Siirry pääsisältöön
EU:n solidaarinen tuki Ukrainalle

Energia-alan pakotteet

alt=""
FAKTOJA

Tuontikielto kattaa 90 % EU:n tähänastisesta öljyntuonnista Venäjältä.

Venäläisen hiilen tuontikielto kattaa neljänneksen Venäjän kaikesta kivihiiliviennistä, ja siitä Venäjälle aiheutuva tulonmenetys on vuositasolla noin 8 miljardia euroa.

Pyrkimyksenä Venäjän öljytulojen leikkaaminen

EU on kieltänyt meriteitse toimitettavan raakaöljyn ja jalostettujen öljytuotteiden tuonnin Venäjältä. Öljyn tuontikielto vaikuttaa Venäjään huomattavalla tavalla. Noin puolet venäläisen öljyn kokonaisviennistä on suuntautunut EU:hun. EU:hun tuotiin vuonna 2021 Venäjältä 71 miljardin euron arvosta öljyä: raakaöljyä (48 mrd. euroa) ja jalostettuja öljytuotteita (23 mrd. euroa). Tämän tärkeän ja tuottoisan markkinan menettämisellä on ollut huomattava rakenteellinen vaikutus Venäjään, sillä sen talousarvio perustuu suurelta osin näihin öljytuloihin. 

EU on yhdessä kansainvälisen G7+ -hintakattokoalition kanssa asettanut öljylle hintakattoja, jotka ovat vähentäneet Venäjän öljytuloja entisestään ja auttaneet vakauttamaan maailman energiamarkkinoita. EU:n toimijat eivät voi tarjota Venäjältä tuotavalle öljylle kuljetus- tai vakuutuspalveluja, jos hintakatto ylittyy. Tällä hetkellä voimassa on kolme hintakattoa, jotka koskevat seuraavia tuotteita:

 • Venäjältä meriteitse vietävä raakaöljy (enimmäishinta 60 Yhdysvaltain dollaria barrelilta)
 • korkeamman jalostusarvon öljytuotteet, kuten diesel, kerosiini ja bensiini (enimmäishinta 100 Yhdysvaltain dollaria barrelilta)
 • halvemmat öljytuotteet, kuten polttoöljy ja nafta (enimmäishinta 45 Yhdysvaltain dollaria barrelilta).
 • lisäksi G7+ -hintakattokoalitio on hiljattain ottanut käyttöön toimenpiteitä, joilla seurataan tiiviisti säiliöalusten myyntiä kolmansiin maihin. Tämä auttaa heikentämään ”varjolaivastoa”, jota Venäjä käyttää hintakattojen kiertämiseen. 

  Muut energia-alan toimet

  • Venäläisen kivihiilen tuonti sen kaikissa muodoissa on kielletty.
  • Nestekaasun (LPG) tuonti on kielletty (tuonnin arvo miljardi euroa vuodessa). Poikkeuksena ovat voimassa olevat sopimukset, joita jatketaan enintään 12 kuukaudella. 
  • EU:n uudet investoinnit Venäjän kaivosalaan on kielletty tiettyjä raaka-aineita lukuun ottamatta.
  • EU on kieltänyt tiettyjen jalostusteknologioiden viennin tarkoituksenaan vaikeuttaa Venäjän öljynjalostamojen nykyaikaistamista ja tehdä siitä kalliimpaa.
  • Uudet investoinnit Venäjän energia-alaan on kielletty lukuun ottamatta joitakin harvoja poikkeuksia, jotka koskevat siviilikäyttöön tarkoitettua ydinenergiaa ja tiettyjen energiatuotteiden kuljettamista takaisin EU:hun.
  • Venäjän kansalaiset ja venäläiset yhteisöt eivät saa varata kaasunvarastointikapasiteettia EU-maissa.
  • Mahdollisuus tuoda venäläistä öljyä putkijohdoissa Saksaan ja Puolaan lopetetaan.