Pāriet uz galveno saturu
ES solidaritāte ar Ukrainu

Ukrainas bēgļi: veselības aprūpe

Šī informācija ir pieejama arī šādās valodās: ukraiņu | українська | krievu | русский

Piekļuve veselības aprūpei ES

Ja jums ir piešķirta pagaidu aizsardzība, uzņemošajā dalībvalstī jums būs pieejama veselības aprūpe. Tāpēc pēc reģistrēšanās un pagaidu uzturēšanās atļaujas saņemšanas uzņemošā dalībvalsts piedāvās jums savas veselības aprūpes sistēmas pakalpojumus.

Ja atbilstoši uzņemošās dalībvalsts veselības aprūpes sistēmas datiem jūs esat pilnībā apdrošināts, jums būs arī tiesības saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti, kas dod tiesības uz nepieciešamo veselības aprūpi īslaicīgas uzturēšanās laikā citā dalībvalstī.

Specializēta ārstēšana slimnīcā

Lai nodrošinātu specializētu ārstēšanu slimnīcās un aprūpi tiem, kam tā steidzami nepieciešama, Komisija rīkojas šādi:

  • izveido solidaritātes mehānismu medicīnisku iemeslu dēļ veicamai bēgļu un pārvietotu personu pārvešanai no Ukrainas pierobežā esošām ES dalībvalstīm uz citām vietām ES teritorijā. Jau ir darītas pieejamas 10 000 gultasvietas slimnīcās;
  • atbalsta bērnu piekļuvi plānveida vakcinēšanai, jo tas ir jāuzskata par vienu no prioritātēm. Komisija arī atbalsta mērķtiecīgas darbības kara bēgļu garīgās veselības atbalstam un atbalstam traumu pārvarēšanai.

Kompleksas vai retas slimības

24 Eiropas references tīkli (ERT) retu un kompleksu slimību jomā ir vienoti atbalstā, ko tie ir gatavi sniegt visiem Ukrainas pacientiem. ERT ir specializējušies retu un ļoti retu slimību diagnostikā un ārstēšanā gandrīz visās medicīnas jomās, tostarp reti sastopamu vēža veidu ārstēšanā.

1600 ERT ekspertu centri ir integrēti vairāk nekā 300 ES slimnīcās, kas ir izvietotas lielākajā daļā vai visās ES valstīs (tostarp Ukrainas kaimiņvalstīs) un Norvēģijā. ERT ir apņēmušies izveidot platformu pacientiem ar retām slimībām Ukrainā un ārpus tās.

Lai saņemtu plašāku informāciju un norādījumus, skatiet Eiropas references tīklu tīmekļvietni.

Informācija no valstu ministrijām un veselības aģentūrām

Austrija
Igaunija
Ungārija

Valsts Onkoloģijas institūts – tīmekļvietne un ukrbejencionkologiaatoncol [dot] hu (e-pasts)

Lietuva

Veselības ministrija
Informācija par veselības aprūpes pakalpojumiem: +370 5 232 2222

Informācija par visu ES

“Treatment4Ukraine” – ES delegācijas Ukrainā savākta informācija par veselības aprūpes pieejamību Eiropā

Dokumenti

Faktu lapa2022. gada 12. aprīlis
Factsheet: Access to health care in EU countries for persons displaced from Ukraine