Přejít na hlavní obsah
Solidarita EU s Ukrajinou

Pomoc pro osoby prchající z Ukrajiny: Zdravotní péče

Uvedené informace jsou rovněž k dispozici v těchto jazycích: ukrajinština | українська | ruština | русский

Přístup ke zdravotní péči v EU

Pokud vám bude poskytnuta dočasná ochrana, získáte v hostitelském členském státě přístup ke zdravotní péči. Jakmile se tedy zaregistrujete a obdržíte povolení k přechodnému pobytu, zajistí vám daná členská země přístup do místního systému zdravotní péče.

Pokud budete v rámci daného systému považováni za plně pojištěné, pak budete moci zažádat o evropský průkaz zdravotního pojištění, který vám poskytne právo na nezbytnou zdravotní péči během dočasného pobytu v jiném členském státě EU.

Specializovaná nemocniční péče

Aby mohla být lidem z Ukrajiny poskytována i nezbytná specializovaná léčba či nemocniční péče, zajistila Komise:

  • zřízení mechanismu solidarity pro převoz uprchlíků a vysídlených osob z členských států sousedících s Ukrajinou do ostatních zemí EU; 10 000 nemocničních lůžek, které jsou již lidem z Ukrajiny k dispozici
  • přístup k běžnému očkování dětí, a to prioritně těch, které již měly vakcinaci absolvovat, a rovněž cílené akce zaměřené na psychickou podporu a řešení posttraumatických stavů souvisejících s útěkem před válkou

Vzácná a komplexní onemocnění

Všech 24 evropských referenčních sítí (ERN) pro vzácná a komplexní onemocnění je odhodláno pomoci všem pacientům z Ukrajiny, kteří tuto pomoc potřebují. Tyto sítě se zaměřují na diagnostiku a léčbu vzácných či velmi vzácných onemocnění ve všech oblastech lékařství, včetně vzácných nádorových onemocnění.

V téměř všech zemích EU (včetně zemí sousedících s Ukrajinou), jakož i v Norsku najdeme celkem 1600 odborných středisek ERN, jež jsou umístěna ve více než 300 nemocnicích. Jejich pracovníci se zavázali poskytnout pomoc pacientům trpícím vzácným onemocněním na Ukrajině i mimo ni.

Více informací najdete na stránkách evropských referenčních sítí

Informace poskytované ministerstvy zdravotnictví a příslušnými úřady zemí EU

Rakousko
Estonsko
Maďarsko

Národní onkologický institut – internetové stránky a ukrbejencionkologiaatoncol [dot] hu (e-mail)

Litva

Ministerstvo zdravotnictví
Informace o službách zdravotní péče +370 5 232 2222

Informace týkající se celé EU

„Treatment4 Ukraine“ – informace o dostupnosti zdravotní péče v Evropě shromážděné delegací EU na Ukrajině

Dokumenty

Informativní přehled12. dubna 2022
Factsheet: Access to health care in EU countries for persons displaced from Ukraine