Направо към основното съдържание
Солидарност на ЕС с Украйна

Санкции по отношение на транспорта

alt=""
ФАКТ

Три четвърти от настоящия търговски въздушен флот на Русия е произведен в ЕС, САЩ и Канада. Това означава, че Русия няма да бъде в състояние да поддържа флота си в съответствие с международните стандарти.

Мерки, насочени към руския транспортен сектор

За да ограничи капацитета на руската промишленост да придобива ключови стоки и да окаже смущения в автомобилния, въздухоплавателния и морския сектор на страната, ЕС наложи

 • забрана за износ, продажба, доставка или прехвърляне в Русия на всякакви въздухоплавателни средства, резервни части и оборудване за тях
 • забрана за предоставяне на всякакви свързани с тези сектори услуги по ремонт, поддръжка или финансови услуги
 • затваряне на въздушното пространство на ЕС за всички притежавани, регистрирани или контролирани от Русия въздухоплавателни средства, включително частни самолети на олигарси
 • ограничения за износа на стоки за морското корабоплаване и радиокомуникационни технологии
 • пълна забрана за руски и беларуски автомобилни превози на товари в ЕС (ще има определени изключения по отношение на стоките от първа необходимост, като селскостопански и хранителни продукти, хуманитарна помощ, както и енергоносители)
 • пълна забрана за превоз на стоки до ЕС с камиони с руски ремаркета и полуремаркета. Това ще пресече заобикалянето на забраната руски автомобилни превозвачи на товари да превозват стоки в ЕС
 • забрана за влизане на кораби под флага на Русия в пристанища на ЕС (предвидени са изключения във връзка с медицински, продоволствени, хуманитарни и свързани с енергетиката цели).
 • отписване на руския морски корабен регистър на равнище ЕС и забрана за влизане на всички сертифицирани от него кораби, независимо под какъв флаг плават
 • забрана за предоставяне на морски услуги от всички оператори от ЕС за търговията с нефт между Русия и трети държави, освен ако тя не се извършва на цени, по-ниски от тавана на цената на нефта
 • ограничен достъп до финансови услуги за руските железници
 • санкции срещу няколко физически лица, свързани с транспортния сектор, включително руския министър на транспорта
 • забрана за достъп до пристанищата на ЕС за плавателни съдове, извършващи прехвърляния от кораб на кораб, за които се подозира, че са в нарушение на забраната за внос на руски нефт или на въведения от Г-7 ценови таван
 • забрана за достъп до пристанищата на ЕС за плавателни съдове, ако съответният плавателен съд не уведомил компетентния орган най-малко 48 часа предварително за прехвърляне от кораб на кораб, което се извършва в изключителната икономическа зона на държава членка или на отстояние до 12 морски мили от изходната линия на брега на тази държава членка
 • забрана за достъп до пристанищата на ЕС за плавателни съдове, които манипулират или изключват своята навигационна система за проследяване при превоза на руски нефт, който е предмет на забрана за внос или на въведения от Г-7 ценови таван