Přejít na hlavní obsah
Solidarita EU s Ukrajinou
 • alt=""
  DŮSLEDEK

  Tři čtvrtiny stávajícího ruského obchodního leteckého parku pocházejí z EU, USA a Kanady. To znamená, že Rusko nebude schopno udržovat svůj letecký park tak, aby splňoval mezinárodní normy.

Zacíleno na ruský sektor dopravy

S cílem omezit schopnost ruského průmyslu pořizovat klíčové zboží a narušit odvětví silniční, letecké a námořní dopravy zavedla EU

 • zákaz vývozu, prodeje, dodávek nebo transferu veškerých letadel, částí letadel a leteckého vybavení do Ruska
 • zákaz nepravidelných letů, pokud ruská osoba rozhodne o výchozím bodě nebo destinaci (bez ohledu na vlastnictví letadla a kontrolu nad ním)
 • zákaz poskytování veškerých souvisejících oprav, údržby nebo finančních služeb
 • uzavření vzdušného prostoru EU všem letadlům vlastněným a kontrolovaným Ruskem nebo v Rusku registrovaným, a to včetně soukromých letadel oligarchů
 • omezení vývozu zboží pro námořní plavbu a vývozu radiokomunikačních technologií
 • úplný zákaz provozu ruské a běloruské nákladní silniční dopravy v EU (některé výjimky se budou například týkat zemědělských a potravinářských produktů, humanitární pomoci či energetiky)
 • úplný zákaz dovozu zboží do EU nákladními vozidly s ruskými přívěsy a návěsy, čímž se zamezí obcházení zákazu pro ruského provozovatele nákladní silniční dopravy přepravovat zboží v EU
 • zákaz společností z EU vlastněných nejméně z 25 % ruskými osobami, které přepravují zboží po silnici v EU nebo se stanou podniky silniční dopravy v EU
 • zákaz vplutí plavidel plujících pod ruskou vlajkou do přístavů EU (výjimky se vztahují na lékařské, potravinové, energetické a humanitární účely)
 • zákaz přístupu do přístavů a poskytování služeb plavidlům, která napomáhají ruské válce na Ukrajině. Patří sem plavidla, která přepravují vojenské vybavení, odcizené ukrajinské obilí nebo součásti pro LNG, jakož i plavidla ruského tzv. „temného loďstva“, která přepravují ropu za použití klamavých praktik lodní dopravy
 • zrušení uznání ruského námořního rejstříku plavidel na úrovni EU a zákaz vstupu vztahující se na všechny lodě, kterým rejstřík vydal osvědčení, bez ohledu na vlajku, pod kterou plují
 • zákaz poskytování námořních služeb všemi provozovateli z EU při obchodních transakcích mezi Ruskem a třetími zeměmi s výjimkou případu, kdy se na obchod vztahuje cenový strop pro ropu
 • omezený přístup ruských železnic k finančním službám
 • sankce vůči několika osobám spojeným s odvětvím dopravy – včetně ruského ministra dopravy
 • zákaz vstupu do přístavů EU pro plavidla, u kterých existuje podezření, že provádějí přesun z lodi na loď v rozporu se zákazem dovozu ruské ropy nebo s cenovým stropem koalice G7
 • zákaz vstupu do přístavů EU pro ta plavidla, která příslušnému orgánu neoznámí nejméně 48 hodin předem přesun z lodi na loď, k němuž dojde ve výlučné ekonomické zóně členského státu nebo v pásmu 12 námořních mil od základní linie pobřeží tohoto členského státu
 • zákaz vstupu do přístavů EU pro plavidla, která manipulují se svým navigačním systémem ke sledování pohybu nebo ho vypínají při přepravě ruské ropy, na niž se vztahuje zákaz dovozu nebo cenový strop G7