Preskoči na glavno vsebino
Solidarnost EU z Ukrajino

Rusija mora prevzeti odgovornost

Buča: simbol civilnega pokola

Nepredstavljive grozote

A woman threatened by her partner

Med okupacijo Buče so Rusi v neki kleti pridržali približno 25 ukrajinskih deklet, starih od 14 do 24 let, in jih stalno posiljevali. Devet jih je zanosilo. 

Russian retreat from Bucha reveals scores of civilian deaths

Moški 6. aprila 2022 v Buči po ruskem požiganju in plenjenju potiska svoje kolo na ulici med ruševinami in uničenimi vojaškimi vozili.

Fotografija Chris McGrath/Getty Images

Visit of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, and Josep Borrell Fontelles, Vice-President of the European Commission in charge of a stronger Europe in the World, to Ukraine

Množično grobišče in vreče za trupla, položene na tleh, poleg cerkve sv. Andreja Prvopoklicanega v mestu Buča nekaj dni po ruski ofenzivi.

Kršitve mednarodnega prava

EU je trdno odločena zagotoviti, da vojni zločini, storjeni v Ukrajini, ne bodo ostali nekaznovani.

Zločini proti človeštvu, vojni zločini, genocid in kaznivo dejanje agresije veljajo za najhujše kršitve mednarodnega prava, ki se imenujejo tudi kazniva dejanja po mednarodnem pravu.

Ukrajina preiskuje več kot 69 000 primerov domnevnih kaznivih dejanj po mednarodnem pravu, dejansko število takih grozodejstev pa je domnevno še večje.

14 držav članic EU

je že sprožilo nacionalne preiskave kaznivih dejanj po mednarodnem pravu, storjenih v Ukrajini

6 držav članic EU

Poljska, Latvija, Estonija, Slovaška, Romunija in Litva so del skupne preiskovalne skupine, ki jo podpira Eurojust, skupaj z Ukrajino in Mednarodnim kazenskim sodiščem (MKS).

Kaj je kaznivo dejanje agresije

Kaznivo dejanje agresije običajno stori najvišje politično in vojaško vodstvo države proti suverenosti, ozemeljski celovitosti ali politični neodvisnosti druge države. Kazniva dejanja agresije vključujejo invazijo, vojaško okupacijo, priključitev z uporabo sile, bombardiranje in vojaško blokado pristanišč. Vsa ta kazniva dejanja je Rusija storila.

Ker Rusija ni priznala pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišča, Komisija predlaga alternativne možnosti, da bo pravici zadoščeno tudi za kaznivo dejanje agresije.

Kazenski pregon ruskih zločinov v Ukrajini

Čeprav Komisija še naprej podpira delo MKS, si skupaj z mednarodno skupnostjo prizadeva za ustanovitev sodišča za preiskovanje in pregon ruskega kaznivega dejanja agresije.

Za lažje usklajevanje zbiranja dokazov je Komisija v Haagu ustanovila mednarodni center za pregon kaznivega dejanja agresije proti Ukrajini, ki je del obstoječe skupne preiskovalne skupine in ga podpira Eurojust. Center bo podpiral usklajevanje preiskav in nadaljnje zbiranje dokazov o vojnih zločinih, storjenih v Ukrajini.

Komisija prav tako še naprej podpira obstoječe mehanizme s:

  • podporo zmogljivostim Mednarodnega kazenskega sodišča z več kot 10 milijoni evrov od začetka invazije
  • krepitvijo ukrajinskega generalnega državnega tožilstva z več kot 6 milijoni evrov za informacijsko tehnologijo in opremo
  • pripravo Eurojusta na to nalogo: Agencija lahko s spremenjeno uredbo o Eurojustu varno hrani in analizira dokaze, povezane z mednarodnimi kaznivimi dejanji, v novi podatkovni zbirki
  • podporo Eurojustu in Europolu, ki delujeta kot koordinacijski središči za nacionalne preiskave držav članic EU
  • usklajevanjem z našimi mednarodnimi partnerji za zagotovitev odgovornosti in globalnega odziva 

Plačilo za povzročeno škodo

Rusija in njeni oligarhi morajo Ukrajini plačati odškodnino za povzročeno škodo in uničenje.

Komisija je marca 2022 po začetku ruske agresije proti Ukrajini ustanovila projektno skupino „Freeze and Seize“. Cilj projektne skupine je zagotoviti boljše usklajevanje sankcij EU proti ruskim in beloruskim posameznikom in podjetjem.

Projektno skupino vodi Komisija, ki državam članicam, agencijam EU, Eurojustu in Europolu omogoča, da sodelujejo pri prepoznavanju, zamrznitvi in po možnosti zaplembi ruskih sredstev.

Projektna skupina tesno sodeluje z mednarodnimi partnerji, med drugim z ukrajinskimi in ameriškimi organi. Na ravni G7+ projektna skupina redno sodeluje s projektno skupino za ruske elite, posrednike in oligarhe (REPO).

alt=""
DEJSTVO

Doslej v EU zamrznjenih več kot 28 milijard evrov zasebnih sredstev

EU je uvedla tudi strožje obveznosti glede zamrznitve sredstev. Dogovorila se je o novem merilu za uvrstitev na seznam oseb, ki imajo koristi od prisilnega prenosa lastništva ali nadzora nad ruskimi hčerinskimi družbami podjetij EU. S tem bo zagotovila, da nihče ne bo imel dobička od izgub, ki jih imajo podjetja EU, ko njihove hčerinske družbe prisilno preidejo v rusko last/upravljanje. 

Obnova Ukrajine

S pomočjo projektne skupine „Freeze and Seize“ so države članice EU zamrznile več kot 28 milijard evrov sredstev ruskih in beloruskih oligarhov in podjetij.

V EU je imobiliziranih več kot 200 milijard evrov sredstev ruske centralne banke.

Da bi čim bolje izkoristili ta sredstva in začeli obnavljati Ukrajino, je Komisija državam članicam predlagala različne možnosti. To vključuje vzpostavitev nove strukture za upravljanje zamrznjenih in imobiliziranih javnih ruskih sredstev, njihovo vlaganje in uporabo prihodkov za Ukrajino.

Odpravljanje pravnih vrzeli

Čeprav ruska agresija na Ukrajino še vedno poteka, je bistvenega pomena, da se sankcije EU izvajajo v celoti, njihova kršitev pa se ne sme obrestovati. Pravo EU krepimo:

Cilj je okrepiti odvračalni učinek sankcij EU in državam članicam zagotoviti pravne instrumente za zaplembo vse večjega števila sredstev, kadar so povezana s kaznivimi dejanji.