Přejít na hlavní obsah
Solidarita EU s Ukrajinou

Rusko musí být pohnáno k odpovědnosti

Buča: Symbol masakru proti civilnímu obyvatelstvu

Hrůzy, které ani nelze popsat

A woman threatened by her partner

Během okupace Buči zadržovali Rusové v základně přibližně 25 ukrajinských dívek ve věku 14 až 24 let a neustále je znásilňovali. Devět z nich přišlo do jiného stavu. 

Russian retreat from Bucha reveals scores of civilian deaths

6. dubna 2022 se muž snaží vést kolo na ulici v Buči plné suti a zničených vojenských vozidel poté, co bylo toto místo vypáleno a vyrabováno

Fotografie: Chris McGrath/Getty Images

Visit of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, and Josep Borrell Fontelles, Vice-President of the European Commission in charge of a stronger Europe in the World, to Ukraine

Masový hrob a pytle s ostatky dalších obětí položené na zemi několik dní po ruské ofenzívě u kostela sv. apoštola Ondřeje Prvního povolaného a Všech svatých

Porušení mezinárodního práva

Evropská unie je pevně odhodlána zajistit, aby válečné zločiny spáchané na Ukrajině nezůstaly nepotrestány.

Zločiny proti lidskosti, válečné zločiny, genocida a zločin agrese jsou považovány za nejzávažnější porušení mezinárodního práva, a proto se jim také říká mezinárodní zločiny.

Ukrajina již vyšetřuje více než 69 000 případů údajných mezinárodních zločinů. Existuje však podezření, že skutečný počet těchto zvěrstev je ještě vyšší.

14 členských států EU

již zahájilo vnitrostátní vyšetřování mezinárodních zločinů spáchaných na Ukrajině

6 členských států EU

(Polsko, Lotyšsko, Estonsko, Slovensko, Rumunsko a Litva) tvoří společně s Ukrajinou a Mezinárodním trestním soudem (MTS) společný vyšetřovací tým podporovaný Eurojustem

Co je zločin agrese

Zločin agrese je obecně páchán nejvyšším politickým a vojenským vedením země proti svrchovanosti, územní celistvosti nebo politické nezávislosti jiné země. Mezi trestné činy agrese patří invaze, vojenská okupace, anexe použitím síly, bombardování a vojenská blokáda přístavů. To vše bylo Ruskem spácháno.

Vzhledem k tomu, že Rusko jurisdikci Mezinárodního trestního soudu neuznává, navrhuje Evropská komise alternativní možnosti, jak zajistit, aby spravedlnost mohla být vykonána i u zločinu agrese.

Stíhání ruských zločinů na Ukrajině

Evropská komise i nadále podporuje činnost Mezinárodního trestního soudu a společně s mezinárodním společenstvím připravuje vytvoření tribunálu pro vyšetřování a stíhání zločinu agrese ze strany Ruska.

V zájmu snazší koordinace shromažďování důkazů Komise zřídila v Haagu Mezinárodní středisko pro stíhání zločinu agrese vůči Ukrajině, začleněné do stávajícího společného vyšetřovacího týmu podporovaného Eurojustem. Středisko bude podporovat koordinaci vyšetřování a další shromažďování důkazů o válečných zločinech spáchaných na Ukrajině.

Evropská komise i nadále podporuje stávající mechanismy tím, že:

  • od začátku invaze přispěla na fungování Mezinárodního trestního soudu více než 10 mil. eur
  • přispěla na IT a další vybavení Generální prokuratury Ukrajiny částkou vyšší než 6 mil. eur
  • přizpůsobila chod Eurojustu danému úkolu – díky pozměněnému nařízení o Eurojustu je tato agentura schopna v nové databázi bezpečně uchovávat a analyzovat důkazy týkající se mezinárodních zločinů
  • podporuje Eurojust a Europol, které fungují jako koordinační centra pro vnitrostátní vyšetřování prováděná členskými státy EU
  • koordinuje svou práci s mezinárodními partnery s cílem zajistit vyvozování odpovědnosti a globální reakci 

Náhrada způsobených škod

Rusko a ruští oligarchové musí Ukrajině nahradit škody, které jí způsobují.

V březnu 2022 po začátku ruské agrese vůči Ukrajině zřídila Evropská komise pracovní skupinu nazvanou „Freeze and Seize“, jejímž úkolem je zajistit lepší koordinaci sankcí EU vůči ruským a běloruským jednotlivcům a společnostem.

V rámci této pracovní skupiny, kterou řídí Evropská komise, mohou členské státy EU a evropské agentury Eurojust a Europol spolupracovat na identifikaci, zmrazení a pokud možno konfiskaci ruského majetku.

Členové pracovní skupiny úzce spolupracují s mezinárodními partnery, včetně ukrajinských a amerických orgánů. Na úrovni skupiny G7+ funguje pravidelná spolupráce s pracovní skupinou zaměřenou na ruské elity, prostředníky a oligarchy (REPO).

alt=""
FAKT

V Evropské unii byl doposud zmrazen soukromý majetek v hodnotě přibližně 28 mld. eur

EU rovněž zavedla přísnější povinnosti týkající se zmrazení majetku. Dohodla se na novém kritériu pro zařazení na sankční seznam, které zahrne osoby, jež mají prospěch z nuceného převodu vlastnictví nebo kontroly nad ruskými dceřinými podniky společností z EU. Díky tomu nebude nikdo moci profitovat ze ztrát, které utrpí společnosti z EU, když jsou jejich dceřiné podniky násilně převzaty ruskými vlastníky či ruským vedením. 

Obnova Ukrajiny

S pomocí pracovní skupiny „Freeze a Seize“ zmrazily členské státy EU majetek ruských a běloruských oligarchů a společností v hodnotě přibližně 28 mld. eur.

V EU byla zmrazena aktiva ruské centrální banky v hodnotě více než 200 mld. eur.

Za účelem co nejlepšího využití těchto finančních prostředků a zahájení obnovy Ukrajiny navrhla Evropská komise členským státům EU různé možnosti. Mezi ně patří např. vytvoření nové struktury pro správu zmrazeného a imobilizovaného veřejného ruského majetku, pro jeho investování a využití výnosů těchto investic pro obnovu Ukrajiny.

Odstranění právních mezer

I když ruská agrese vůči Ukrajině pokračuje, je nanejvýš důležité, aby sankce ze strany EU byly plně uplatňovány a jejich porušování se nevyplácelo. Snažíme se proto upevnit právo EU různými způsoby:

Cílem těchto opatření je zvýšit odrazující účinek sankcí EU a poskytnout členským státům právní nástroje pro konfiskaci většího počtu majetku, pokud jej lze spojit s trestnou činností.