Mur għall-kontenut ewlieni
Solidarjetà tal-UE mal-Ukrajna
 • alt=""
  FATTI

  Il-projbizzjoni tkopri 90% tal-importazzjonijiet attwali taż-żejt mir-Russja.

  Il-projbizzjoni fuq l-importazzjoni tal-faħam Russu taffettwa kwart tal-esportazzjonijiet globali tal-faħam mir-Russja, li jammontaw għal telf ta’ dħul ta’ €8 biljun kull sena għar-Russja.

L-immirar tad-dħul Russu miż-żejt

L-UE pprojbixxiet l-importazzjoni ta’ żejt mhux maħdum li jinġarr bil-baħar u prodotti petrolifiċi raffinati mir-Russja. L-impatt tal-projbizzjoni fuq iż-żejt fuq ir-Russja hu sinifikanti. Madwar nofs l-esportazzjonijiet totali taż-żejt tagħha jmorru lejn l-UE. Fl-2021, l-UE importat €71 biljun ta’ żejt: żejt mhux maħdum (€48 biljun) u prodotti taż-żejt raffinat (€23 biljun) mir-Russja. It-telf ta’ dan is-suq ewlieni li jħalli l-qligħ għandu effett strutturali sinifikanti fuq ir-Russja, li l-baġit tagħha jiddependi sostanzjalment fuq dan id-dħul miż-żejt. 

Il-limiti massimi tal-prezzijiet, miftiehma mal-Koalizzjoni tal-Kap tal-Prezzijiet tal-G7+, komplew inaqqsu d-dħul li r-Russja taqla’ miż-żejt u għenu wkoll biex jistabbilizzaw is-swieq globali tal-enerġija. Il-limiti fuq il-prezzijiet jipprevjenu lill-operaturi tal-UE, pereżempju, milli jipprovdu servizzi tat-trasport jew tal-assigurazzjoni għat-trasport taż-żejt Russu 'l fuq mil-limitu massimu. Bħalissa hemm tliet limiti massimi fuq il-prezzijiet, fuq l-esportazzjoni ta’

 • żejt mhux maħdum Russu li jinġarr bil-baħar, iffissat għal prezz massimu ta’ US$60 għal kull barmil
 • prodotti tal-petroleum “primjum għal mhux raffinat”, bħad-diżil, il-pitrolju u l-gażolina, iffissati għall-prezz ta’ US$100 kull barmil
 • prodotti tal-petroleum “skontati għal dawk mhux raffinati”, bħaż-żejt tal-fjuwil u n-nafta, US$45 kull barmil
 • barra minn hekk, biex tgħin fl-indirizzar tal-“flotta li tinvolvi ruħha f’attivitajiet illeċiti” użata mir-Russja biex tevita l-limiti massimi tal-prezzijiet, il-Koalizzjoni għal-Limitu Massimu tal-Prezzijiet tal-G7+ reċentement introduċiet miżuri biex timmonitorja mill-qrib il-bejgħ ta’ tankers lil pajjiżi terzi 

Miżuri oħra tal-enerġija

 • projbizzjoni fuq l-importazzjoni ta’ kull forma ta’ faħam Russu
 • projbizzjoni ġdida fuq l-importazzjoni tal-gass likwifikat miż-żejt (LPG), b’impatt fuq l-importazzjonijiet annwali b’valur ta’ aktar minn €1 biljun, b’eżenzjoni tal-kuntratti eżistenti għal perjodu massimu ta’ 12-il xahar. 
 • projbizzjoni fuq investimenti futuri fi, u esportazzjonijiet lejn, proġetti tal-gass naturali likwifikat (LNG) li qed jinbnew fir-Russja 
 • projbizzjoni fuq l-użu tal-portijiet tal-UE għat-trażbord tal-LNG Russu 
 • projbizzjoni fuq l-importazzjoni tal-LNG Russu f’terminals speċifiċi li mhumiex konnessi man-network tal-pipelines tal-gass tal-UE 
 • projbizzjoni ta’ investimenti ġodda tal-UE fis-settur tal-minjieri Russu, bl-eċċezzjoni ta’ ċerta materja prima
 • projbizzjoni fuq l-esportazzjonijiet ta’ teknoloġiji speċifiċi tar-raffinar, li tagħmilha aktar diffiċli u aktar għalja għar-Russja biex taġġorna r-raffineriji taż-żejt tagħha
 • projbizzjoni estensiva fuq investiment ġdid fis-settur tal-enerġija Russu kollu, b’eċċezzjonijiet limitati għall-enerġija nukleari ċivili u t-trasport ta’ ċerti prodotti tal-enerġija lura lejn l-UE
 • projbizzjoni fuq ċittadini jew entitajiet Russi milli jirriżervaw kapaċità ta’ ħżin tal-gass fl-Istati Membri tal-UE
 • it-tmiem tal-possibbiltà, għall-Ġermanja u għall-Polonja, li jimportaw iż-żejt Russu permezz ta’ pipelines.