Gå direkt till innehållet
EU:s solidaritet med Ukraina

Sanktioner på transportområdet

 • alt=""
  FAKTA

  Tre fjärdedelar av Rysslands nuvarande kommersiella flygplansflotta är byggd i EU, USA och Kanada. Det innebär att Ryssland inte kommer att kunna underhålla sin flotta enligt internationell standard.

Den ryska transportsektorn i fokus

För att begränsa den ryska industrins kapacitet att skaffa fram viktiga varor och störa vägtransport-, flyg- och sjöfartbranscherna har EU gjort följande:

 • Förbjudit export, försäljning, leverans och överföring av flygplan och delar och utrustning till flygplan till Ryssland.
 • Förbjudit icke-reguljära flygningar där en rysk person bestämmer avgångs- och slutdestination (oavsett vem som äger eller kontrollerar flygplanet).
 • Förbjudit tillhandahållande av reparations-, underhålls- och finansieringstjänster.
 • Stängt EU:s luftrum för alla ryskägda, ryskregistrerade eller ryskkontrollerade flyg, inklusive oligarkernas privata flygplan.
 • Infört restriktioner mot export av sjöfartsvaror och radiokommunikationsteknik.
 • Helt förbjudit ryska och belarusiska vägtransportföretag att transportera gods i EU (vissa undantag för viktiga varor, till exempel jordbruks- och livsmedelsprodukter, humanitärt bistånd och energi).
 • Helt förbjudit lastbilar med ryska släpvagnar och påhängsvagnar att transportera gods i EU. Detta ska åtgärda kringgåendet av förbudet för ryska vägtransportörer att transportera gods i EU.
 • Förbjudit företag i EU som ägs till 25 procent eller mer av ryska personer att transportera varor på väg i EU eller att bli vägtransportföretag i EU.
 • Förbjudit ryskflaggade fartyg att lägga till i hamnar i EU (undantag för läkemedel, livsmedel, energi och humanitärt bistånd).
 • Förbjudit fartyg som bidrar till Rysslands krig i Ukraina att lägga till hamnar och ta del av tjänster. Det omfattar fartyg som transporterar militär utrustning, spannmål som stulits från Ukraina eller LNG-komponenter. Dessutom omfattas fartyg från den ryska skuggflottan som transporterar olja och tillämpar bedrägliga sjöfartsmetoder.
 • Dragit tillbaka erkännandet av det ryska fartygsregistret på EU-nivå och infört ett förbud för fartyg som är certifierade i registret att lägga till i EU, oavsett vilken flagg de för.
 • Förbjudit alla EU-operatörer att utföra sjöfartstjänster för handeln mellan Ryssland och länder utanför EU, om den inte faller under oljepristaket.
 • Begränsat tillgången till finansiella tjänster för den ryska järnvägen.
 • Infört sanktioner mot flera privatpersoner med koppling till transportsektorn, bland annat Rysslands transportminister.
 • Förbjudit fartyg som sysslar med omlastning mellan fartyg och som misstänks bryta mot förbudet mot import av rysk olja eller G7-koalitionens pristak att lägga till i hamnar i EU.
 • Förbjudit fartygen inte minst 48 timmar i förväg underrättar den behöriga myndigheten om omlastning mellan fartyg inom ett EU-lands exklusiva ekonomiska zon eller inom 12 sjömil från baslinjen för det landets kust att lägga till i hamnar i EU.
 • Förbjudit ryskflaggade fartyg att lägga till i hamnar i EU (undantag för läkemedel, livsmedel, energi och humanitärt bistånd).