Přejít na hlavní obsah
Solidarita EU s Ukrajinou

Sankce v oblasti energetiky

alt=""
DŮSLEDEK

Zákaz se vztahuje na 90 % současného unijního dovozu ropy z Ruska.

Zákaz dovozu ruského uhlí postihne čtvrtinu veškerého ruského celosvětového vývozu uhlí, což pro Rusko představuje ztrátu příjmů ve výši 8 miliard eur ročně.

Zacíleno na ruské příjmy z ropy

EU zakázala dovoz ropy dovážené po moři a rafinovaných ropných produktů z Ruska. Dopad zákazu na Rusko je značný. Přibližně polovina jeho celkového vývozu ropy směřuje do EU. V roce 2021 dovezla EU z Ruska ropu v hodnotě 71 miliard eur: ropa (48 miliard eur) a rafinované ropné produkty (23 miliard eur). Ztráta tohoto důležitého a lukrativního trhu má na Rusko významný strukturální dopad, neboť jeho rozpočet je na těchto příjmech z ropy značně závislý. 

Cenové stropy dohodnuté s koalicí G7+ dále snížily příjmy Ruska z ropy a rovněž pomohly stabilizovat světové trhy s energií. Cenové stropy například brání hospodářským subjektům z EU v poskytování dopravních nebo pojišťovacích služeb pro přepravu ruské ropy, jejíž cena tento strop překročí. V současné době jsou zavedeny tři cenové stropy pro vývoz

 • ruské ropy přepravované po moři – strop je stanovený na maximální cenu 60 USD za barel
 • tzv. prémiových ropných produktů, jako je motorová nafta, petrolej a benzin – strop je stanovený na maximální cenu 100 USD za barel
 • tzv. slevových ropných produktů, jako je topný olej a primární benzin – strop je stanovený na maximální cenu 45 USD za barel
 • kromě toho, aby se řešil problém tzv. stínové flotily, kterou Rusko používá k obcházení cenových stropů, zavedla nedávno koalice G7+ pro zastropování cen opatření, která mají pečlivě sledovat prodej tankerů do třetích zemí. 

Jiná opatření v oblasti energetiky

 • zákaz dovozu ruského uhlí ve všech podobách
 • nový zákaz dovozu zkapalněného ropného plynu (LPG), který postihne dovoz v hodnotě přes miliardu eur ročně, s výjimkou pro stávající smlouvy, která bude platit nejvýše dvanáct měsíců 
 • zákaz nových investic EU do ruského těžebního odvětví, s výjimkou některých surovin
 • zákaz vývozu konkrétních rafinačních technologií, což Rusku ztěžuje a prodražuje modernizaci ropných rafinérií
 • rozsáhlý zákaz nových investic do ruského odvětví energetiky s omezenými výjimkami pro civilní jadernou energii a přepravu některých energetických produktů zpět do EU
 • zákaz pro ruské státní příslušníky nebo subjekty rezervovat si v členských státech kapacitu pro skladování plynu
 • ukončení možnosti dovážet ruskou ropu ropovodem do Německa a Polska