Gå direkt till innehållet
EU:s solidaritet med Ukraina

Sanktioner på transportområdet

alt=""
FAKTA

Tre fjärdedelar av Rysslands nuvarande kommersiella flygplansflotta är byggd i EU, USA och Kanada. Det innebär att Ryssland inte kommer att kunna underhålla sin flotta enligt internationell standard.

Den ryska transportsektorn i fokus

För att begränsa den ryska industrins kapacitet att skaffa fram viktiga varor och störa vägtransport-, flyg- och sjöfartbranscherna har EU

 • förbjudit export, försäljning, leverans och överföring av flygplan och delar och utrustning till flygplan till Ryssland
 • förbjudit tillhandahållande av reparations-, underhålls- och finansieringstjänster
 • stängt EU:s luftrum för alla ryskägda, ryskregistrerade eller ryskkontrollerade flyg, inklusive oligarkernas privata flygplan
 • infört restriktioner mot export av sjöfartsvaror och radiokommunikationsteknik
 • helt förbjudit ryska och belarusiska vägtransportföretag att transportera gods i EU (vissa undantag för viktiga varor, till exempel jordbruks- och livsmedelsprodukter, humanitärt bistånd och energi)
 • helt förbjudit lastbilar med ryska släpvagnar och påhängsvagnar att transportera gods i EU – detta kommer att åtgärda kringgåendet av förbudet för ryska vägtransportörer att transportera gods i EU
 • förbjudit ryskflaggade fartyg att lägga till i hamnar i EU (undantag för läkemedel, livsmedel, energi och humanitärt bistånd)
 • dragit tillbaka erkännandet av det ryska fartygsregistret på EU-nivå och infört ett förbud för fartyg som är certifierade i registret att lägga till i EU, oavsett vilken flagg de för
 • förbjudit alla EU-operatörer att utföra sjöfartstjänster för handeln mellan Ryssland och länder utanför EU, om den inte faller under oljepristaket
 • begränsat tillgången till finansiella tjänster för den ryska järnvägen
 • infört sanktioner mot flera privatpersoner med koppling till transportsektorn, bland annat Rysslands transportminister.
 • förbjudit fartyg som sysslar med omlastning mellan fartyg och som misstänks bryta mot förbudet mot import av rysk olja eller G7-koalitionens pristak att lägga till i hamnar i EU
 • förbjudit fartygen inte minst 48 timmar i förväg underrättar den behöriga myndigheten om omlastning mellan fartyg inom ett EU-lands exklusiva ekonomiska zon eller inom 12 sjömil från baslinjen för det landets kust att lägga till i hamnar i EU
 • förbjudit fartyg som manipulerar eller stänger av sina navigeringssystem när de transporterar rysk olja som omfattas av förbudet mot import av rysk olja eller G7-pristaket att lägga till i hamnar i EU.