Přejít na hlavní obsah
Solidarita EU s Ukrajinou

Na útěku z Ukrajiny: ochrana dětí

Uvedené informace jsou rovněž k dispozici v těchto jazycích: ukrajinština | українська | ruština | русский

Tísňová linka pro případy pohřešovaných dětí

Evropské harmonizované číslo tísňové linky pro pohřešované děti (116 000) lze použít ve všech 27 členských státech EU, Albánii, Spojeném království, Srbsku a Švýcarsku. Zavolat na číslo 116 000 a nahlásit pohřešované dítě může kdokoliv. Tísňové linky pro pohřešované děti úzce spolupracují s místními donucovacími orgány a poskytují právní, psychologickou a praktickou podporu dětem a rodičům, kteří se navzájem hledají.

Missing Children Europe

Organizace Missing Children Europe rovněž nabízí informace o tom, jak nahlásit pohřešované ukrajinské děti v celé Evropě, o možnostech vyhlášení přeshraničního pátrání po pohřešovaných ukrajinských dětech v EU a o zdrojích na podporu pohřešovaných dětí a jejich prchajících rodin.

Missing Children Ukraine

Tísňové linky pro děti

Tísňové linky pro děti poskytují psychosociální podporu a informace dětem a dospělým volajícím jménem dětí.

Evropské harmonizované číslo tísňových linek pro děti (116 111) funguje ve 24 zemích EU vedle několika zemí mimo EU, včetně Ukrajiny.

Práva dětí přicházejících z Ukrajiny

 • Children playing with toys in a room

  Všechny děti z Ukrajiny, které přicházejí do EU, by měly mít rychlý přístup ke svým právům, a to bez diskriminace a včetně nezbytné psychologické podpory, zdravotní péče a přístupu ke vzdělání. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem bez doprovodu. Je důležité, aby tyto děti byly ihned po příjezdu zaregistrovány; měla by jim být poskytnuta plná a bezpečná podpora a na místě by měl být co nejdříve přítomen zástupce služby ochrany dětí. Prioritou při tom musí být vysledování rodiny.

Všechny děti (tj. osoby mladší 18 let) prchající před válkou na Ukrajině mají nárok na ochranu v EU. Mají právo:  

 • nechat si při vstupu do EU zaregistrovat svou totožnost (pokud necestují společně s rodiči nebo jinými dospělými osobami, které za ně odpovídají, pohraniční stráž rovněž zaregistruje totožnost známých dospělých osob, které je doprovázejí během cesty nebo na ně čekají, jakož i deklarovanou cílovou zemi EU)
 • získat co nejdříve přístup k péči (včetně bydlení), zdravotní péči (včetně psychologické podpory) a vzdělávání
 • být vyslyšeny a vyjádřit své názory na jakékoli rozhodnutí, které má být v souvislosti s nimi přijato (pokud to věk a stupeň vyspělosti umožňují)

Děti bez doprovodu nebo děti odloučené od rodiny mají rovněž právo na to, aby pro ně byl co nejdříve jmenován opatrovník, který jim bude poskytovat rodičovskou oporu, dokud nebudou moci být sloučeny se svými rodiči nebo jinými rodinnými příslušníky. Opatrovníkem může být jedna ze známých dospělých osob, s nimiž dítě cestovalo, pokud orgány zjistí, že je to v souladu s nejlepším zájmem dítěte. Opatrovník se někdy může lišit od dospělých, kteří o děti pečují, např. v pěstounských rodinách, přijímacích střediscích atd. Děti mají právo požádat, aby nebyly odloučeny od známých dospělých, kteří jsou schopni převzít odpovědnost za jejich péči. 

Komise:

 • podporuje a financuje přístup k psychosociální péči a základním službám
 • podporuje vhodné přijetí a péči o sirotky a děti se zdravotním postižením
 • podporuje provádění evropské strategie v oblasti práv dítěte; na vnitrostátní úrovni a při sdílení osvědčených postupů na úrovni EU budou hrát důležitou úlohu národní koordinátoři evropské záruky pro děti
 • spolupracuje s mezinárodními organizacemi na sloučení rodin prostřednictvím programů pro vyhledávání rodinných příslušníků
 • podporuje členské státy prostřednictvím obnoveného Schengenského informačního systému v jejich činnosti zaměřené na boj proti obchodování s dětmi a únosům dětí
 • připravuje stálé operační postupy pro přemísťování nezletilých osob bez doprovodu a dalších dětí se zvláštními potřebami k zajištění ochrany před riziky zneužití a obchodování s lidmi