Gå til hovedindholdet
EU's solidaritet med Ukraine

Internationale handelssanktioner

EU ophævede i samarbejde med G7-landene og andre ligesindede partnere Ruslands status som mestbegunstiget nation inden for rammerne af WTO fra den 15. marts 2022. Dette fratager Rusland vigtige handelsfordele som WTO-medlem.

EU har besluttet ikke at handle gennem en forhøjelse af importtolden, men gennem en række sanktioner, der omfatter forbud og restriktioner mod import og eksport af varer, navnlig:

 • EU-importforbud mod stålprodukter, der er færdige eller halvfabrikata
 • forbud mod eksport fra EU af luksusvarer med det formål at ramme den russiske elite direkte
 • EU-importforbud mod ikke-industrielle diamanter, der udvindes, forarbejdes eller fremstilles i Rusland. Disse sanktioner er en del af et internationalt koordineret G7-forbud mod diamanter, der har til formål at fratage Rusland denne vigtige indtægtskilde, der anslås til 4 mia. euro om året.
 • EU-importforbud mod råvarer til stålproduktion, forarbejdede aluminiumsprodukter og andre metalvarer:
 • et EU-forbud mod import af helium, som genererer betydelige indtægter for Rusland 
 • et forbud mod import af stjålne ukrainske kulturarvsgenstande 
 • udvidelse af forbuddet mod eksport af luksuskøretøjer til at omfatte alle nye og brugte biler over en vis motorstørrelse (over 1.900 cm³) og alle elektriske køretøjer og hybridbiler
 • et fuldstændigt forbud mod visse typer af maskinkomponenter
 • yderligere importforbud, herunder mod cement, gummiprodukter, træ, spiritus og luksusfisk og -skaldyr
 • målrettede eksportforbud på områder, hvor Rusland er sårbart på grund af landets store afhængighed af forsyninger fra EU. Dette omfatter f.eks. kvantedatabehandling, avancerede halvledere, følsomme maskiner og dele, konstruktionsrelaterede varer, forarbejdet stål, kobber- og aluminiumvarer, lasere, batterier, transport og kemikalier. Det omfatter også særlige katalysatorer til brug i raffinaderiindustrien. De målrettede eksportforbud vil bidrage til at forringe Ruslands teknologiske grundlag og industrielle kapacitet
 • forbud mod at levere virksomheds- og designrelateret software til den russiske regering eller russiske virksomheder. 
 • forbud mod at købe, importere eller overføre (direkte eller indirekte) guld med oprindelse i Rusland.
 • restriktioner på eksport af yderligere 15 teknologiske genstande, der bruges på slagmarken i Ukraine, og udstyr, der er nødvendigt for at fremstille disse genstande
 • forbud mod at sælge, give licens til og overføre intellektuelle ejendomsrettigheder og forretningshemmeligheder, der anvendes i forbindelse med varer, der er underlagt restriktioner, for at forhindre, at de blot fremstilles uden for EU
 • skærpelse af restriktionerne for import af jern- og stålprodukter ved at kræve, at importører af sanktionerede jern- og stålprodukter, der er blevet forarbejdet i et tredjeland, skal bevise, at de anvendte råmaterialer ikke kommer fra Rusland
 • strengere eksportrestriktioner for nye enheder mht. avancerede teknologiprodukter. Ud over de russiske og iranske enheder, der allerede står på listen, omfatter den nu også enheder fra Kina, Usbekistan, De Forenede Arabiske Emirater, Syrien og Armenien.
 • tilføjelse af 100 russiske enheder og enheder fra tredjelande til listen over enheder, der er knyttet til Ruslands militærindustrielle kompleks (herunder enheder registreret i Tyrkiet, Usbekistan og Singapore). 

FAKTA

 • På eksportsiden er den samlede anslåede værdi af eksportrestriktionerne på varer og teknologi indtil nu oppe på 48 mia. euro. Dette udgør 54 % af EU's eksport før invasionen.
 • 58 % af importen før krigen er omfattet af restriktioner, svarende til 91,2 mia. euro.
 • Den samlede værdi af eksportrestriktionerne på tjenesteydelser er 3,28 mia. euro (16 % af EU's eksport af tjenesteydelser til Rusland før invasionen).
 • Forbuddet mod eksport af EU-teknologiprodukter har fået de russiske teknologiintensive industrier til at skrumpe. Nedgangen i produktionen af biler, andet transportudstyr og computere har været særlig kraftig.
 • Ingen af de foranstaltninger, som EU har indført, er rettet mod handel med landbrugs- og fødevarer, herunder hvede og gødning, mellem tredjelande og Rusland.