Preskoči na glavno vsebino
Solidarnost EU z Ukrajino

Priprave držav EU na sprejem ljudi, ki bežijo iz Ukrajine

Te informacije so na voljo tudi v naslednjih jezikih: ukrajinščina | українська | ruščina | русский

Celovita podpora držav članic

EU stalno podpira države članice, da lažje izpolnjujejo potrebe ljudi, ki bežijo pred vojno v Ukrajini. Pomoč jim nudi pri upravljanju meja in sprejemu ter na področju civilne zaščite. Državam članicam pomaga, da lahko ljudem, ki prihajajo iz Ukrajine, zagotovijo dostop do izobraževanja, zdravstvenega varstva, nastanitve in delovnih mest.

Image of European flag with six different photos that are used in the "key areas for support" section surrounding it

Glavna področja podpore

refugees arriving at border
Podpora za upravljanje meja

Komisija je izdala operativne smernice za pomoč mejnim policistom v državah članicah pri učinkovitem upravljanju prihodov na meje z Ukrajino in skrajšanju čakalne dobe ob ohranjanju visoke ravni varnosti. Agencije EU zagotavljajo tudi dodatno osebje in strokovno znanje za podporo državam članicam.

doctor treating a young girl
Podpora za zdravstvene sisteme

Komisija je vzpostavila poseben evropski sistem za hitro premeščanje oseb, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, med državami članicami EU, ki ga podpira mehanizem EU na področju civilne zaščite. Komisija tudi tesno sodeluje z Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni ter Evropsko agencijo za zdravila, da bi zagotovila smernice in usposabljanje na področju javnega zdravja, spremljala dobavo zdravil in zagotovila ustrezno podporo državam članicam.

children playing in a room
Zaščita otrok

Strategija EU o otrokovih pravicah določa celovit okvir za zaščito in uresničevanje otrokovih pravic. Nacionalni koordinatorji, ki so zdaj imenovani v okviru evropskega jamstva za otroke, imajo ključno vlogo pri spodbujanju in usklajevanju prizadevanj na nacionalni ravni ter z regionalnimi in lokalnimi organi. Komisija pripravlja tudi namenske standardne operativne postopke za premestitve mladoletnikov brez spremstva.

Solidarity for Ukraine - Italy
Dostop do izobraževanja

Komisija bo povezala države članice za izmenjavo izkušenj in opredelitev potrebnih korakov za nadaljnje izobraževanje razseljenih otrok. Platforma School Education Gateway bo služila kot točka „vse na enem mestu“, ki bo povezovala izobraževalno gradivo iz Ukrajine z gradivom držav članic v ukrajinskem jeziku. Prožnost programa financiranja Erasmus+ bo prav tako uporabljena za podporo izobraževanju študentk in študentov beguncev ter vključevanju visokošolskega osebja na begu pred vojno.

a mother doing homework with her two children
Dostop do nastanitve in stanovanja

Da bi zadovoljili takojšnje potrebe po ustrezni nastanitvi, bo nova pobuda za „varne domove“ podprla Evropejce in Evropejke, ki dajejo na voljo svoje domove. Za okrepitev javnih sistemov za sprejem bodo mobilizirani Sklad za azil, migracije in vključevanje ter skladi kohezijske politike. Dolgoročno bo Evropski sklad za regionalni razvoj pomagal zagotoviti socialna stanovanja za družine in posameznike v skupnosti. Evropski socialni sklad lahko podpira storitve in nastanitve v skupnosti, zlasti za osebe s posebnimi potrebami, invalide, otroke in starejše.

Ukrainian doctor working in the refugee camp of Burgas, Bulgaria
Dostop do zaposlitve

Države članice so pozvane, naj sprejmejo ukrepe, ki bodo prišlekom pomagali, da uveljavijo svojo pravico do dela in poklicnega usposabljanja. Komisija je v orodje EU za profiliranje znanj in spretnosti državljanov tretjih držav dodala ukrajinski jezik, začela pa bo tudi pilotno pobudo za nov nabor talentov za usklajevanje znanj in spretnosti s prostimi delovnimi mesti. Komisija tudi razvija nove smernice za lažje priznavanje poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v Ukrajini, in sodeluje s socialnimi partnerji za pomoč zasebnemu sektorju pri obveščanju o pravicah v okviru začasne zaščite in razpoložljivih programih.

Operativne smernice

Nove operativne smernice v zvezi z direktivo o začasni zaščiti bodo osebam, ki prihajajo v EU, pomagale pri doslednem in učinkovitem uresničevanju pravic. Državam članicam pa bodo pomagale pri izpolnjevanju novih odgovornosti. Smernice se bodo redno posodabljale, da bi pomagale državam članicam pri uspešnem soočanju z vsakodnevnimi izzivi in novimi razmerami.

Več informacij

 

Solidarno ukrepanje

Komisija je vzpostavila solidarnostno platformo, ki združuje države članice in agencije EU za usklajevanje podpore državam članicam v stiski.

Commissioner Johannson at the Estonian border

Platforma bo pomagala pri organizaciji premestitev ljudi znotraj EU v države članice, ki imajo sprejemne zmogljivosti. Pomaga lahko tudi pri vzpostavljanju poti do nečlanic EU, ki že gostijo velike ukrajinske skupnosti, kot sta Kanada ali Združeno kraljestvo. Posebna pozornost bo namenjena najranljivejšim osebam, zlasti otrokom.

Hitre in prilagodljive rešitve za financiranje solidarnosti

Komisija je sprejela takojšnje ukrepe za pomoč pri mobilizaciji finančne pomoči državam članicam, ki gostijo ljudi, ki bežijo pred vojno proti Ukrajini.

Komisija je državam članicam iz pomoči pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope (REACT-EU) izplačala več kot 3,5 milijarde evrov predplačil. Ta takojšnja injekcija likvidnosti bo pospešila dostop do sredstev, namenjenih za infrastrukturo, nastanitve, opremo in storitve na področju zaposlovanja, izobraževanja, socialnega vključevanja ter zdravstvenega in otroškega varstva.

Skladi EU za notranje zadeve za obdobje 2021–2027 bodo državam članicam zagotovili znatna sredstva za zagotovitev ustreznih sprejemnih zmogljivosti in učinkovitih azilnih postopkov za ljudi, ki bežijo pred invazijo.

V skladu s predlogom Komisije „Kohezijski ukrepi za begunce v Evropi“ (CARE) imajo države članice tudi možnost, da preostala kohezijska sredstva za programsko obdobje 2014–2020 uporabijo za nujno pomoč ljudem na begu iz Ukrajine, ki prispejo na njihovo ozemlje. Gre za naložbe v izobraževanje, zaposlovanje, nastanitve, storitve zdravstvenega in otroškega varstva, pa tudi osnovno materialno pomoč, kot so hrana in oblačila.

Komisija je sprejela tudi začasni krizni okvir, ki državam članicam omogoča prožnost pri uporabi pravil o državni pomoči za podporo gospodarstvu zaradi ruskega vdora v Ukrajino, pri čemer enaki konkurenčni pogoji na enotnem trgu ostanejo zaščiteni.