved uvoza zajema najbolj prepoznavne ruske izdelke, kot sta vodka in kaviar.
 • Prepoved uvoza premoga iz Rusije vpliva na četrtino vsega ruskega izvoza premoga, kar pomeni izgubo prihodkov Rusije v višini 8 milijard evrov letno.
 • Glede izvoza skupna ocenjena vrednost omejitev izvoza blaga in tehnologij do zdaj znaša 32,5 milijarde evrov, kar predstavlja 36 % obsega izvoza EU pred invazijo.
 • Ukrepi zajemajo 57 % uvoza pred vojno, kar predstavlja 89,9 milijarde evrov.
 • Skupna vrednost omejitev izvoza storitev znaša 3,28 milijarde evrov (16 % izvoza storitev EU v Rusijo leta 2021).
 • Nobeden od ukrepov, ki jih je sprejela EU, nikakor ni usmerjen v trgovino s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, vključno s pšenico in gnojili, med tretjimi državami in Rusijo.

 

Izključitev Rusije iz javnih naročil in evropskih sredstev

 • Popolna prepoved sodelovanja ruskih državljanov in subjektov pri javnih naročilih v EU.
 • Omejitev finančne in nefinančne podpore ruskim subjektom v javni lasti ali pod javnim nadzorom v okviru programov EU, Euratoma in držav članic. Sklenjene ne bodo nobene nove pogodbe ali sporazumi z ruskimi javnimi organi ali povezanimi subjekti.

DEJSTVO

Komisija ukinja sodelovanje ruskih javnih organov ali povezanih subjektov v vseh tekočih sporazumih o dodelitvi nepovratnih sredstev in začasno ustavlja vsa s tem povezana plačila v okviru programa Obzorje 2020, Euratoma in programa Erasmus+. 

Pri programu Obzorje Evropa (razen Evropskega raziskovalnega sveta in Evropskega sveta za inovacije) do sodelovanja niso upravičeni pravni subjekti (javni in zasebni) s sedežem v Rusiji, Belorusiji ali na ozemljih Ukrajine, ki niso pod vladnim nadzorom.

Vizumski ukrepi

Svet se je 9. septembra 2022 dogovoril o začasnem prenehanju izvajanja celotnega sporazuma o poenostavitvi izdajanja vizumov med EU in Rusijo. Začasno prenehanje pomeni, da ruski državljani in državljanke nimajo več privilegiranega dostopa do EU ter se soočajo z daljšim, dražjim in zahtevnejšim postopkom za izdajo vizuma. Države članice imajo široko diskrecijsko pravico pri obravnavi vlog ruskih državljank in državljanov za izdajo vizumov za kratkoročno bivanje in lahko zagotavljajo večji nadzor nad ruskimi državljani, ki želijo potovati v EU. EU bo še naprej odprta za nekatere kategorije ruskih prosilcev za vizum, ki potujejo za nujne namene, zlasti za družinske člane državljank in državljanov EU, novinarje, disidente ter predstavnice in predstavnike civilne družbe.

Komisija je predložila tudi zakonodajni predlog o nepriznavanju ruskih potnih listov, izdanih na zasedenih območjih Ukrajine. O predlogu se morata zdaj odločiti Evropski parlament in Svet.

Sankcioniranje akterjev dezinformiranja

Proruski državni mediji imajo ključno vlogo pri podpori ruske agresije proti Ukrajini. To predstavlja znatno in neposredno grožnjo javnemu redu in varnosti EU. Zato se je EU odločila za sankcioniranje sredstev Kremlja za dezinformiranje in manipuliranje z informacijami.

Za Russia Today, Sputnik, Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24, TV Centre International, NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV in Pervyi Kanal velja prekinitev oddajanja in distribucije v TV ali v smeri EU – na primer prek kabla, satelita, IPTV, platform, spletišč in aplikacij. Začasno prenehajo veljati vse ustrezne licence, dovoljenja in dogovori o distribuciji. To velja tudi za radiodifuzijo v tretjih državah.

Prepovedano je tudi oglaševanje izdelkov ali storitev v sankcioniranih medijih.

  EUvsDisinfo: dezinformacije o Ukrajini
   

  Navedeni ukrepi dopolnjujejo sankcije, ki so bile dogovorjene23. februarja 2022 v zvezi s pokrajinama Doneck in Lugansk, zlasti:

  • prepoved uvoza blaga s teh območij
  • omejitve trgovine in naložb za določene gospodarske sektorje
  • prepoved opravljanja turističnih storitev
  • prepoved izvoza določenega blaga in tehnologij

  Belorusija

  Sveženj sankcij proti najpomembnejšim sektorjem in posameznikom v Belorusiji, ki podpirajo ruske vojaške dejavnosti.

  Sankcije za odpravo obstoječih vrzeli ter uvedbo dodatnih uvoznih in izvoznih omejitev v ključnih gospodarskih sektorjih:

  • ukinitev izjem za pogodbe, sklenjene pred sprejetjem sedanjih sankcij
  • dodatne nove prepovedi uvoza kalijevega klorida, lesa, cementa, železa in jekla ter izdelkov iz gume in prepovedi izvoza nekaterih vrst strojev, blaga in tehnologij z dvojno rabo ter drugega naprednega blaga in tehnologij, ki bi lahko prispevale k vojaškemu, tehnološkemu, obrambnemu in varnostnemu razvoju Belorusije
  • uvedba ciljno usmerjenih omejevalnih ukrepov proti članom beloruskega vojaškega osebja na visokih položajih
  • prepoved uporabe sistema SWIFT – podobno kot pri sankcijah proti Rusiji – in dodatna razširitev obstoječih finančnih omejitev v skladu z že veljavnimi ukrepi sankcij proti Rusiji

  Te sankcije so bile 6. oktobra 2022 razširjene na vsa območja Ukrajine, ki niso pod vladnim nadzorom, v pokrajinah Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson.

  Proces pristopa k STO

  Ker Belorusija materialno podpira rusko invazijo, je proces njenega pristopa k STO prekinjen. EU ne bo sodelovala pri nobeni dejavnosti, povezani s pristopom. To je bilo 22. marca 2022 potrjeno v skupni izjavi z drugimi podobno mislečimi članicami STO. 

  DEJSTVO

  Sankcije znatno krepijo sedanje sektorske ukrepe, zadevajo pa pet od desetih najpomembnejših izvoznih sektorjev beloruskega gospodarstva in najpomembnejši izvoz EU v Belorusijo. Ukrepi bodo zdaj zajemali skoraj 70 % celotnega beloruskega izvoza v EU.

  Projektna skupina „Freeze and Seize“

  Komisija je ustanovila projektno skupino „Freeze and Seize“, da bi identificirala povezave med premoženjem posameznikov, za katere veljajo sankcije EU, in kriminalnimi dejavnostmi. Medtem ko so za preiskave in pregon odgovorne države članice, je cilj projektne skupine okrepiti usklajevanje na operativni ravni, da se zagotovi učinkovito izvrševanje sankcij EU v vseh državah članicah.

  Projektno skupino sestavljajo predstavniki Komisije ter kontaktne točke držav članic, Eurojusta in Europola. Svoje delo bo usklajevala s projektno skupino „Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO)“, v okviru katere Evropska unija sodeluje z državami skupine G7 in Avstralijo. Skupina se bo sestajala tedensko in bo delovala toliko časa, kolikor bo potrebno.

  Odvzem in zaplemba premoženja

  Da bi prispevala k izvajanju omejevalnih ukrepov EU, je Komisija predlagala, da se kršitev omejevalnih ukrepov EU doda na seznam kaznivih dejanj EU ter da se okrepijo pravila o odvzemu in zaplembi premoženja. Medtem ko ruska agresija proti Ukrajini še poteka, je bistvenega pomena, da se omejevalni ukrepi EU v celoti izvajajo in da nihče ne kuje dobičkov na podlagi kršitev teh ukrepov. S tema predlogoma se bo zagotovilo, da se lahko premoženje posameznikov in subjektov, ki kršijo omejevalne ukrepe, v prihodnosti učinkovito zaseže.