Pāriet uz galveno saturu
ES solidaritāte ar Ukrainu

Informācija par darba iespējām

Šī informācija ir pieejama arī šādās valodās: ukraiņu | українська | krievu | русский

Piekļuve darba tirgum

Lai nodrošinātu pagaidu aizsardzības saņēmēju ātru un efektīvu integrāciju darba tirgū, Eiropas Komisija sadarbojas ar dažādiem dalībniekiem, tostarp Ukrainas iestādēm un diasporu. Norādēs par to, kā palīdzēt cilvēkiem, kas bēg no Ukrainas, piekļūt darba tirgum, apmācībai un pieaugušo izglītībai, ir atgādināts, ka šādu darbību atbalstam ES līmenī ir pieejami vairāki instrumenti.

Piemēram, ar ES talantu fonda izmēģinājuma projektu, ko Komisija izveidoja kopā ar Eiropas Darba iestādi, darba meklētāji tagad var pielāgot savas prasmes vakancēm visā Eiropā. Turklāt ar Prasmju pilnveides paktā paredzēto tīklu palīdzību viņi var apgūt jaunas valodu prasmes un digitālās pamatprasmes.

Komisija ir pievienojusi ukraiņu valodu ES prasmju profila noteikšanas rīkam, kas paredzēts trešo valstu valstspiederīgajiem. Mērķis ir palīdzēt Ukrainas pilsoņiem, kuri meklē darbu vai vēlas turpināt studijas. 

Komisijas publicētais ieteikums un salīdzinājuma ziņojums par Ukrainā iegūtas akadēmiskās un profesionālās kvalifikācijas vienkāršāku atzīšanu palīdz darba devējiem un mācību iestādēm labāk izprast Eiropas Savienībā iebraukušo ukraiņu prasmes. 

Komisija ir izveidojusi resursu vietni, lai palīdzētu gan tiem ukraiņiem, kam ir vajadzīga palīdzība viņu kvalifikācijas atzīšanā, gan tiem, kuriem vajadzīga palīdzība kvalifikācijas izskaidrošanā. Sadarbībā ar Eiropas Izglītības fondu un ES dalībvalstīm tā ir arī salīdzinājusi Ukrainas un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras.

Komisija turpina atbalstīt dalībvalstu nodarbinātības dienestus, kam ir būtiska nozīme aktīvas darba tirgus politikas izstrādē, lai pēc iespējas labāk izmantotu jaunpienācēju prasmes.

Turklāt tā ar dažādiem ES fondiem atbalsta tādus pasākumus kā darba prakses, valodu kursi, konsultācijas, profesionālā izglītība un apmācība. 

ES talantu fonds

Komisija ir izveidojusi tīmeklī bāzētu talantu fondu (projektu “EU Talent Pool”), lai cilvēkiem, kas bēg no Krievijas iebrukuma Ukrainā, palīdzētu atrast darbu ES.

Izmēģinājuma projekts “EU Talent Pool” ir pieejams angļu, ukraiņu un krievu valodā, un to īsteno, izmantojot EURES portālu. Tas apvieno valstu nodarbinātības dienestus, privātās nodarbinātības aģentūras un darba devējus visā ES. EURES portālā ir vairāk nekā 3 miljoni brīvu darbvietu un 4000 darba devēju, un tajā ir aicināti pieteikties jauni darba devēji.

ES talantu fonda izmēģinājuma projekts ir atvērts visiem darba meklētājiem, kuri saņem pagaidu aizsardzību saskaņā ar ES Pagaidu aizsardzības direktīvu vai pienācīgu aizsardzību saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas nodrošina viņiem tiesības strādāt.

Pēc reģistrēšanās rīks palīdz darba meklētājiem identificēt savas prasmes un augšupielādēt savu CV. CV, kas publicēti ES talantu fonda izmēģinājuma projektā, būs redzami valsts nodarbinātības dienestiem visās iesaistītajās valstīs, kā arī reģistrētiem darba devējiem visās valstīs, kas ir daļa no Eiropas Nodarbinātības dienestu sadarbības tīkla (EURES). Darba meklētāji var arī pārlūkot visas EURES portālā publicētās brīvās darbvietas.

ES talantu fonds

Informācija no valstu ministrijām un nodarbinātības aģentūrām

Čehijas Republika