Направо към основното съдържание
Солидарност на ЕС с Украйна

Санкции в областта на енергетиката

alt=""
ФАКТИ

Забраната за внос обхваща 90 % от настоящия внос на ЕС на петрол от Русия.

Забраната за внос на руски въглища засяга една четвърт от целия руски износ на въглища и води до загуба на приходи за Русия в размер на 8 млрд. евро годишно.

Мерки, насочени към руските приходи от нефт

ЕС забрани вноса по море на суров нефт и рафинирани нефтопродукти от Русия. Забраната за нефта оказва значително въздействие върху Русия. Близо половината от общия ѝ износ на нефт е за ЕС. През 2021 г. ЕС внесе от Русия нефт на стойност 71 млрд. евро — суров нефт (48 млрд. евро) и рафинирани нефтопродукти (23 млрд. евро). Загубата на този водещ доходоносен пазар оказва значително структурно въздействие върху Русия, чийто бюджет разчита много на тези приходи от нефт. 

Таванът на цените, договорен с коалицията на държавите от Г7+ за въвеждане на ценови таван, допълнително намали приходите на Русия от нефт и спомогна за стабилизирането на световните енергийни пазари. Таванът на цените пречи на операторите от ЕС например да предлагат транспортни или застрахователни услуги за превоза на нефт от Русия, предлаган на цени над пределните. Понастоящем са в сила три тавана на цените за износа на

 • руски суров нефт по море, фиксиран на максимална цена от 60 американски долара за барел
 • нефтопродукти, търгувани с премия спрямо суровия нефт, като дизелово гориво, керосин и бензин, фиксиран на 100 американски долара за барел
 • нефтопродукти, търгувани с отстъпка спрямо суровия нефт, като мазут и нафта, фиксиран на 45 американски долара за барел
 • Освен това, за да се подпомогне борбата със „сенчестия флот“, използван от Русия за заобикаляне на ценовите тавани, коалицията на държавите от Г7+ за въвеждане на ценови таван наскоро въведе мерки за внимателно следене на продажбата на танкери на трети държави 

Други мерки в областта на енергетиката

 • забрана за внос на всякакви видове руски въглища
 • забрана за внос на втечнен нефтен газ, която засяга годишен внос на стойност над 1 млрд. евро, с изключение на съществуващи договори за максимален период от 12 месеца 
 • забрана на новите инвестиции от ЕС в руския минен сектор, с изключение на някои суровини
 • забрана за износ на специфични технологии за рафиниране, което затруднява и оскъпява модернизирането на петролните рафинерии на Русия
 • широкообхватна забрана за нови инвестиции в руския енергиен сектор, с ограничени изключения за ядрената енергия за граждански цели и транспортирането на някои енергийни продукти обратно до ЕС
 • забрана за руски граждани или образувания да резервират капацитет за съхранение на газ в държавите членки
 • прекратяване на възможността за внос на руски нефт по тръбопровод за Германия и Полша.