Pāriet uz galveno saturu
ES solidaritāte ar Ukrainu

Pirms izceļošanas no Ukrainas

Pārskats

Ja vēlaties doties prom no Ukrainas un nolemjat ceļot uz kādu no ES valstīm, pārliecinieties, ja iespējams, vai līdzi ir derīgi ceļošanas dokumenti. Pat ja jums nebūs kāds no ceļošanas vai medicīnas dokumentiem (pase, vakcinācijas vai Covid-19 testa sertifikāts), ieceļošana ES jums netiks liegta.

Kā kara bēglis no Ukrainas jūs drīkstat ieceļot visās ES valstīs, kas robežojas ar Ukrainu, neatkarīgi no tā, vai jums ir biometriskā pase. Tas attiecas arī uz bērniem. Ja jums ir Ukrainas pilsonība un biometriskā pase, varat ieceļot ES, uz robežas uzrādot savu pasi. Visos pārējos gadījumos ES dalībvalstis jūs uzņems humānu apsvērumu dēļ.

Kā varu apliecināt savu valstspiederību?

Orientējošs dokumentu saraksts, kas apliecina Ukrainas pilsonību, pat ja to derīguma termiņš ir beidzies:

  • jebkāda veida pase (valsts pase, diplomātiskās pase, dienesta pase, grupas pase un aizvietotājpase, tai skaitā bērnu pase),
  • valsts izdota personas apliecība (tai skaitā pagaidu apliecība),
  • militārā dienesta grāmatiņa un militārā dienesta apliecība,
  • jūrnieka grāmatiņa, kapteiņa dienesta apliecība un jūrnieka pase,
  • pilsonības apliecība,
  • citi oficiāli dokumenti, kuros minēta vai norādīta pilsonība.

Ja jums ir citas valsts pilsonība un uz jums attiecas prasība par vīzu ieceļošanai ES, jums jāuzrāda sava īstermiņa vīza, ja jums tāda ir. Ja jums tās nav, dalībvalstīm tik un tā būtu jāļauj jums ieceļot ES, lai atvieglotu jūsu atgriešanos izcelsmes valstī.

Vai uz mani attiecas robežpārbaudes?

Ņemot vērā pašreizējo situāciju Ukrainā, ES dalībvalstis var veikt pārbaudes pie savām robežām vai citās drošās vietās, kas neatrodas pie robežas. Šīs pārbaudes var tikt veiktas laikā, kad jūs transportēs uz šo drošo vietu, vai pēc tam. No jums var prasīt, lai jūs šo pārbaužu veikšanas laikā būtu pieejams iestādēm šajā drošajā vietā.

Kādas ir manas tiesības un pienākumi?

Neatkarīgi no jūsu valstspiederības jums ir tiesības uz tūlītēju palīdzību un tūlītēju informāciju par jūsu tiesībām. Šī palīdzība ietver pagaidu pajumti un jūsu pamatvajadzību (tādu kā pārtika un zāles) apmierināšanu. Citas tiesības var atšķirties atkarībā no statusa, kas jums tiks piešķirts ES.

Drošības un migrācijas plūsmu pārvaldības nolūkā jebkurā brīdī ir iespējamas policijas un cita veida administratīvas pārbaudes, arī dalībvalstu teritorijā. Ir svarīgi sadarboties, uzrādīt dokumentus un sniegt informāciju, ko pieprasa policija, robežsardze vai citas kompetentas iestādes. Atsevišķos gadījumos no jums var prasīt, lai jūs šo pārbaužu laikā būtu pieejams iestādēm noteiktās telpās.

Ja ārējās robežas šķērso bērni bez pavadības (t. i., ja viņi neceļo kopā ar vecākiem vai citiem pieaugušajiem, kas par viņiem atbild, un ja ceļojumā viņus nepavada vai nesagaida zināmi pieaugušie), jums par to jāinformē attiecīgās iestādes, kas palīdzēs sazināties ar bērnu aizsardzības dienestiem.