Přejít na hlavní obsah
Solidarita EU s Ukrajinou

Na útěku z Ukrajiny: Podpora vzdělání

   

Uvedené informace jsou rovněž k dispozici v těchto jazycích: ukrajinština | українська |  ruština | русский

Podpora vzdělání

Children in a school class

Mnoho uprchlíků z Ukrajiny jsou děti ve školním věku. Návrat do vzdělávacího procesu jim pomáhá zmírnit psychický stres a získávají díky němu pocit stability a normálnosti a perspektivu do budoucna.  

Evropská komise:

  • financuje podporu škol, odborného vzdělávání a přípravy, jakož i předškolního vzdělávání a péče prostřednictvím Fondu soudržnosti EU a programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity
  • koordinuje skupinu EU pro solidaritu v oblasti vzdělávání pro Ukrajinu s cílem vytipovat potřeby ukrajinských dětí a poskytnout podporu členským státům, které se jich ujaly, včetně vzájemného učení a pokynů pro přijímání opatření v této oblasti
  • poskytuje přístup k ukrajinským vzdělávacím materiálům a nabízí online zdroje a kurzy pro učitele prostřednictvím School Education Gateway
  • podporuje učitele mezi uprchlíky tím, že jim zajišťuje přístup k programům EU a k výměnám v eTwinningových komunitách

Evropská nadace odborného vzdělávání zřídila pro uprchlíky z Ukrajiny centrum zdrojů informací o tom, jak pokračovat ve vzdělávání a odborné přípravě v zemích EU nebo či k nim získat přístup, jak dosáhnout uznání kvalifikace pro účely práce nebo studia a jak najít pracovní uplatnění.

Česko-ukrajinské piktogramy pro studenty a učitele

alt=""

Praktická dvojjazyčná brožura s piktogramy má pomoci překonat první komunikační překážky.

Stáhnout

Evropský výzkumný prostor pro Ukrajinu

Portál „Evropský výzkumný prostor pro Ukrajinu“ je jednotným kontaktním místem pro informační a podpůrné služby pro výzkumné pracovníky, kteří se nacházejí na Ukrajině nebo kteří z této země prchají. Portál sdružuje iniciativy na úrovni EU, a to podle jednotlivých zemí a nevládních skupin. Jeho cílem je pomoci konfliktem postiženým výzkumným pracovníkům nalézt bydlení a pracovní příležitosti, usnadnit uznávání jejich diplomů a nabídnout další služby.

Portál začal fungovat v rámci stávající sítě EURAXESS, která podporuje výzkumné pracovníky propojením více než 600 středisek a 43 vnitrostátních portálů napříč členskými státy EU a zeměmi přidruženými k programu Horizont Evropa. 

Mezi další iniciativy EU patří přístup k Science4Refugees, což je stávající iniciativa EURAXESS, která poskytuje uprchlíkům stáže, práci na částečný i na plný úvazek, jakož i přístup k Evropskému výzkumnému společenství a k akci „Marie Curie-Skłodowska“ – výzkumní pracovníci v ohrožení.

Dokumenty

4. LEDNA 2023
Factsheet - Refugees from Ukraine: Support to school children and teachers English