Skip to main content
Eiropas Komisijas logotips
ES solidaritāte ar Ukrainu

ES sankcijas pret Krieviju pēc iebrukuma Ukrainā

#StandWithUkraine

Šī informācija ir pieejama arī šādās valodās: ukraiņu | українська | krievu | русский

Šie pasākumi ir pārdomāti, mērķtiecīgi un vērsti uz jomām, kurās Krievija to ietekmi izjūt visvairāk (ar maksimālu ietekmi uz Krievijas politisko eliti), kā arī labi koordinēti ar mūsu sabiedrotajiem.

Sankcijas uzskaitītas zemāk.

Personu un struktūru iekļaušana sankciju sarakstā

Līdzekļu vai ekonomisko resursu nodrošināšanas aizliegums tiek piemērots:

personām —

 • ceļošanas aizliegums,
 • aktīvu iesaldēšana,
 • līdzekļu nodrošināšanas aizliegums;

struktūrām —

 • aktīvu iesaldēšana,
 • līdzekļu nodrošināšanas aizliegums.
FAKTS

Starp personām, pret kurām ieviestas sankcijas, ir augsta līmeņa politiķi, oligarhi, militārpersonas un propagandisti. Ierobežojošie pasākumi attiecībā uz darbībām, kas grauj vai apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību, tagad attiecas uz:

1473
privātpersonām
205
struktūru
 • Iekļaušanai sarakstā noteikto kritēriju paplašināšana ļauj mērķtiecīgi vērsties pret visu Krievijas valdību un viņu ģimenes locekļiem, uzņēmējiem, propagandas un dezinformācijas izplatītājiem, oligarhiem, kā arī Krievijas ekonomikas vadošo nozaru dalībniekiem, kuri atbalsta militāro agresiju.
 • Ziņošanas prasību pastiprināšana, liekot sarakstā iekļautajām personām atklāt visus tām piederošos aktīvus Eiropas Savienībā, sekmēs efektīvāku līdzekļu izsekošanu un iesaldēšanu.

Pasākumi finanšu un uzņēmējdarbības pakalpojumu jomā

Mēs liedzam Krievijai piekļuvi ES kapitāla tirgiem, palielinām aizņēmumu izmaksas sankcionētajiem uzņēmumiem. Turklāt Krievijas rūpnieciskā bāze pakāpeniski tiks novājināta ar šādiem pasākumiem:

 • aizliegums izsniegt jebkāda veida aizdevumus Krievijas valdībai un bankām (ieskaitot Centrālo banku) un pirkt šo struktūru emitētus vērtspapīrus;
 • līdzekļu iesaldēšana un finansējuma aizliegumi daudzām Krievijas bankām;
 • pilnīgs aizliegums veikt jebkādus darījumus ar konkrētiem Krievijas valstij piederošiem uzņēmumiem dažādās nozarēs — Kremļa militāri rūpniecisko kompleksu;
 • precizējums, ka kriptoaktīvi ietilpst “pārvedamu vērtspapīru” tvērumā;
 • banknošu eksporta aizlieguma attiecināšana uz visām oficiālajām ES valūtām, kā arī uz pārvedamo vērtspapīru pārdošanu; aizliegums sniegt Krievijai kriptoaktīvu maku pakalpojumus neatkarīgi no summas;
 • aizliegums ES kredītreitingu aģentūrām noteikt Krievijas un Krievijas uzņēmumu reitingus un sniegt vērtēšanas pakalpojumus Krievijas klientiem;
 • aizliegums sniegt Krievijai augstvērtīgus kriptoaktīvu pakalpojumus;
 • aizliegums sniegt bagātiem krieviem konsultācijas par trastiem, kā rezultātā viņiem būs daudz grūtāk glabāt savu bagātību Eiropas Savienībā;
 • aizliegums tieši vai netieši sniegt konkrētus, uzņēmējdarbībai būtiskus pakalpojumus Krievijas valdībai, kā arī Krievijā iedibinātām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, tādus kā grāmatvedības, revīzijas, tiesību aktos noteiktās revīzijas un uzskaites pakalpojumi, konsultācijas nodokļu jomā, konsultācijas informācijas tehnoloģiju jomā, tiesiskās konsultācijas, ar arhitektūru un inženieriju saistīti pakalpojumi, konsultācijas saimnieciskās darbības un vadībzinību jomā,sabiedrisko attiecību pakalpojumi, tirgus izpēte un sabiedriskā viedokļa aptauju pakalpojumi, tehniskie testi un analīze, kā arī reklāmas pakalpojumi;
 • mērķtiecīgas pret Krievijas eliti vērstas darbības, ar kurām tiek aizliegti lieli noguldījumi ES bankās.

Mēs arī bloķējam Eiropas Savienībā turētās Krievijas ārvalstu valūtas rezerves:

Šis pasākums liedz attiecīgajām bankām ātri un efektīvi veikt finanšu darījumus visā pasaulē.

FAKTS

70 % Krievijas banku sistēmas aktīvu ir pakļauti sankcijām

Enerģētika

Papildus aizliegumam, kas no 2014. gada tiek piemērots naftas iekārtām, tagad ir aizliegts eksportēt atsevišķu veidu naftas pārstrādes tehnoloģijas, un tas Krievijai apgrūtinās un sadārdzinās naftas pārstrādes rūpnīcu modernizāciju.

Aizliegums importēt visu veidu Krievijas akmeņogles.

Vērienīgs aizliegums jaunām investīcijām Krievijas enerģētikas nozarē ar dažiem izņēmumiem attiecībā uz civilo kodolenerģiju un konkrētu energoproduktu transportēšanu uz ES.

Pilnīgs aizliegums importēt pa jūru Krievijas jēlnaftu un naftas pārstrādes produktus. Aizliegumā ir paredzēti konkrēti pārejas periodi, lai ļautu nozarei un globālajiem tirgiem pielāgoties, kā arī pagaidu izņēmums, kurš attiecas uz jēlnaftas piegādēm pa cauruļvadiem un kura mērķis ir nodrošināt to, ka Krievijas naftas imports tiek izbeigts sakārtotā veidā. Tas ļauj Eiropas Savienībai un tās partneriem nodrošināt alternatīvas piegādes un līdz minimumam samazināt ietekmi uz naftas cenām pasaulē.

Tiks aizliegtas jaunas ES investīcijas Krievijas ieguves rūpniecībā, nosakot atkāpes atsevišķām izejvielām.

G7 un visas ES dalībvalstis ir vienojušās par cenas ierobežojumiem Krievijas jēlnaftas eksportam pa jūru, nosakot maksimālo cenu 60 USD par barelu. Šā pasākuma mērķis ir vēl vairāk samazināt Krievijas ieņēmumus, nodrošināt stabilitāti pasaules enerģijas tirgos un palīdzēt novērst inflāciju un izvairīties no enerģijas izmaksu svārstībām.

FAKTS

Šis aizliegums attiecas uz 90 % no pašreizējā Krievijas naftas importa Eiropas Savienībā.

Transporta nozare

 • Aizliegums eksportēt, pārdot, piegādāt vai nodot Krievijai visu veidu gaisa kuģus, gaisa kuģu detaļas un aprīkojumu.
 • Aizliegums sniegt tai visus saistītos remonta, tehniskās apkopes vai finanšu pakalpojumus.
 • ES gaisa telpas slēgšana visiem gaisa kuģiem, kas pieder Krievijai, ir reģistrēti tajā vai atrodas tās kontrolē, ieskaitot privātās oligarhu lidmašīnas.
 • Jūras navigācijas preču un radiosakaru tehnoloģiju eksporta ierobežojumi.
 • Pilnīgs aizliegums Krievijas un Baltkrievijas autokravu pārvadātājiem darboties ES (ar dažiem izņēmumiem attiecībā uz ikdienā nepieciešamām precēm, piemēram, lauksaimniecības un pārtikas precēm, humāno palīdzību, kā arī enerģiju).
 • Aizliegums kuģiem, kas kuģo ar Krievijas karogu, ienākt ES ostās (bet ar izņēmumiem attiecībā uz medicīnas precēm, pārtiku, enerģiju un precēm humanitāriem mērķiem).
FAKTS

Trīs ceturtdaļas no Krievijas pašreizējās komerciālās gaisa flotes tika būvētas ES, ASV un Kanādā. Pieņemtās sankcijas līdz ar to nozīmē, ka Krievija nespēs uzturēt savu floti atbilstīgi starptautiskajiem standartiem.

Divējāda lietojuma preces un progresīvo tehnoloģiju produkti

Divējāda lietojuma preču eksporta kontrole tiek pastiprināta un paplašināta tā, lai vērstos pret jutīgām Krievijas militārās rūpniecības kompleksa nozarēm, un ES arī ierobežo Krievijas piekļuvi svarīgām progresīvām tehnoloģijām, tādām kā:

 • droni un bezpilota lidaparātu programmatūra;
 • programmatūra šifrēšanas ierīcēm;
 • pusvadītāji un progresīva elektronika;
 • dronu motori;
 • ķimikālijas, kas varētu tikt izmantotas ķīmisko ieroču ražošanai;
 • tiesībaizsardzības jomā lietotas ierīces;
 • speciālie materiāli un rūpniecības iekārtas;
 • maskēšanās aprīkojums un vielas nekārtību novēršanai, Krievijas ieročos izmantoti elektroniskie komponenti.

Tiek paplašināts arī to struktūru saraksts, kurām piemēro sankcijas un stingrākus ierobežojumus, tai skaitā sarakstā iekļaujot uzņēmumus, kuri darbojas militārajā un aizsardzības jomā un kuri ar loģistiku un materiāli atbalsta iebrukumu.

FAKTS

Sankcijas ietekmē Krievijas piekļuvi svarīgām tehnoloģijām, kas sniedzas tālāk par divējāda lietojuma precēm un tehnoloģijām, un laika gaitā pazeminās Krievijas tehnoloģiskās spējas.

Sankcijas aptur publisko finansējumu vai finansiālo palīdzību tirdzniecībai ar Krieviju vai atbalstu ieguldījumiem Krievijā, tai skaitā atbalstu valsts eksportam.

Tirdzniecību ierobežojoši pasākumi: eksporta un importa aizliegumi

ES sadarbībā ar G7 valstīm un citiem līdzīgi domājošiem partneriem no 2022. gada 15. marta atsauc Krievijai lielākās labvēlības nācijas statusu PTO ietvaros. Līdz ar to Krievija zaudē galvenās tirdzniecības priekšrocības kā PTO dalībniece.

ES ir nolēmusi rīkoties, nevis palielinot importa tarifus, bet gan piemērojot sankcijas, kas ietver preču importa vai eksporta aizliegumu, proti:

 • ir aizliegts Eiropas Savienībā importēt visu veidu gatavus un daļēji apstrādātus tērauda izstrādājumus;
 • ir aizliegts no ES eksportēt luksuspreces, tādējādi tieši ietekmējot Krievijas eliti;
 • ir noteikts arī aizliegums importēt tādas preces kā cements, gumijas izstrādājumi, koksne, liķieri un citi stiprie alkoholiskie dzērieni, dārgas jūras veltes;
 • ir noteikti mērķtiecīgi eksporta aizliegumi 10 miljardu eiro vērtībā jomās, kurās Krievija piedzīvos ievērojamus zaudējumus, kam par iemeslu ir Krievijas lielā atkarība no ES piegādēm. Šīs jomas cita starpā ir kvantiskā datošana, progresīvi pusvadītāji, sensitīvas mehāniskās un transporta iekārtas, kā arī ķimikālijas. Aizliegumi attiecas arī uz specializētiem katalizatoriem, ko izmanto naftas pārstrādē. Tas vēl vairāk graus Krievijas tehnoloģisko bāzi un rūpnieciskās spējas;
 • jau esošajam eksporta aizliegumam ir pievienotas arī reaktīvo dzinēju degvielas un degvielas piedevas, ko var izmantot Krievijas armija;
 • ir aizliegts pirkt, importēt vai tieši vai netieši nodot zeltu, ja tā izcelsme ir Krievijā;
 • turklāt ir aizliegts eksportēt arī vienkāršas tehnoloģijas, ko izmanto militārpersonas, piemēram, rotaļu / nemilitāram lietojumam paredzētus dronus, kompleksas elektroenerģijas ražošanas iekārtas, klēpjdatorus, kameras un lēcas, radionavigācijas aparatūru un aparātus balss, attēlu vai datu pārraidei vai uztveršanai.

FAKTS

 • ES luksusa preču eksporta aizliegums liedz Krievijas elitei piekļuvi tādām precēm kā automobiļi, pulksteņi un juvelierizstrādājumi. Importa aizliegums attiecas arī uz tādām “klasiskām” Krievijas precēm kā degvīns un kaviārs.
 • Krievijas akmeņogļu importa aizliegums ietekmē ceturto daļu no kopējā globālā Krievijas akmeņogļu eksporta un nozīmē, ka Krievijas ieņēmumu samazinājums ir 8 miljardi eiro gadā.
 • Preču un tehnoloģiju eksporta ierobežojumu kopējā aplēstā vērtība šobrīd ir 32,5 miljardi eiro. Tas ir 36 % no ES eksporta pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā.
 • Pasākumi attiecas uz 57 % pirmskara importa jeb 89,9 miljardiem eiro.
 • Pakalpojumu eksporta ierobežojumu kopējā vērtība ir 3,28 miljardi eiro (16 % no ES pakalpojumu eksporta uz Krieviju 2021. gadā).
 • Neviens no ES pieņemtajiem pasākumiem nekādā veidā nav vērsts uz lauksaimniecības un pārtikas produktu (tai skaitā kviešu un mēslošanas līdzekļu) tirdzniecību starp trešām valstīm un Krieviju.

 

Krievijas izslēgšana no publiskā iepirkuma konkursiem un Eiropas naudas liegšana

 • Pilnīgs aizliegums Krievijas valstspiederīgajiem un struktūrām piedalīties publiskā iepirkuma konkursos Eiropas Savienībā.
 • Ierobežojumi finansiālam un nefinansiālam atbalstam par labu Krievijas valsts īpašumā vai kontrolē esošām vienībām saskaņā ar ES, Euratom un dalībvalstu programmām. Netiks slēgti jauni līgumi vai vienošanās ar Krievijas publiskajām struktūrām un ar tām saistītām organizācijām.

FAKTS

Komisija izbeidz Krievijas publisko struktūru un ar tām saistīto vienību dalību visos spēkā esošajos dotāciju nolīgumos un aptur visus saistītos maksājumus no programmām “Apvārsnis 2020” un “Apvārsnis Eiropa”, Euratom un “Erasmus+”. 

Tiesību subjekti (publiski un privāti), kas iedibināti Krievijā, Baltkrievijā vai valdības nekontrolētajās Ukrainas teritorijās, nav tiesīgi piedalīties pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” (izņemot Eiropas Pētniecības padomi un Eiropas Inovācijas padomi).

Vīzu pasākumi

2022. gada 9. septembrī Padome vienojās pilnībā apturēt ES un Krievijas nolīgumu par vīzu atvieglotu izsniegšanu. Tas nozīmē, ka Krievijas iedzīvotājiem vairs nav priviliģētas ieceļošanas ES un viņiem jāiziet ilgāka, dārgāka un sarežģītāka vīzu pieteikumu iesniegšanas procedūra. Dalībvalstīm ir liela rīcības brīvība, izskatot īstermiņa vīzu pieprasījumus no Krievijas pilsoņiem, un tās var izvēlēties rūpīgāk sijāt Krievijas valstspiederīgos, kas vēlas ceļot uz ES. Tomēr ES joprojām būs atvērta noteiktiem vīzu pieteikumu iesniedzējiem no Krievijas, kas ceļo būtiskos nolūkos, tostarp jo īpaši ES iedzīvotāju ģimenes locekļiem, žurnālistiem, disidentiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem.

Komisija ir arī nākusi klajā ar priekšlikumu neatzīt pases, kuras Krievija izdevusi okupētajos Ukrainas reģionos. Tagad Eiropas Parlamentam un Padomei ir jāpieņem lēmums par šo priekšlikumu.

Sankcijas dezinformācijas dalībniekiem

Valstij piederošie un Kremli atbalstošie dezinformācijas mediji sniedz būtisku atbalstu Krievijas agresijai pret Ukrainu. Tie nopietni un tieši apdraud ES sabiedrisko kārtību un drošību. Tāpēc ES ir nolēmusi sankcionēt Kremļa dezinformācijas un informācijas manipulācijas līdzekļus.

Ir apturēta Krievijas kanālu “Russia Today”, “Sputnik”, “Rossiya RTR/RTR Planeta”, “Rossiya 24/Russia 24” un “TV Centre International”, “NTV/NTV Mir”, “Rossiya 1”, “REN TV” un “Pervyi Kanal” apraide un izplatīšana ES vai tās virzienā, izmantojot kabeļtelevīziju, satelītu, IPTV, platformas, tīmekļvietnes un lietojumprogrammas. Tiek apturētas visas attiecīgās licences, atļaujas un izplatīšanas nolīgumi. Tas attiecas arī uz apraidi uz trešām valstīm.

Ir aizliegta arī produktu vai pakalpojumu reklāma mediju kanālos, kuriem noteiktas sankcijas.

  EUvsDisinfo: pret Ukrainu vērstā dezinformācija
   

  Šie pasākumi papildina šādas attiecībā uz Donecku un Luhansku noteiktās sankcijas, par kurām vienošanās tika panākta 2022. gada  23. februārī :

  • aizliegums importēt preces no šīm teritorijām;
  • ierobežojumi tirdzniecībai un investīcijām, kas saistīti ar konkrētām ekonomikas nozarēm;
  • aizliegums sniegt tūrisma pakalpojumus;
  • aizliegums eksportēt konkrētas preces un tehnoloģijas.

  Baltkrievija

  Ierobežojošu sankciju kopums pret Baltkrieviju, kurš skar svarīgākās nozares un personas, kas atbalsta Krievijas kara centienus.

  Papildu sankcijas, lai novērstu pašreizējās nepilnības un noteiktu galvenajām ekonomikas nozarēm jaunus importa un eksporta ierobežojumus:

  • ir atcelts izņēmums, kas piemērojams līgumiem, kuri noslēgti pirms spēkā esošo sankciju pieņemšanas;
  • ir pievienoti jauni aizliegumi importēt potašu, koksni, cementu, dzelzi un tēraudu, kā arī gumijas izstrādājumus, un eksporta aizliegumi konkrētu veidu mašīnām, divējāda lietojuma precēm un tehnoloģijām, kā arī citām progresīvām precēm un tehnoloģijām, kas varētu veicināt Baltkrievijas attīstību militārajā, tehnoloģiskajā, aizsardzības un drošības jomā;
  • ir noteikti mērķtiecīgi ierobežojoši pasākumi pret augstām Baltkrievijas militārpersonām;
  • tiek piemēroti aizliegumi attiecībā uz sistēmu SWIFT, kas ir līdzīgi Krievijai noteiktajiem aizliegumiem, un līdzšinējie finanšu ierobežojumi tiek vēl vairāk nostiprināti pēc spēkā esošo attiecībā uz Krieviju noteikto sankciju pasākumu parauga.

  Šīs sankcijas 2022. gada 6. oktobrī tika attiecinātas uz visām Ukrainas valdības nekontrolētajām teritorijām Doneckas, Luhanskas, Zaporižjas un Hersonas apgabalā.

  Pievienošanās PTO

  Ņemot vērā materiālo atbalstu, ko Baltkrievija sniegusi Krievijas iebrukumam, valsts pievienošanās process ir apturēts un ES nepiedalīsies nekādā ar šo pievienošanos saistītā darbā. Tas tika apstiprināts ar citām līdzīgi domājošām PTO dalībvalstīm pieņemtā kopīgā paziņojumā 2022. gada 22. martā. 

  FAKTS

  Šīs sankcijas ievērojami pastiprina pašreizējos nozaru pasākumus, kas vērsti pret piecām no desmit Baltkrievijas ekonomikas lielākajām eksporta nozarēm, kā arī vissvarīgāko ES eksportu uz Baltkrieviju. Pasākumi tagad aptvers gandrīz 70 % no visa Baltkrievijas eksporta uz ES.

  Darba grupa “Freeze and Seize” (iesaldēt un konfiscēt)

  Komisija ir izveidojusi darba grupu “Freeze and Seize”, lai izpētītu saikni starp aktīviem, kas pieder personām, kurām noteiktas ES sankcijas, un noziedzīgām darbībām. Lai gan izmeklēšana un kriminālvajāšana ir dalībvalstu kompetencē, darba grupas mērķis ir stiprināt koordināciju, kas ir vajadzīga operatīvā līmenī, lai nodrošinātu ES sankciju efektīvu izpildi visās dalībvalstīs.

  Darba grupas sastāvā ir Komisijas pārstāvji, atsevišķo dalībvalstu, kā arī Eurojust un Eiropola kontaktpunkti. Tā koordinēs savu darbu ar darba grupu “Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO)”, ko izveidojušas G7 valstis, Austrālija un Eiropas Savienība. Tā tiksies sanāksmēs reizi nedēļā un darbosies tik ilgi, cik tas būs nepieciešams.

  Aktīvu atgūšana un konfiskācija

  Lai panāktu ES noteikto ierobežojošo pasākumu izpildi un noteikumus par aktīvu atgūšanu un konfiskāciju padarītu stingrākus, Eiropas Komisija ir ierosinājusi ES mērogu noziegumu sarakstā iekļaut ES ierobežojošo pasākumu pārkāpšanu. Tā kā Krievijas agresija pret Ukrainu vēl aizvien turpinās, ir ārkārtīgi svarīgi, lai ES ierobežojošie pasākumi tiktu pilnībā īstenoti, un nedrīkst pieļaut, ka šo pasākumu pārkāpšana atmaksājas. Šo priekšlikumu mērķis ir nodrošināt, ka nākotnē tiešām var konfiscēt to fizisko un juridisko personu līdzekļus, kuras pārkāpj ierobežojošos pasākumus.