Skip to main content
Logo Evropské komise
Solidarita EU s Ukrajinou

Na útěku z Ukrajiny: Možnost pracovat

This information is also available in: Ukrainian | українська | Russian | русский

Přístup na trh práce

Osoby s dočasnou ochranou by měly mít možnost vykonávat zaměstnání nebo samostatně výdělečnou činnost, jakož i odbornou přípravu a zacházení s nimi by mělo by stejné jako s pracovníky v členských státech, pokud jde o odměnu za práci a další podmínky. 

Komise: 

  • pomáhá lidem přijíždějícím z Ukrajiny získat potřebné dovednosti pro vstup na trh práce v EU. Podporu lze financovat z prostředků politiky soudržnosti a nové akce soudržnosti pro uprchlíky v Evropě (CARE), jakož i Azylového, migračního a integračního fondu. Pomoc může zahrnovat např. jazykové kurzy, poradenství nebo základní odbornou přípravu. 
  • Prostřednictvím sítí v rámci Paktu pro dovednosti lze rovněž budovat jazykové a základní digitální dovednosti s cílem propojit regionální orgány, vzdělávací organizace a nevládní organizace zapojené do podpory lidí, kteří uprchli z Ukrajiny. 
  • Komise doplnila ukrajinský jazyk do nástroje EU pro tvorbu dovednostního profilu státních příslušníků třetích zemí s cílem pomoci ukrajinským uchazečům o zaměstnání a těm, kteří chtějí pokračovat ve studiu. 
  • Komise zveřejnila doporučení k usnadnění uznávání akademických a odborných kvalifikací získaných na Ukrajině. Zaměstnavatelé a vzdělávací instituce tak získají lepší představu o dovednostech Ukrajinců přicházejících do EU. 
  • Evropská nadace odborného vzdělávání podporuje unijní, vnitrostátní a ukrajinské orgány při porovnávání ukrajinského a evropského rámce kvalifikací. Vytvořila rovněž stránky se zdroji informací, které mají pomoci jak Ukrajincům, kteří hledají pomoc s uznáním jejich kvalifikace, tak ostatním, kteří potřebují pomoc s jejich výkladem. 
  • Veřejné služby zaměstnanosti budou hrát klíčovou úlohu v aktivních politikách trhu práce, tak aby byly využity dovednosti nově příchozích a aby tyto služby zaměstnanosti fungovaly jako úspěšní zprostředkovatelé na trhu práce. 
  • Komise rovněž spustí internetový rezervoár talentů EU pro vysídlené osoby z Ukrajiny, díky němuž budou dovednosti nasměrovány na vhodná volná pracovní místa.

EU Talent Pool

The Commission has launched a web-based EU Talent Pool to help people fleeing Russia's invasion of Ukraine to find a job in the EU.

The EU Talent Pool pilot, available in English, Ukrainian and Russian, is implemented through the EURES portal. It brings together national employment services, private employment agencies and employers across the EU. EURES contains over 3 million job vacancies and 4,000 employers, and new employers are welcome to sign up to it.

The EU Talent Pool pilot is open to all jobseekers who benefit from temporary protection under the EU Temporary Protection Directive, or adequate protection under national law providing them the right to work.

After registration, the tool guides jobseekers through a process where they can identify the skills they have and upload their CV. The CVs published in the EU Talent Pool pilot will be visible to public employment services in all participating countries as well as to registered employers in all countries who are part of the European cooperation network of employment services (EURES). Jobseekers can also browse through all job vacancies published on the EURES portal.

EU Talent Pool

Informace poskytované ministerstvy a agenturami práce zemí EU

Francie