Направо към основното съдържание
Солидарност на ЕС с Украйна

Санкции в областта на международната търговия

ЕС — в сътрудничество с държавите от Г-7 и други единомислещи партньори — спря третирането на Русия като най-облагодетелствана нация в рамките на СТО, считано от 15 март 2022 г. Това лишава Русия от важни търговски предимства като член на СТО.

ЕС реши да действа не чрез повишаване на вносните мита, а чрез набор от санкции, които обхващат забрани и ограничения за вноса или износа на стоки, по-специално:

 • забрана за внос в ЕС на всички готови и полуготови стоманени изделия
 • забрана за износ от ЕС на луксозни стоки, за да бъде пряко засегнат руският елит
 • забрана за внос в ЕС на неиндустриални диаманти, добити, преработени или произведени в Русия. Това е част от международно координирана забрана на Г-7 за диаманти, чиято цел е Русия да бъде лишена от този важен източник на приходи, оценявани на 4 млрд. евро годишно.
 • забрана за внос в ЕС на суровини за производство на стомана, преработени алуминиеви продукти и други метални изделия
 • забрана за внос в ЕС на хелий, който генерира значителни приходи за Русия 
 • забрана за внос на откраднати украински предмети на културното наследство 
 • разширяване на забраната за износ на луксозни автомобили, така че да обхване всички нови автомобили и автомобили втора употреба над определен обем на двигателя (> 1,900 cm³), както и всички електрически и хибридни превозни средства
 • пълна забрана на някои видове машинни компоненти
 • допълнителни забрани на внос, включително на цимент, каучукови продукти, дървесина, спиртни напитки, алкохолни напитки, морски храни от висок клас
 • целеви забрани за износ в области, в които Русия е уязвима поради силната си зависимост от доставки от ЕС. Това включва например квантови изчислителни технологии, усъвършенствани полупроводници, машини за чувствителни сектори и части за тях, изделия, свързани със строителството, готови стоманени изделия, изделия от мед и алуминий, лазери, батерии, транспортно оборудване и химикали. Тук се включват и специални катализатори за рафинериите. Тези забрани ще допринесат за влошаване на технологичната база и промишления капацитет на Русия.
 • забрана на доставките за руското правителство или руски дружества на бизнес софтуер и софтуер за проектиране 
 • забрана за закупуване, внос или прехвърляне, пряко или непряко, на злато, ако то е с произход от Русия
 • ограничаване износа на още 15 технологични изделия, открити на бойното поле в Украйна, или на оборудване, необходимо за производството на такива изделия
 • забрана за продажба, лицензиране, прехвърляне или позоваване на права върху интелектуална собственост и търговски тайни, използвани във връзка с ограничени стоки, за да се предотврати самото производство на санкционираните стоки извън ЕС
 • затягане на ограниченията върху вноса на стоки от желязо и стомана, като от вносителите на санкционирани стоки от желязо и стомана, които са били преработени в трета държава, се изисква да докажат, че използваните суровини не идват от Русия
 • новите субекти подлежат на по-строги ограничения върху износа на високотехнологични изделия. Към вече включените в списъка руски и ирански субекти сега се добавят субекти в Китай, Узбекистан, Обединените арабски емирства, Сирия и Армения.
 • добавяне на 100 субекта от Русия и трети държави към списъка на субектите, свързани с руския военнопромишлен комплекс (включително субекти, регистрирани в Турция, Узбекистан и Сингапур) 

ФАКТИ

 • По отношение на износа, прогнозната обща стойност на ограниченията върху износа на стоки и технологии към момента е 48 млрд. евро. Това се равнява на 54 % от износа на ЕС преди инвазията.
 • 58 % от предвоенния внос са обхванати от мерки, което представлява 91,2 милиарда евро.
 • Общата стойност на ограниченията върху износа на бизнес услуги е 3,28 млрд. евро (16 % от износа на ЕС преди инвазията).
 • Забраната за износ на технологични изделия от ЕС доведе до свиване на руските технологични отрасли. Спадът в производството на автомобили, друго транспортно оборудване и в производството на компютри е особено сериозен.
 • Нито една от приетите от ЕС мерки по никакъв начин не е насочена към търговията със селскостопански и хранителни продукти, включително пшеница и торове, между трети държави и Русия.