Gå direkt till innehållet
EU:s solidaritet med Ukraina

Internationella handelssanktioner

Tillsammans med G7-länderna och andra likasinnade länder behandlar EU sedan den 15 mars 2022 inte längre Ryssland som en mest gynnad nation enligt Världshandelsorganisationens (WTO:s) regelverk. Det berövar Ryssland viktiga handelsförmåner i egenskap av WTO-medlem.

EU har beslutat att inte agera genom importtullar utan genom en serie sanktioner som omfattar förbud och restriktioner mot import eller export av varor. Det gäller följande:

 • Ett EU-importförbud mot alla färdiga och halvfärdiga stålprodukter.
 • Ett EU-exportförbud mot lyxvaror som ska slå direkt mot den ryska eliten.
 • Ett EU-importförbud mot icke-industridiamanter som utvunnits, bearbetats eller producerats i Ryssland. Detta är en del av ett internationellt samordnat G7-förbud som ska beröva Ryssland ett betydande inkomstflöde som uppskattas uppgå till 4 miljarder euro per år.
 • Ett EU-importförbud mot råvaror för stålproduktion, förädlade aluminiumprodukter och andra metallvaror.
 • Ett utökat förbud mot export av lyxbilar så att det omfattar alla nya och begagnade bilar över en viss motorstorlek (> 1 900 cm³) och alla el- och hybridfordon.
 • Ett fullständigt förbud mot vissa typer av maskindelar.
 • Ytterligare importförbud, bland annat för cement, gummiprodukter, trä, spritdrycker och exklusiva fisk- och skaldjursprodukter.
 • Riktade exportförbud på områden där Ryssland är sårbart på grund av sitt stora beroende av leveranser från EU. Detta omfattar till exempel kvantdatorteknik, avancerade halvledare, känsliga maskiner och delar, byggrelaterade varor, bearbetat stål, koppar- och aluminiumvaror, lasrar, batterier, transportvaror och kemikalier. Det omfattar också specialkatalysatorer för användning inom raffinaderiindustrin, vilket ska bidra till att ytterligare försämra Rysslands tekniska bas och industriella kapacitet.
 • Förbud mot att tillhandahålla företags- och designrelaterad programvara till den ryska regeringen eller ryska företag. 
 • Förbud mot att köpa, importera eller överföra, direkt eller indirekt, guld som har sitt ursprung i Ryssland.
 • Restriktioner för export av ytterligare 15 tekniska produkter som hittats på slagfältet i Ukraina eller utrustning som krävs för att framställa sådana produkter.
 • Förbud mot att sälja, licensiera, överföra eller överlämna immateriella rättigheter och handelshemligheter som används i samband med varor som omfattas av restriktioner för att förhindra att de helt enkelt tillverkas utanför EU.
 • Skärpta restriktioner för import av järn- och stålprodukter: importörer av sådana järn- och stålprodukter som omfattas av sanktioner och som har bearbetats i länder utanför EU måste styrka att insatsvarorna inte kommer från Ryssland.
 • Nya enheter omfattas av striktare exportrestriktioner för avancerad teknik – utöver de ryska och iranska enheter som redan finns på listan omfattar den nu också enheter från Kina, Uzbekistan, Förenade Arabemiraten, Syrien och Armenien.
 • 29 enheter från Ryssland och länder utanför EU läggs till på listan över enheter som kopplas till Rysslands militärindustriella komplex (bland annat enheter som är registrerade i Uzbekistan och Singapore). 

FAKTA

 • På exportsidan uppskattas det totala värdet på de aktuella exportrestriktionerna för varor och teknik till 48 miljarder euro. Det motsvarar 54 procent av EU:s export före invasionen.
 • 58 procent av importen före kriget omfattas av åtgärder, vilket motsvarar 91,2 miljarder euro.
 • Det totala värdet på exportrestriktionerna för företagstjänster är 3,28 miljarder euro (16 procent av EU:s export före invasionen).
 • Exportförbudet mot tekniska varor från EU har gjort att Rysslands teknikintensiva branscher har krympt. Nedgången i tillverkningen av bilar, annan transportutrustning och datorer är särskilt stor.
 • Inga åtgärder som EU har antagit gäller handel med jordbruksvaror eller livsmedel, till exempel vete eller gödningsmedel, mellan Ryssland och länder utanför EU.