Mur għall-kontenut ewlieni
Solidarjetà tal-UE mal-Ukrajna

Ir-ritorn lejn l-Ukrajna: mistoqsijiet u tweġibiet

Ħarsa ġenerali

Meta tkun lest biex tibda tippjana r-ritorn tiegħek lejn l-Ukrajna, jew fuq bażi temporanja jew permanenti, hemm għadd ta’ affarijiet li se jkollok iżżomm f’moħħok. Fost dawn, trid tara kif ir-ritorn tiegħek se jaffettwa d-drittijiet tiegħek hawnhekk fl-UE. Jista’ jkollok taħseb ukoll dwar kwistjonijiet aktar prattiċi, bħal kif dan se jkollu impatt fuq kont bankarju li tkun ftaħt fil-pajjiż ospitanti tiegħek. F’din il-paġna se ssib informazzjoni li għandha l-għan li tgħinek tindirizza dawn il-mistoqsijiet.

Ritorn lejn l-Ukrajna għal perjodu qasir

Jien irreġistrat għal protezzjoni temporanja, iżda rrid immur lura l-Ukrajna dalwaqt. Se nitlef id-drittijiet tiegħi fl-UE?

Id-Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanja toffri l-possibbiltà li wieħed imur lura fuq bażi volontarja u tipprovdi miżuri applikabbli wara li tkun intemmet il-protezzjoni temporanja. Jekk ikollok bżonn tmur lura l-Ukrajna għal żmien qasir, pereżempju għal żjarat tal-familja, biex tiġbor id-dokumenti jew biex issalva l-membri tal-familja, ma titlifx l-istatus ta’ protezzjoni temporanja tiegħek. Kwalunkwe żjara qasira fl-Ukrajna m’għandhiex titqies mill-pajjiżi tal-UE bħala deċiżjoni ta’ ritorn volontarju qabel ma tintemm il-protezzjoni temporanja. Dan ifisser li vjaġġ qasir lura lejn l-Ukrajna m’għandux iwassal għar-revoka tal-permess ta’ residenza u għat-telf tad-drittijiet marbuta mal-istatus. 

Ritorn lejn l-Ukrajna biex toqgħod

Issa għandi protezzjoni temporanja fl-UE u rrid nerġa’ mmur lura lejn l-Ukrajna. Se nkun nista’ niġi lura fl-UE u nibbenifika minn protezzjoni temporanja?

Jekk qed tippjana li tmur lura f’pajjiżek lejn l-Ukrajna, għandek tinnotifika lill-awtoritajiet tal-pajjiż li qed tgħix fih dwar il-pjanijiet tiegħek. Jekk wara tiddeċiedi terġa’ lura fl-Unjoni Ewropea qabel it-tmiem tas-sitwazzjoni ta’ emerġenza, se terġa’ tkun intitolat għal protezzjoni temporanja. Nagħtuk parir tikkuntattja lill-awtoritajiet tal-Istat Membru ospitanti tiegħek biex tirċievi aktar informazzjoni dwar kif tinnotifika s-sistema tat-tluq/ta’ notifika tiegħek fis-seħħ u l-konsegwenzi jekk ma tinnotifikax u dwar is-salvagwardji applikabbli għall-benefiċjarji ta’ protezzjoni temporanja.

Kontijiet bankarji

Il-kont bankarju tiegħi se jkun għadu attiv jekk niddeċiedi li mmur lura l-Ukrajna u jekk ir-reġistrazzjoni ta’ protezzjoni temporanja tiegħi hi “inattiva”?

Il-kontijiet tal-bank tiegħek għandhom ukoll jibqgħu miftuħin sakemm il-permess ta’ residenza tiegħek ikun għadu validu, anki jekk ma jkunx attiv minħabba d-deċiżjoni tiegħek li tmur lura l-Ukrajna għal perjodu itwal.