Mur għall-kontenut ewlieni
Solidarjetà tal-UE mal-Ukrajna

Ħrib mill-Ukrajna: kura tas-saħħa

Din l-informazzjoni hi disponibbli wkoll: bl-Ukren | українська | bir-Russu | русский

Aċċess għall-kura tas-saħħa fl-UE

Jekk tingħata protezzjoni temporanja, se jkollok aċċess għall-kura tas-saħħa fl-Istat Membru ospitanti tiegħek. Għalhekk, ladarba tirreġistra u tikseb il-permess ta’ residenza temporanju, l-Istat Membru ospitanti joffrilek aċċess għas-sistema tal-kura tas-saħħa tiegħu.

Jekk is-sistema tal-kura tas-saħħa pubblika tal-Istat Membru ospitanti tqisek assigurat bis-sħiħ, se tkun intitolat ukoll li tirċievi l-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa Ewropea li tagħtik id-dritt għall-kura tas-saħħa meħtieġa matul żjara temporanja fi Stat Membru ieħor.

Kura speċjalizzata fi sptar

Biex tiżgura trattament u kura speċjalizzati fl-isptar, għal dawk li għandhom bżonn urġenti, il-Kummissjoni:

  • waqqfet mekkaniżmu ta’ solidarjetà għat-trasferimenti mediċi intra-UE ta’ refuġjati u persuni spostati mill-Istati Membri li jmissu mal-Ukrajna. Diġà saru disponibbli 10,000 sodda.
  • tappoġġja l-aċċess għall-vaċċinazzjonijiet ta’ rutina għat-tfal li għandu jiġi ttrattat bħala kwistjoni ta’ prijorità, kif ukoll azzjonijiet immirati lejn is-saħħa mentali u appoġġ għat-trawma lil dawk li qed jaħarbu mill-gwerra.

Mard rari jew kundizzjonijiet kumplessi

L-24 Network Ewropew ta’ Referenza (ERNs) għal mard rari u kumpless huma magħqudin fl-appoġġ tagħhom għall-pazjenti Ukreni kollha. L-ERNs huma speċjalizzati fid-dijanjożi u t-trattament ta’ mard rari / rari ħafna fi kważi l-oqsma kollha tal-mediċina, inkluż il-kanċer rari.

L-1,600 ċentru ta’ esperti tal-ERN huma inkorporati f’aktar minn 300 sptar tal-UE, imqassmin fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE (inklużi l-pajjiżi ġirien tal-Ukrajna) u n-Norveġja. L-ERNs impenjaw ruħhom li jipprovdu ċentru għall-pazjenti b’mard rari ġewwa u barra l-Ukrajna.

Ikkonsulta s-sit web tan-Networks ta' Referenza Ewropej għal aktar informazzjoni u gwida.

Informazzjoni mill-ministeri nazzjonali u l-aġenziji tas-saħħa

L-Estonja
L-Ungerija

Istitut Nazzjonali tal-Onkoloġija - Sit web u ukrbejencionkologiaatoncol [dot] hu (email)

Il-Litwanja

Ministeru għas-Saħħa
Informazzjoni dwar is-servizzi tas-saħħa +370 5 232 2222

Il-Lussemburgu
Informazzjoni għall-UE kollha

“Treatment4Ukraine” – informazzjoni dwar id-disponibbiltà tal-kura tas-saħħa fl-Ewropa miġbura mid-Delegazzjoni tal-UE fl-Ukrajna

Dokumenti

Skeda informattiva12 April 2022
Factsheet: Access to health care in EU countries for persons displaced from Ukraine