Gå direkt till innehållet
EU:s solidaritet med Ukraina

EU:s sanktioner mot Ryssland efter invasionen av Ukraina

#StandWithUkraine

Som svar på Vladimir Putins oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina har EU infört exceptionella sanktioner som ska

  • minska Kremls förmåga att finansiera kriget
  • se till att Rysslands politiska elit får betala ett högt ekonomiskt och politiskt pris
  • försvaga Rysslands ekonomiska bas.

Våra sanktioner kringskär kraftigt Rysslands ekonomiska bas och minskar alla utsikter att modernisera den. Vi kommer att fortsätta att pressa Ryssland och dem som stöder landet på slagfältet. Vi kommer att fortsätta att jaga Putins kumpaner. Och vi kommer att jaga dem som hjälper Ryssland att kringgå sanktionerna eller hjälper till att fylla förråden med krigsmateriel.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen

Sanktionernas genomslag

Åtgärderna är smarta och samordnade med våra allierade. De riktar sig mot den ryska politiska eliten, medför direkta kostnader för Rysslands krigsföring och skadar Rysslands industriella och ekonomiska förmåga att föra krig, tillverka fler vapen och reparera befintliga vapensystem. Sanktionerna berövar den ryska armén och dess leverantörer de varor och den utrustning som behövs för att kriga på Ukrainas suveräna territorium. 

Inga av EU:s sanktioner mot Ryssland riktar sig mot leveranser av livsmedel, medicinsk utrustning eller läkemedel till befolkningen i allmänhet. Jordbruksmaskiner omfattas inte direkt av några exportförbud. 

Inga sanktioner är heller riktade mot handel med jordbruksvaror eller livsmedel, till exempel spannmål eller gödningsmedel, mellan Ryssland och länder utanför EU. 

alt=""
© mehaniq41 - stock.adobe.com