Glavni sadržaj
Solidarnost EU-a s Ukrajinom

Zemlje EU-a pripremaju se za prihvat osoba koje bježe iz Ukrajine

Ove su informacije dostupne i na sljedećim jezicima: ukrajinskom | українська | ruskom | русский

Države članice pružit će sveobuhvatnu pomoć

EU neprekidno pruža potporu državama članicama kako bi im pomogao da odgovore na potrebe osoba koje bježe od invazije na Ukrajinu. To uključuje pomoć na granici, prihvat i civilnu zaštitu. Unija pomaže državama članicama da osobama pristiglima iz Ukrajine osiguraju pristup obrazovanju, zdravstvenoj skrbi, smještaju i radnim mjestima.

Image of European flag with six different photos that are used in the "key areas for support" section surrounding it

Glavna područja potpore

refugees arriving at border
Potpora u području upravljanja granicama

Komisija je izdala operativne smjernice kako bi službenicima graničnog nadzora država članica pomogla da učinkovito upravljaju dolascima na granici s Ukrajinom i skrate vrijeme čekanja, uz održavanje visoke razine sigurnosti. Agencije EU-a osim toga kao potporu državama članicama osiguravaju dodatno osoblje i stručno znanje.

doctor treating a young girl
Potpora zdravstvenim sustavima

Komisija je uspostavila poseban europski sustav za brzi transfer osoba kojima je potrebna zdravstvena skrb među državama članicama EU-a, uz potporu Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu. Surađujući s Europskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolesti i Europskom agencijom za lijekove, Komisija radi i na tome da se državama članicama osiguraju smjernice i osposobljavanje u području javnog zdravlja, opskrba lijekovima i odgovarajuća potpora.

children playing in a room
Zaštita djece

Strategijom EU-a o pravima djeteta utvrđen je sveobuhvatan okvir za zaštitu i ostvarivanje prava djeteta. Nacionalni koordinatori u okviru europskog jamstva za djecu imaju ključnu ulogu u poticanju i koordinaciji napora na nacionalnoj razini te suradnji s regionalnim i lokalnim vlastima. Komisija priprema i posebne standardne operativne postupke za transfere maloljetnika bez pratnje.

Solidarity for Ukraine - Italy
Pristup obrazovanju

Komisija će povezati države članice kako bi ih potaknula da razmjenjuju iskustva i utvrde koje je mjere potrebno poduzeti za nastavak obrazovanja raseljene djece. Platforma School Education Gateway poslužit će kao jedinstvena točka za pristup obrazovnim materijalima iz Ukrajine i materijalima država članica na ukrajinskom jeziku. Fleksibilnost u okviru programa financiranja Erasmus+ iskoristit će se za potporu obrazovanju studenata izbjeglica i integraciji zaposlenika visokih učilišta koji bježe od rata.

a mother doing homework with her two children
Pristup smještaju i stanovanju

Kako bi se odgovorilo na najhitnije potrebe za odgovarajućim smještajem, novom inicijativom za „sigurne domove” pružit će se potpora Europljanima koji stavljaju na raspolaganje svoje domove. Za jačanje javnih sustava prihvata mobilizirat će se Fond za azil, migracije i integraciju i fondovi kohezijske politike. Dugoročno gledano, Europski fond za regionalni razvoj pomoći će u osiguravanju socijalnog stanovanja za obitelji i pojedince u zajednici. Sredstvima Europskog socijalnog fonda može se podupirati pružanje usluga i smještaja u zajednici, prije svega za osobe s posebnim potrebama, osobe s invaliditetom, djecu i starije osobe.

Ukrainian doctor working in the refugee camp of Burgas, Bulgaria
Pristup radnim mjestima

Države članice pozivaju se da poduzmu mjere kako bi izbjeglicama pomogle da brzo ostvare svoje pravo na rad i strukovno osposobljavanje. Komisija je dodala ukrajinski jezik u alat EU-a za profiliranje vještina državljana trećih zemalja, a usto će uspostaviti i novu bazu talenata za spajanje vještina sa slobodnim radnim mjestima. Komisija radi i na izradi novih smjernica za lakše priznavanje stručnih kvalifikacija stečenih u Ukrajini i suradnju sa socijalnim partnerima radi informiranja privatnog sektora o pravima u okviru privremene zaštite i dostupnim programima.

Operativne smjernice

Nove operativne smjernice o Direktivi o privremenoj zaštiti pomoći će da se osobama koje dolaze u EU zajamče dosljedna i ostvariva prava. Time će se državama članicama pomoći da snose svoje nove odgovornosti. Smjernice će se redovito ažurirati kako bi se državama članicama pružila potpora u prevladavanju svakodnevnih izazova i novih situacija s kojima se suočavaju.

Dodatne informacije

 

Solidarnost na djelu

Komisija je uspostavila platformu za solidarnost, koja okuplja države članice i agencije Unije radi pružanja koordinirane potpore državama članicama kojima je pomoć potrebna.

Commissioner Johannson at the Estonian border

Platforma će pomoći u organiziranju transfera osoba unutar Unije u države članice koje imaju prihvatne kapacitete. Također može olakšati otvaranje putova prema zemljama izvan Unije s brojnijim ukrajinskim zajednicama, kao što su Kanada ili Ujedinjena Kraljevina. Posebna pozornost posvećivat će se najranjivijim osobama, osobito djeci.

Brza i fleksibilna rješenja za financiranje solidarnosti

Komisija je poduzela hitne mjere kako bi pospješila mobilizaciju financijske potpore državama članicama koje prihvaćaju osobe koje bježe od rata u Ukrajini.

Komisija je isplatila više od 3,5 milijardi eura predujmova državama članicama iz fonda Pomoći za oporavak za koheziju i europska područja (REACT-EU). Takvim će se trenutnim priljevom likvidnosti ubrzati pristup država članica sredstvima za infrastrukturu, stanovanje, opremu te usluge u području zapošljavanja, obrazovanja, socijalnog uključivanja, zdravstvene skrbi i skrbi za djecu.

Iz fondova EU-a u području unutarnjih poslova za razdoblje 2021.– 2027. državama članicama pružit će se znatna sredstva za uspostavu odgovarajućih prihvatnih objekata i djelotvornih postupaka azila za osobe koje bježe od invazije.

Na temelju Komisijina prijedloga djelovanja kohezijske politike za izbjeglice u Europi (CARE), države članice mogu i iskoristiti preostala sredstva iz kohezijskih fondova za programsko razdoblje 2014. – 2020. za pružanje hitne potpore osobama koje bježe iz Ukrajine i dolaze na njihovo državno područje. To uključuje ulaganja u obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, zdravstvo i usluge skrbi za djecu, ali i osnovnu materijalnu pomoć kao što su hrana i odjeća.

Komisija je donijela i privremeni okvir za krizne situacije, koji državama članicama omogućuje da iskoriste fleksibilnost pravila o državnim potporama radi podrške gospodarstvu u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu, uz istodobno očuvanje ravnopravnih uvjeta na jedinstvenom tržištu.