Pāriet uz galveno saturu
ES solidaritāte ar Ukrainu

Atgriešanās Ukrainā: jautājumi un atbildes

Pārskats

Esat gatavs uz laiku vai pastāvīgi atgriezties Ukrainā? Jums jāpatur prātā vairākas lietas, jo īpaši, kā jūsu atgriešanās ietekmēs jūsu tiesības ES vai bankas kontu, ko esat atvēris jūs uzņemošajā valstī. Šajā lapā atradīsiet informāciju, kuras mērķis ir jums palīdzēt rast atbildes uz šiem jautājumiem.

Atgriešanās Ukrainā uz īsu laiku

Esmu reģistrējies pagaidu aizsardzībai, taču drīz vēlos aizbraukt uz Ukrainu. Vai zaudēšu savas tiesības ES?

Pagaidu aizsardzības direktīva paredz iespēju brīvprātīgi doties atpakaļ un pasākumus, kas piemērojami pēc pagaidu aizsardzības beigām. Ja jums uz īsu laiku nepieciešams doties uz Ukrainu (piemēram, lai apciemotu ģimeni, saņemtu dokumentus vai izglābtu ģimenes locekļus), jūs nezaudējat pagaidu aizsardzību. Īsu Ukrainas apmeklējumu ES valstīm nevajadzētu uzskatīt par lēmumu brīvprātīgi atgriezties pirms pagaidu aizsardzības beigām. Tas nozīmē, ka īsam braucienam atpakaļ uz Ukrainu nevajadzētu novest pie uzturēšanās atļaujas atsaukšanas un ar šo statusu saistītu tiesību zaudēšanas. 

Atgriešanās Ukrainā

Tagad man tiek nodrošināta pagaidu aizsardzība ES, bet es vēlos pārcelties atpakaļ uz Ukrainu. Vai drīkstēšu atgriezties ES un atkal izmantot pagaidu aizsardzību?

Ja plānojat doties mājās uz Ukrainu, jums par saviem plāniem jāpaziņo tās valsts iestādēm, kurā dzīvojat. Ja pēc kāda laika jūs tomēr nolemtu atgriezties ES pirms ārkārtas situācijas beigām, jums atkal būtu tiesības uz pagaidu aizsardzību. Iesakām sazināties ar jūs uzņemošās dalībvalsts iestādēm, lai saņemtu vairāk informācijas par to, kā paziņot par savu izceļošanu/izveidoto paziņošanas sistēmu, un par nepaziņošanas sekām un garantijām, kas piemērojamas pagaidu aizsardzības saņēmējiem.

Bankas konti

Vai mans bankas konts joprojām būs aktīvs, ja nolemšu atgriezties Ukrainā un ja mana pagaidu aizsardzības reģistrācija būs “neaktīva”?

Jūsu bankas kontiem arī vajadzētu palikt atvērtiem, kamēr jūsu uzturēšanās atļauja ir derīga, pat ja tā ir neaktīva sakarā ar jūsu lēmumu pārcelties atpakaļ uz Ukrainu uz ilgāku laiku.