Direct la conținutul principal
Solidaritatea UE cu Ucraina

Primirea refugiaților din Ucraina în țările UE

Aceste informații sunt disponibile și în: ucraineană | українська | rusă | русский

Statele membre trebuie să ofere o asistență cuprinzătoare

UE ajută constant statele membre să răspundă nevoilor persoanelor care fug din Ucraina în urma invadării acesteia. Ea oferă asistență la frontieră, primire și protecție civilă. De asemenea, ajută statele membre să asigure accesul la educație, asistență medicală, cazare și locuri de muncă pentru persoanele care sosesc din Ucraina.

Image of European flag with six different photos that are used in the "key areas for support" section surrounding it

Principalele domenii de sprijin

refugees arriving at border
Sprijin pentru gestionarea frontierelor

Comisia a emis orientări operaționale pentru a-i ajuta pe polițiștii de frontieră din statele membre să gestioneze în mod eficient sosirile la frontierele cu Ucraina și să reducă timpul de așteptare, menținând, în același timp, un nivel ridicat de securitate. De asemenea, agențiile UE oferă personal suplimentar și expertiză pentru a sprijini statele membre.

doctor treating a young girl
Sprijin pentru sistemele de sănătate

Comisia a instituit un sistem european specific pentru transferurile rapide de persoane care au nevoie de asistență medicală între statele membre ale UE, sprijinit de mecanismul de protecție civilă al UE. De asemenea, Comisia colaborează îndeaproape cu Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și cu Agenția Europeană pentru Medicamente, pentru a oferi orientări și formare în domeniul sănătății publice, pentru a monitoriza furnizarea de medicamente și pentru a oferi sprijin adecvat statelor membre.

children playing in a room
Protejarea copiilor

Strategia UE privind drepturile copilului oferă un cadru complet pentru protejarea și respectarea drepturilor copilului. Coordonatorii naționali numiți în cadrul Garanției europene pentru copii au un rol esențial de jucat în încurajarea și coordonarea eforturilor atât la nivel național, cât și cu autoritățile regionale și locale. Comisia pregătește, de asemenea, proceduri standard de operare pentru transferurile de minori neînsoțiți.

Solidarity for Ukraine - Italy
Accesul la educație

Comisia va reuni statele membre pentru a încuraja schimbul de experiență și pentru a identifica măsurile necesare pentru a le permite copiilor strămutați să își poată continua parcursul școlar. Platforma School Education Gateway va servi drept ghișeu unic care va da acces la materiale educaționale din Ucraina și la materiale ale statelor membre în limba ucraineană. Flexibilitatea pe care o oferă programul de finanțare Erasmus+ va fi utilizată pentru a sprijini accesul studenților refugiați la educație și integrarea în instituțiile de învățământ superior a profesorilor care fug din calea războiului.

a mother doing homework with her two children
Accesul la cazare și locuințe

Pentru a răspunde nevoilor imediate de cazare adecvată, o nouă inițiativă privind „locuințele sigure” îi va sprijini pe europenii care își pun la dispoziție locuințele. Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și fondurile politicii de coeziune vor fi mobilizate pentru a consolida sistemele publice de primire. Pe termen lung, Fondul european de dezvoltare regională va contribui la asigurarea de locuințe sociale pentru familii și persoane din comunitate. Fondul social european poate sprijini cazarea și serviciile comunitare, în special pentru persoanele cu nevoi speciale, persoanele cu handicap, copii și persoanele în vârstă.

Ukrainian doctor working in the refugee camp of Burgas, Bulgaria
Accesul la locuri de muncă

Statele membre sunt invitate să ia măsuri pentru a-i ajuta rapid pe cei care sosesc în UE să își exercite dreptul la muncă și la formare profesională. Comisia a adăugat limba ucraineană la  instrumentul UE de stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe și va testa, de asemenea, o  nouă rezervă de talente pentru a corela competențele cu locurile de muncă vacante. În plus, Comisia lucrează la elaborarea de noi orientări pentru a facilita recunoașterea calificărilor profesionale obținute în Ucraina și colaborează cu partenerii sociali pentru a contribui la informarea sectorului privat cu privire la drepturile conferite de protecția temporară și la programele disponibile.

Orientări operaționale

Noile orientări operaționale referitoare la Directiva privind protecția temporară îi vor ajuta pe cei care sosesc în UE să beneficieze de un nivel coerent și eficace de drepturi. Aceasta va ajuta statele membre să își asume noile responsabilități. Orientările vor fi actualizate periodic pentru a sprijini statele membre să facă față provocărilor de zi cu zi și noilor situații cu care se confruntă.

Informații suplimentare

 

Solidaritatea în acțiune

Comisia a instituit o platformă de solidaritate, care reunește statele membre și agențiile UE, pentru a coordona sprijinul acordat statelor membre care au nevoie de el.

Commissioner Johannson at the Estonian border

Platforma va contribui la organizarea transferurilor de persoane în interiorul UE către statele membre care au capacitate de primire. Mai poate contribui, de asemenea, la stabilirea unor culoare către țările din afara UE care găzduiesc deja comunități ucrainene semnificative, cum ar fi Canada sau Regatul Unit. Se va acorda o atenție deosebită cazurilor celor mai vulnerabile, în special copiilor.

Soluții rapide și flexibile pentru finanțarea solidarității

Comisia a luat măsuri imediate pentru a contribui la mobilizarea sprijinului financiar pentru statele membre care găzduiesc persoane care fug din calea războiului împotriva Ucrainei.

Comisia a plătit peste 3,5 miliarde EUR în avans statelor membre, din Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei (REACT-EU). Această injecție imediată de lichidități va accelera accesul statelor la fonduri care pot fi cheltuite pentru infrastructură, locuințe, echipamente și servicii în domeniul ocupării forței de muncă, al educației, al incluziunii sociale, al asistenței medicale și al îngrijirii copiilor.

Fondurile UE din domeniul afacerilor interne pentru perioada 2021-2027 vor oferi resurse substanțiale statelor membre, care să le permită să asigure unități de primire adecvate și proceduri de azil eficace pentru cei care fug din calea invaziei.

În urma propunerii Comisiei „Acțiunea de coeziune pentru refugiații din Europa” (CARE), statele membre au și posibilitatea de a utiliza fondurile rămase din fondurile de coeziune alocate pentru perioada de programare 2014-2020 spre a oferi sprijin de urgență persoanelor care fug din Ucraina și sosesc pe teritoriul lor. Fondurile pot fi utilizate pentru investiții în educație, ocuparea forței de muncă, locuințe, servicii de sănătate și servicii de îngrijire a copiilor, dar și pentru asistență materială de bază (alimente și îmbrăcăminte).

Comisia a adoptat, de asemenea, un cadru temporar de criză care le permite statelor membre să utilizeze în mod flexibil normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia în contextul invadării Ucrainei de către Rusia, protejând în același timp condițiile de concurență echitabile pe piața unică.