Gå til hovedindholdet
EU's solidaritet med Ukraine
alt=""
FAKTA

Importforbuddet omfatter 90 % af EU's nuværende import af olie fra Rusland

Importforbuddet mod russisk kul berører en fjerdedel af Ruslands samlede globale kuleksport og beløber sig til et indtægtstab på 8 mia. euro for Rusland.

Målrettede tiltag mod russiske olieindtægter

EU har indført forbud mod import af råolie ad søvejen og raffinerede olieprodukter fra Rusland. Olieforbuddet har betydelige konsekvenser for Rusland. Omkring halvdelen af landets samlede olieeksport går til EU. I 2021 importerede EU olie til en værdi af 71 mia. euro: råolie (48 mia. euro) og raffinerede olieprodukter (23 mia. euro) fra Rusland. Tabet af dette store, lukrative marked har således medført en omfattende strukturel effekt på Rusland, hvis statsbudget i høj grad er afhængigt af disse olieindtægter. 

Prislofter, der er aftalt med G7+ Price Cap Coalition, har yderligere reduceret Ruslands indtægter fra olie og har også bidraget til at stabilisere de globale energimarkeder. Prislofterne forhindrer EU-aktører i f.eks. at levere transport- eller forsikringstjenester til transport af russisk olie over loftet. Der er i øjeblikket tre prislofter for eksport af

 • russisk råolie ad søvejen (fast maksimumpris på 60 US-dollars pr. tønde)
 • "premium-to-crude"-olieprodukter som diesel, petroleum og benzin (fast pris på 100 US-dollars pr. tønde)
 • "discount-to-crude"-olieprodukter som brændselsolie og naphtha (45 US-dollars pr. tønde).
 • Derudover har G7+ Price Cap Coalition for nyligt indført foranstaltninger til nøje at overvåge salget af tankskibe til tredjelande. Det er sket for at hjælpe med at bekæmpe den "skyggeflåde", som Rusland anvender til at omgå prislofterne. 

  Andre energitiltag

  • et forbud mod import af alle former for russisk kul
  • et importforbud mod flydende gas (LPG) for en årlig værdi på over 1 mia. euro med undtagelse for eksisterende kontrakter i en periode på højst 12 måneder. 
  • et forbud mod nye EU-investeringer i den russiske minesektor med undtagelse af visse råstoffer
  • et forbud mod eksport af specifikke raffineringsteknologier, hvilket gør det mere besværligt og dyrere for Rusland at opgradere sine olieraffinaderier
  • et vidtrækkende forbud mod nye investeringer i hele den russiske energisektor, med begrænsede undtagelser for civil kerneenergi og transport af visse energiprodukter tilbage til EU
  • forbud mod, at russiske statsborgere eller enheder reserverer gaslagringskapacitet i EU-lande.
  • ophør af muligheden for at importere russisk olie via rørledning til Tyskland og Polen