Přejít na hlavní obsah
Solidarita EU s Ukrajinou

Pomoc pro osoby prchající z Ukrajiny: Přístup na pracovní trh

Uvedené informace jsou rovněž k dispozici v těchto jazycích: ukrajinština | українська | ruština | русский

Přístup na trh práce

Evropská komise spolupracuje s různými aktéry, včetně ukrajinských orgánů a diaspory, aby zajistila rychlou a účinnou integraci osob požívajících dočasné ochrany na trh práce. Na podporu tohoto úsilí je na celounijním úrovni k dispozici několik nástrojů, které najdete v pokynech, jež mají pomoci lidem prchajícím před ruskou agresí vůči Ukrajině získat přístup na pracovní trh, k odborné přípravě a vzdělávání dospělých.

Díky pilotnímu projektu rezervoár talentů EU, který Evropská komise spustila společně s Evropským orgánem pro pracovní záležitosti, mohou si nyní tito lidé snadněji najít práci. Kromě toho si také mohou osvojit nové jazykové a základní digitální dovednosti prostřednictvím sítí, které fungují v rámci tzv. Paktu pro dovednosti.

S cílem pomoci ukrajinským uchazečům o zaměstnání a těm, kteří chtějí pokračovat ve studiu, byla do nástroje EU pro tvorbu dovednostního profilu státních příslušníků třetích zemí doplněna ukrajinština. 

Poté, co Evropská komise zveřejnila doporučení, které má usnadnit uznávání akademických a odborných kvalifikací získaných na Ukrajině, mohou se nyní zaměstnavatele a vzdělávací instituce lépe orientovat v dovednostem Ukrajinců přicházejících do EU. 

Komise také vytvořila stránky se zdroji informací, které mají pomoci jak Ukrajincům, kteří hledají pomoc s uznáním jejich kvalifikace, tak ostatním, kteří potřebují pomoc s jejich výkladem. Za účasti Evropské nadace odborného vzdělávání a členských států EU došlo rovněž k porovnání ukrajinského a evropského rámce kvalifikací.

Evropská komise je i nadále připravena pomáhat veřejným službám zaměstnanosti v členských zemích, které hrají klíčovou úlohu při stanovování politických opatření na trhu práce, jejichž cílem co nejlépe využít dovedností nově příchozích.

Prostřednictvím různých fondů EU poskytuje Komise rovněž podporu takovým opatřením, jako jsou pracovní stáže, jazykové kurzy, poradenství, odborné vzdělávání a příprava. 

Rezervoár talentů EU

Evropská komise zřídila internetový rezervoár talentů EU, který má lidem prchajícím před ruskou invazí na Ukrajinu pomoci najít si v zemích Unie práci.

Tento pilotní projekt, který je k dispozici v angličtině, ukrajinštině a ruštině, je realizován prostřednictvím portálu EURES. Sdružuje vnitrostátní služby zaměstnanosti, soukromé agentury práce a zaměstnavatele v celé EU. Na portálu EURES je k dispozici více než 3 miliony volných pracovních míst a 4 000 zaměstnavatelů, přičemž noví zaměstnavatelé se k němu stále mohou přihlašovat.

Pilotní projekt rezervoár talentů EU je otevřen všem uchazečům o zaměstnání, kteří požívají dočasné ochrany podle příslušné směrnice EU nebo odpovídající ochrany podle vnitrostátních právních předpisů, jež jim poskytují právo pracovat.

Po registraci vede nástroj uchazeče o zaměstnání procesem, v němž může určit své dovednosti a nahrát svůj životopis. Životopisy zveřejněné v rezervoáru talentů EU si mohou přečíst veřejné služby zaměstnanosti ve všech zúčastněných státech, jakož i registrovaní zaměstnavatele v těch zemích, které jsou součástí evropské sítě pro spolupráci služeb zaměstnanosti (EURES). Uchazeči o zaměstnání si také mohou vyhledávat volná pracovní místa zveřejněná na portálu EURES.

Rezervoár talentů EU

Informace poskytované ministerstvy a agenturami práce zemí EU

Francie