Přejít na hlavní obsah
Solidarita EU s Ukrajinou

Pomoc pro osoby prchající z Ukrajiny: Vaše práva v EU

Jakmile překročíte hranice do EU, máte v závislosti na vaší osobní situaci několik možností. Příslušné orgány vás budou o vašich právech odpovídajícím způsobem informovat.

Uvedené informace jsou rovněž k dispozici v těchto jazycích: ukrajinština | українська | ruština | русский

Může vám být přiznána dočasná ochrana

Pokud jste měli na Ukrajině trvalý pobyt a zemi opustili kvůli válce po 24. únoru 2022 včetně, můžete mít nárok na dočasnou ochranu v kterékoli zemi EU. Dočasná ochrana trvá nejméně jeden rok a podle situace na Ukrajině může být prodloužena. Práva podle směrnice o dočasné ochraně zahrnují povolení k pobytu, přístup na trh práce a k ubytování, lékařskou pomoc a přístup dětí ke vzdělání. Každý, kdo legálně pobývá v EU, má rovněž právo otevřít si základní bankovní účet. Proto máte takové právo otevřít si základní bankovní účet i vy.

V Evropské unii můžete zažádat o mezinárodní ochranu

Osoby požívající dočasné ochrany mají právo kdykoli podat žádost o mezinárodní ochranu (azyl).

Pokud se rozhodnete tak učinit, může být vaše dočasná ochrana pozastavena po dobu, kdy máte postavení a práva žadatele o azyl. Je-li vaše žádost o azyl na konci posuzování zamítnuta a současná dočasná ochrana je v EU stále v platnosti, váš status dočasné ochrany se obnoví.

Informujte se proto o tom, jaké postupy daná země EU uplatňuje, abyste se mohli rozhodnout, zda kromě povolení k pobytu, v němž je zahrnut status dočasné ochrany, zažádat také o mezinárodní ochranu.

Můžete požádat o pomoc s repatriací

Pokud jste žili na Ukrajině a uprchli před válkou, měl by vám být bez ohledu na vaši státní příslušnost a právo na mezinárodní ochranu umožněn vstup na území EU. Můžete-li se bezpečně vrátit do vaší domovské země, obraťte se na příslušné orgány nebo organizace, které vám s tím pomohou.

O pomoc s repatriací můžete požádat vaše velvyslanectví či konzulát v zemi EU, v níž momentálně pobýváte. Pokud se vám nepodaří je kontaktovat, mohou vám s tím pomoci vnitrostátní orgány země, v níž se nacházíte, případně vám mohou pomoci i s repatriací.

Máte spotřebitelská práva

Během svého pobytu v Evropské unii jste chráněni právními předpisy EU na ochranu spotřebitele. Tento soubor předpisů zajišťuje, aby se na trh nedostaly nebezpečné výrobky a aby se s vámi zacházelo spravedlivě bez ohledu na to, zda si zrovna otevíráte bankovní účet, cestujete, podepisujete smlouvu na mobilní služby nebo nakupujete online.

Vyznejte se ve svých právech spotřebitele