Skip to main content
Eiropas Komisijas logotips
ES solidaritāte ar Ukrainu

Ukrainas bēgļi: izmitināšana un mājoklis

Šī informācija ir pieejama arī šādās valodās: ukraiņu | українська | krievu | русский

Informācija par izmitināšanu un mājokli

Tūlītēju izmitināšanu nodrošina valsts iestādes vai labdarības organizācijas. Saskaņā ar Pagaidu aizsardzības direktīvu bēgļiem ir tiesības uz piemērotu mājvietu vai mājokli. Tāpēc vidējā termiņā ir jārod ilgtspējīgi risinājumi, kas sabiedrisko uzņemšanas sistēmu apvieno ar mājvietas piedāvājumiem no privātu personu puses.

Komisija veiks šādas darbības:

  • turpinās palīdzēt dalībvalstīm nostiprināt to uzņemšanas spējas;
  • sāks jaunu iniciatīvu “Drošas mājas”, lai integrētu un atbalstītu iniciatīvas, kas pieņemtas vietējā, reģionālā un valsts līmenī, un veicinātu sadarbību ar privāto sektoru.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds palīdz nodrošināt sociālos mājokļus ģimenēm un indivīdiem kopienā un sedz piemērotu mājokļu iegādi un atjaunošanu. 

Eiropas Sociālais fonds var arī atbalstīt investīcijas apkaimes mājvietās, jo īpaši personām ar īpašām vajadzībām, invalīdiem, bērniem un vecāka gadagājuma personām.