Skip to main content
Солидарност на ЕС с Украйна

Търсене на отговорност от Русия

Буча: символът на масовото убийство на граждани

Неописуеми жестокости

A woman threatened by her partner

По време на окупацията на Буча руснаците задържат около 25 украински момичета на възраст от 14 до 24 години в мазе и постоянно ги изнасилват. Девет от тях забременяват. 

Russian retreat from Bucha reveals scores of civilian deaths

Мъж бута велосипеда си по улица през отломки и унищожени военни автомобили на 6 април 2022 г. в Буча след изгарянето и разграбването на предградието от руски части.

Снимка на Крис Макграт/Getty Images

Visit of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, and Josep Borrell Fontelles, Vice-President of the European Commission in charge of a stronger Europe in the World, to Ukraine

Масови гробове и чували за трупове в близост до църквата „Свети Андрей Първозвани и Вси Светии“ в град Буча няколко дни след руската офанзива.

Нарушения на международното право

ЕС е твърдо решен да направи така, че военните престъпления, извършени в Украйна, да не останат ненаказани.

Престъпленията против човечеството, военните престъпления, геноцидът и престъплението агресия се считат за най-тежките нарушения на международното право и са наричани още международни престъпления.

Украйна разследва над 69 000 случая на предполагаеми международни престъпления, като има подозрения, че действителният брой на тези жестокости е още по-голям.

14 държави от ЕС

вече са започнали национални разследвания за международни престъпления, извършени в Украйна

6 държави от ЕС

Полша, Латвия, Естония, Словакия, Румъния и Литва са част от съвместния екип за разследване, подпомаган от Евроюст, заедно с Украйна и Международния наказателен съд (МНС)

Какво представлява престъплението агресия

Престъплението агресия обикновено се извършва от висшето политическо и военно ръководство на дадена държава срещу суверенитета, териториалната цялост или политическата независимост на друга държава. Престъплението агресия включва нашествие, военна окупация, анексиране чрез използване на сила, бомбардиране и военна блокада на пристанища, като всички те са извършени от Русия.

Тъй като Русия не признава юрисдикцията на МНС, Комисията предлага алтернативни варианти, за да се гарантира, че ще бъде въздадена справедливост и за престъплението агресия.

Наказателно преследване на престъпленията на Русия в Украйна

Като продължава да подкрепя работата на МНС, Комисията, заедно с международната общност, работи по създаването на трибунал за разследване и наказателно преследване на престъплението агресия от страна на Русия.

За да подпомогне координирането на събирането на доказателства, Комисията създаде международен център за наказателно преследване на престъплението агресия срещу Украйна в Хага, включен в съществуващия съвместен екип за разследване, подпомаган от Евроюст. Центърът ще подпомага координацията на разследванията и по-нататъшното събиране на доказателства за военните престъпления, извършени в Украйна.

Комисията също така продължава да подкрепя съществуващите механизми чрез:

  • подкрепа за капацитета на МНС с над 10 милиона евро от началото на нашествието
  • подпомагане на Главната прокуратура на Украйна с над 6 милиона евро за информационни технологии и оборудване
  • подготвяне на Евроюст за изпълнението на тази задача: Благодарение на изменения регламент за Евроюст агенцията е в състояние по сигурен начин да запазва, съхранява и анализира доказателства, свързани с международни престъпления, в нова база данни
  • подкрепа за Евроюст и Европол, които действат като координационни центрове за национални разследвания от държавите — членки на ЕС
  • координация с нашите международни партньори, за да се гарантира отчетност и глобален отговор 

Плащане за нанесените щети

Русия и нейните олигарси трябва да компенсират Украйна за причинените щети и разрушения.

През март 2022 г., след началото на агресията на Русия срещу Украйна, Комисията създаде работна група „Обезпечаване и изземване“ (Freeze and Seize). Целта на работната група е да осигури по-добра координация на санкциите на ЕС срещу руски и беларуски физически лица и дружества.

Работната група се ръководи от Комисията и позволява на държавите членки, както и на агенциите на ЕС Евроюст и Европол, да работят заедно за идентифициране, замразяване и, когато е възможно, конфискуване на руски активи.

Работната група работи в тясно сътрудничество с международните партньори, включително украинските и американските органи. На равнище Г-7+ тя си сътрудничи редовно с работната група „Руски елити, пълномощници и олигарси“.

Icons of a plane, a boat and a truck
ФАКТ

Частни активи на стойност 24 млрд. евро са замразени в ЕС до момента

Възстановяване на Украйна

С помощта на работната група „Обезпечаване и изземване“ държавите — членки на ЕС замразиха около 24 милиарда евро активи, принадлежащи на руски и беларуски олигарси и дружества.

Активи на Руската централна банка на стойност над 200 млрд. евро са блокирани в ЕС.

За да се извлече максимална полза от тези средства и да се започне възстановяването на Украйна, Комисията предложи на държавите членки различни варианти. Това включва създаването на нова структура за управление на замразени и блокирани публични руски активи, инвестирането им и използването на постъпленията за Украйна.

Запълване на правните пропуски

Въпреки че руската агресия срещу Украйна продължава, от първостепенно значение е санкциите на ЕС да се прилагат изцяло и да не се допуска тяхното нарушаване да носи ползи. Ние укрепваме правото на ЕС чрез:

Целта е да се засили възпиращият ефект на санкциите на ЕС и да се предоставят на държавите членки правни инструменти за конфискуване на все по-голям брой активи, когато те са свързани с престъпление.