Siirry pääsisältöön
EU:n solidaarinen tuki Ukrainalle

Tuonti- ja vientikiellot

Kansainvälisen kaupan pakotteet

EU, G7-maat ja muut samanmieliset kumppanit ovat keskeyttäneet Venäjän suosituimmuuskohtelun Maailman kauppajärjestössä (WTO) 15.3.2022 alkaen. Venäjältä siis evätään keskeisiä kauppaetuja, vaikka se on WTO:n jäsen.

EU on päättänyt, ettei se korota tuontitulleja vaan määrää pakotteita, muun muassa tuonti- tai vientikieltoja ja -rajoituksia. Se on mm.

 • kieltänyt kaiken valmiiden ja puolivalmiiden terästuotteiden tuonnin EU:hun
 • kieltänyt ylellisyystuotteiden viennin Venäjälle, mikä kohdistuu suoraan maan eliittiin
 • kieltänyt Venäjällä louhittujen, jalostettujen tai tuotettujen muiden kuin teollisten timanttien tuonnin EU:hun. Tämä on osa G7-maiden kansainvälisesti koordinoitua timanttikieltoa, jolla pyritään sulkemaan Venäjältä tämä merkittävä tulovirta (arviolta 4 miljardia euroa vuodessa)
 • kieltänyt teräksen tuotantoon tarkoitettujen raaka-aineiden sekä alumiini- ja muiden metallituotteiden tuonnin EU:hun
 • laajentanut ylellisyysautojen vientikiellon koskemaan kaikkia uusia ja käytettyjä autoja, joiden moottorin koko ylittää tietyn kokoluokan (> 1 900 cm³), ja kieltänyt sähkö- ja hybridiautojen viennin kokonaan
 • kieltänyt tietyntyyppisten koneiden osien viennin kokonaan
 • määrännyt täydentäviä tuontikieltoja, joiden kohteena ovat mm. sementti, kumituotteet, puutavara, alkoholijuomat sekä arvokkaimmat kalat ja äyriäiset
 • määrännyt kohdennettuja vientikieltoja aloilla, joilla Venäjä on haavoittuvainen siksi, että se on erittäin riippuvainen kyseisillä aloilla tarvittavista EU:ssa valmistettavista osista. Tällaisia aloja ja tuotteita ovat esimerkiksi kvanttilaskenta, kehittyneet puolijohteet, herkät koneet ja niiden osat, rakennustuotteet, jalostetut teräs-, kupari- ja alumiinituotteet, laserit, akut, kuljetusvälineet ja kemikaalit. Vientikielto koskee myös jalostamoteollisuudessa käytettäviä erikoiskatalysaattoreita. Kielto heikentää entisestään Venäjän teollista perustaa ja kapasiteettia
 • kieltänyt yritys- ja suunnitteluohjelmistojen tarjoamisen Venäjän hallitukselle tai venäläisille yrityksille 
 • kieltänyt Venäjältä peräisin olevan kullan ostamisen, tuonnin ja suoran tai välillisen siirtämisen
 • rajoittanut viidentoista sellaisen teknisen tuotteen vientiä, jollaisia on löydetty taistelukentiltä Ukrainasta, sekä tällaisten tuotteiden valmistamiseen tarvittavien laitteiden vientiä
 • kieltänyt rajoitteiden alaisiin tuotteisiin liittyvien teollis- ja tekijänoikeuksien ja liikesalaisuuksien myynnin, lisensoinnin, siirtämisen ja luovuttamisen, jotta estetään tällaisten tuotteiden valmistus EU:n ulkopuolella
 • tiukentanut rauta- ja terästuotteiden tuontirajoituksia edellyttämällä, että kolmannessa maassa jalostettujen, pakotteiden kohteena olevien rauta- ja terästuotteiden tuojat todistavat, etteivät käytetyt tuotantopanokset ole peräisin Venäjältä
 • laajentanut kaksikäyttötuotteisiin ja kehittyneeseen teknologiaan sovellettavat tiukennetut vientirajoitukset koskemaan tiettyjä uusia yhteisöjä. Pakoteluetteloon on lisätty siihen jo merkittyjen venäläisten ja iranilaisten yhteisöjen lisäksi myös yhteisöjä Kiinasta, Uzbekistanista, Yhdistyneistä arabiemiirikunnista, Syyriasta ja Armeniasta.
 • lisännyt 29 venäläistä ja EU:n ulkopuolisten maiden yhteisöä luetteloon Venäjän sotateolliseen kompleksiin kytköksissä olevista yhteisöistä (mm. Uzbekistanissa ja Singaporessa rekisteröityjä yhteisöjä). 

FAKTOJA

 • Vientipuolella kaikkien tähän mennessä asetettujen tavara- ja teknologiaviennin rajoitusten arvo on 48 miljardia euroa. Tämä vastaa 54:ää prosenttia EU:n viennistä ennen Venäjän hyökkäystä.
 • Toimet koskevat 58:aa prosenttia sotaa edeltäneestä tuonnista, arvoltaan 91,2 miljardia euroa.
 • Palvelujen viennin rajoitusten kokonaisarvo on 3,28 miljardia euroa (16 % EU:n palveluviennistä ennen Venäjän hyökkäyksen alkua).
 • EU:n teknologiatuotteiden vientikielto on heikentänyt Venäjän teknologiaintensiivisiä teollisuudenaloja. Erityisen voimakkaasti on vähentynyt autojen, muiden kuljetusvälineiden ja tietokoneiden tuotanto.
 • Mikään EU:n toimista ei kohdistu millään tavalla kolmansien maiden ja Venäjän väliseen maatalous- ja elintarviketuotteiden kauppaan, mukaan lukien vehnä ja lannoitteet.