Přejít na hlavní obsah
Solidarita EU s Ukrajinou

Návrat na Ukrajinu: otázky a odpovědi

Přehled

Začnete-li uvažovat o svém dočasném či trvalém návratu domů na Ukrajinu, měli byste nejdříve zvážit několik věcí. Jednou z nich je, jak váš návrat ovlivní vaše práva zde v Unii. Také vás mohou zajímat praktičtější aspekty, například jaký to bude mít vliv na váš bankovní účet, který jste si v hostitelské zemi otevřeli. Na této stránce najdete informace, které vám tyto otázky objasní.

Návrat na Ukrajinu na kratší dobu

Jsem zaregistrována k dočasné ochraně, ale chci se brzy vrátit na Ukrajinu. Ztratím svá práva v EU?

Směrnice o dočasné ochraně nabízí možnost vrátit se na dobrovolném základě a stanoví opatření, která se uplatní po skončení dočasné ochrany. Pokud se musíte vrátit na Ukrajinu na krátkou dobu, například za účelem návštěvy rodiny, vyzvednutí dokladů nebo záchrany rodinných příslušníků, svůj status dočasné ochrany neztrácíte. Země EU by neměly považovat jakoukoli krátkou návštěvu Ukrajiny za rozhodnutí k dobrovolnému návratu před skončením dočasné ochrany. To znamená, že krátká cesta zpět na Ukrajinu by neměla vést ke zrušení povolení k pobytu a ke ztrátě práv spojených s daným statusem. 

Trvalý návrat na Ukrajinu

V současné době požíváním dočasné ochrany v EU, ale chci se vrátit domů na Ukrajinu. Budu pak moct znovu přijet do EU a požívat dočasné ochrany?

Pokud hodláte odejít domů na Ukrajinu, měli byste o svých plánech informovat orgány země, kde momentálně pobýváte. Pokud se následně rozhodnete vrátit do EU před koncem mimořádné situace, budete mít opět nárok na dočasnou ochranu. Doporučujeme vám, abyste se obrátili na orgány svého hostitelského členského státu a požádali je o další informace o tom, jak oznámit váš odjezd, jak funguje systém oznamování odjezdu, jaké jsou případně důsledky jeho neoznámení a jaké jsou záruky pro osoby požívající dočasné ochrany.

Bankovní účty

Zůstane mi můj bankovní účet, pokud se rozhodnu vrátit na Ukrajinu a status mojí registrace dočasné ochrany bude „neaktivní“?

Váš bankovní účet či účty by měly zůstat otevřené, dokud bude platit vaše povolení k pobytu, a to i v případě, že bude v důsledku vašeho rozhodnutí vrátit se na Ukrajinu na delší dobu neaktivní.